Elżbieta

@3lusia
Napisz wiadomość
Kanapowicz od 9 lat
Kanapowicz przeczytał 33 książki, m.in. "Cesarz" i "Krzyżacy". Najlepiej ocenioną książką @3lusia jest "Zmartwychwstanie"

Przeczytane

Ma przeczytane 33 książki

Statystyki

👏 33 przeczytane książki
👏 14681 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w sierpniu 2010 : 17 książek!

Listy książek