Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka

Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka
Ze wstępu Autorki: Książkę tę adresuję do nauczycieli języków obcych i studen...
Ze wstępu Autorki: Książkę tę adresuję do nauczycieli języków obcych i studentów, którzy chcą się dowiedzieć, co glottodydaktyka proponuje dziś, ponad 30 lat od wprowadzenia metody komunikatywnej. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji zawierających krytyczną refleksję stosowanego obecn...
Pełny opis
ISBN: 978-83-88839-58-0 ( 9788388839580 )
Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna
Napisz swoją opinię
Brakujące informacje?

Dzięki takim kanapowiczom jak ty, ta strona może się rozwijać.

Popraw tę książkę