Jacek Jaskulski

Jacek Jaskulski

Autor, zmarł w 2016 (żył 60 lat)
Obserwuj
Urodzony w 1955 roku w Polsce
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w kierowanej wówczas przez prof. Antoniego Gąsiorowskiego Pracowni Słownika Starożytności Słowiańskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 1979 roku przeszedł do Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, do Zakładu Historii Średniowiecznej do końca XV wieku. Prowadząc dydaktykę i wykonując inne obowiązki asystenta, przygotował pod kierunkiem prof. Jadwigi Krzyżaniakowej rozprawę doktorską pt. Uposażenie kanoników kapituły katedralnej w Poznaniu w XV wieku (ss. 192), którą obronił w 1988 roku. Recenzentami rozprawy byli znani poznańscy uczeni: prof. Jerzy Topolski i ks. prof. Marian Banaszak

Krótko po obronie rozprawy doktorskiej ukazał się artykuł Jacka Jaskulskiego o Janie Ignacym Korytkowskim, zamieszczony w monografii poświęconej wybitnym wielkopolskim historykom. Po uzyskaniu awansu na stanowisko adiunkta w swoich badaniach naukowych dalej koncentrował się na zagadnieniach prozopografii duchowieństwa wielkopolskiego. Z tego zakresu opublikował kilka rozpraw2 . W ostatnim roku pracy w Instytucie Historii w 2008 roku Jacek Jaskulski wraz ze Zbyszkiem Górczakiem przygotował do druku księgę pamiątkową dedykowaną prof. Bronisławowi Nowackiemu, która to publikacja ukazała się drukiem w 2009 roku. W księdze tej zamieścił on artykuł dotyczący historii Jego rodzinnego miasta pt. Elity miasteczek wielkopolskich na przykładzie piętnastowiecznej Wrześni3 . W 2008 roku rozpoczął pracę w Bibliotece Kórnickiej PAN, w Dziale Zbiorów Specjalnych. W 2009 roku objął kierownictwo ministerialnego grantu „Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII wieku”, zakończonego we wrześniu 2013 roku, a w 2012 roku pozyskał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki czteroletni grant badawczy pt. „Polskie drukowane kancjonały katolickie od XVII do XIX w.”, którego pierwotnie był kierownikiem, a później jednym z głównych wykonawców
Kategorie
Historia

Książki

Czechy - Polska - Wielkopolska
Czechy - Polska - Wielkopolska
Jacek Jaskulski, Zbyszko Górczak
Państwo Przemyślidów w Europie zachodniosłowiańskiej Kazimierz Sprawiedliwy w opinii mistrza Wincentego Zabiegi książąt wrocławskich o panowanie w Małopolsce po śmierci Leszka Białego Komturia parafia...

Komentarze

Cytaty Jacek Jaskulski

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl