Tadeusz Bujnicki

Tadeusz Bujnicki

Autor, 89 lat 684 czytelników
Obserwuj
8.6 /10
268 ocen z 4 książek,
przez 255 kanapowiczów
Urodzony w 1933 roku w Polsce (Wilno)
Syn poety Teodora Bujnickiego (1907-1944). W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na UJ. Doktoryzował się w r. 1964 u prof. Henryka Markiewicza. Jest historykiem literatury polskiej, profesorem zwyczajnym, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W r. 1997 założył na UJ Zespół Badawczy do Studiów nad Życiem i Literaturą Dawnych Kresów Wschodnich, przekształcony rok później w Zakład Literatury i Życia Literackiego Dawnych Kresów Wschodnich, a następnie, w r. 2000, w Katedrę Kultury Literackiej Pogranicza. Katedrą tą Tadeusz Bujnicki kierował do r. 2003.

Prof. Bujnicki pracował także na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Był współtwórcą studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie wykładał w l. 1993-95. Obecnie jest naukowo związany z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Artes Liberales).

Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”. Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (wcześniej Krakowskiego, obecnie Małopolskiego).

Zainteresowania badawcze Tadeusza Bujnickiego obejmują twórczość Henryka Sienkiewicza, prozę XIX wieku, zwłaszcza polską powieść historyczną, polską literaturę rewolucyjną, literaturę i kulturę pogranicza północno-wschodniego (gł. Litwy), dzieje stosunków polsko-litewskich.

Prof. Tadeusz Bujnicki był kierownikiem kilku projektów badawczych, dotyczących literatury polskiej XIX wieku oraz związków kulturalnych polsko-litewskich. Obecnie kieruje projektem Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania (NCN Maestro 3).

Organizował i współorganizował wiele konferencji międzynarodowych, m.in. Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu? (Warszawa – Kiejdany – Wilno – Łuck – Zbaraż – Beresteczko, 2003-2004), Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941 (Wilno 1997); Wilno literackie na styku kultur (Wilno 2002), Ostatni Obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego (Lublin 2003), Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (Kraków 2008).

Jest autorem kilkunastu książek oraz ok. 250 artykułów i rozpraw naukowych. Ważniejsze książki: Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza (1968), Władysław Broniewski (1972), Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej (1973), O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki (1978), Sienkiewicz i historia (1981), Bunt żywiołów i logika dziejów (1984), Sienkiewicza powieści z lat dawnych (1996), Szkice wileńskie (2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010) Na pograniczach, kresach i poza granicami (2014).
Tadeusz Bujnicki był promotorem licznych doktoratów; pod jego opieką rozpoczynali kariery naukowe tak znakomici literaturoznawcy, jak np. Stefan Szymutko, Krystyna Kłosińska i Krzysztof Kłosiński.

Książki (8)

Sortowanie:
W wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie
W wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie
Tadeusz Bujnicki
Na zawartość tej książki składa się 26 szkiców połączonych wspólnym tematem literatury i życia literackiego, powstających na północno-wschodnim obrzeżu dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w dawnym...
Po co Sienkiewicz?
2 wydania
Po co Sienkiewicz?
Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki
Jak sie wydaje, udało się odejść od sztampowej formuły wielu sienkiewiczowskich konferencji i książek. I od apologetycznych form czczenia polskiego Noblisty, i od totalnej krytyki znaczenia jego pisar...
Wilno literackie na styku kultur
2 wydania
Wilno literackie na styku kultur
Tadeusz Bujnicki
Zbiorowy tom Wilno literackie na styku kultur obejmuje przeszło dwuwiecze dziejów dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stara się je ukazać z wielu stron jako różnorodność współżyjących w nim...
Żagary
Żagary
Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Biedrzycki
Tom Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej zawiera studia stanowiące efekt krytycznego opracowania spuścizny literackiej i publicystycznej z lat 1930-1940 wileńskiej grupy Żagary oraz rekonstr...
Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie
Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie
Tadeusz Bujnicki
Na książkę Sześć szkiców o Zagłobie?, poza Wstępem i Zakończeniem składa się 13 tekstów, skupionych na twórczości i recepcji Sienkiewicza. Zgodnie z tytułem osobną część stanowi sześć szkiców ukazując...
Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum
Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum
Tadeusz Bujnicki, Joanna Majchrzyk
Tom zbiorowy Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum to trzecia monografia serii „Sienkiewicz — nowe odczytania” i pierwsza książkowa publikacja projektu badawczego „Henryk Sienkiewicz. Obecn...
Pozytywizm
Pozytywizm
Tadeusz Bujnicki
10/10
Podręcznik literatury, dla klasy drugiej szkoły średniej.
Żagary. Antologia poezji
Żagary. Antologia poezji
Tadeusz Bujnicki
Na mapie literatury międzywojennej Polski grupa poetycka Żagary, skupiona wokół pisma o tej samej nazwie, stanowi zjawisko szczególne. Powstała i działała w Wilnie w latach 1931–1934, lecz w całym ...

Komentarze

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl