Andrzej Kojder

Andrzej Kojder

Autor 2 czytelników
Obserwuj
Andrzej Kojder jest socjologiem, profesorem UW. W Uniwersytecie Warszawskim uzyskał magisterium, doktorat i habilitację. Od wielu lat jest kierownikiem Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Wypromował ponad stu magistrów i dwoje doktorów. Jest autorem ponad trzystu publikacji, w sporej części poświęconej twórczości Leona Petrażyckiego. W 2014 r. ukazało się pod jego współredakcją i z głównym wkładem autorskim encyklopedyczne opracowanie pt. Socjologia prawa: główne problemy i postacie (Wydawnictwa UW, Warszawa 2014, 600 s.).

Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1998–2002), członkiem Zarządu Transparency Polska (2001–2004), przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN (2003–2011), przewodniczącym Rady Fundacji CBOS (2006–2009), członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN (2007–2011), członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera (2010–2013), ekspertem Narodowego Centrum Nauki (2013–2014). W administracji państwowej pełnił obowiązki dyrektora Biura Obsługi Politycznej Prezydenta RP, a następnie podsekretarza stanu (1992–1995), a także szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Sztuki (1999–2000).

Do partii politycznej nigdy nie należał. Główną dziedziną jego zainteresowań jest socjologia prawa i dzieje idei społecznych. Wysoko ceni muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta, kunszt literacki Marcela Prousta, wyobraźnię malarską Hieronima Boscha, pozostaje pod wrażeniem społecznego pesymizmu Vilfreda Pareta i historiozoficznego optymizmu Pitirima A. Sorokina, zachwyca go szachowa maestria Roberta Fischera, wdzięk Marilyn Monroe i walory piór Montblanc.

Książki (5)

Sortowanie:
Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne
Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne
Zamieszczone w książce opracowania ponad dwudziestu autorów, profesorów socjologii z kilkunastu uniwersytetów i instytutów naukowych, są próbą odpowiedzi na tytułowe pytanie Czy Polska jest jedna? Jak...
Myśli Leona Petrażnickiego
Myśli Leona Petrażnickiego
Andrzej Kojder
Przedstawione tutaj Myśli Leona Petrażnickiego są wyimkami z dwudziestu czterech jego prac, zarówno tych ogłoszonych drukiem, jak i ocalałych w rękopisie. Obrazują one rozległe obszary jego naukowych ...
Anegdoty Limeryki Epitafia
Anegdoty Limeryki Epitafia
Andrzej Kojder
Kojder Andrzej jest socjologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach PRL interwencja tajnych służb uniemożliwiała mu założenie Sekcjii Polskiej Towarzystwa Płaskiej Ziemi.
Socjologia prawa. Główne problemy i postacie
Socjologia prawa. Główne problemy i postacie
Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński
Pierwsze w świecie kompendium wiedzy z socjologii prawa przedstawia najważniejsze problemy tej dyscypliny nauki oraz jej najwybitniejszych twórców. Książka składa się ze stu kilkudziesięciu haseł opra...
Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne
4 wydania
Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne
Andrzej Kojder
Kiedy ktoś pyta, co to znaczy, że prawo ma godność, odpowiadamy: znaczy to tylko tyle (i aż tyle), że strzeże godności człowieka, a więc w jednakowym stopniu przypisuje podstawowe uprawnienia i wolnoś...

Komentarze

Cytaty Andrzej Kojder

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl