Lucjan Adamczuk

Lucjan Adamczuk

Redaktor, zmarł w 2019 (żył 81 lat)
Obserwuj
Urodzony 1 kwietnia 1938 roku w Polsce
Dr Lucjan Adamczuk — socjolog, działacz opozycyjny, statystyk, inicjator i współrealizator wielu bezcennych badań nad religijnością społeczeństwa polskiego, redaktor i współredaktor wielu monografii, autor licznych opracowań naukowo-badawczych.

Od 1981 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Należał do „ojców założycieli” w czasie reaktywacji Polskiego Towarzystwa Statystycznego w 1981 roku. Został wybrany sekretarzem generalnym Rady Głównej PTS i był autorem Deklaracji Programowej PTS.

Przed Sierpniem’80 należał do nielicznych badaczy zajmując ych się problematyką Grudnia’70. Jego Rewolta szczecińska. Analiza socjologiczno-historyczna, najpierw ukazała się po francusku („Economie et Humanisme” 1984, nr 7–8), a po polsku dopiero w 1989 roku w II tomie Studiów nad ruchami społecznymi.
Po Sierpniu’80 współorganizował NSZZ „Solidarność” w GUS.

W latach 1984–1990 był kierownikiem Zakładu Socjologii Kultury w stołecznym Instytucie Kultury.
W 1987 r. był współzałożycielem Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i wieloletnim jej sekretarzem (do 2006 r.).

W 1990 roku wrócił do GUS. Pracował na stanowisku naczelnika w Departamencie Badań Demograficznych. Był inicjatorem utworzenia i kierownikiem Zespołu ds. Wyznań Religijnych i Narodowości. Po 2008 roku przeszedł na emeryturę.

Jednocześnie współpracował z ISKK SAC i był członkiem Zespołu Badawczego OSS OPINIA działającego w latach 1996–2014.

Książki

Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
Ostatni spis powszechny ludności, który odbył się w Polsce w 2002 roku, podjął po raz pierwszy po II wojnie światowej kwestie zróżnicowania narodowego i językowego współczesnego społeczeństwa polskieg...

Komentarze

Cytaty Lucjan Adamczuk

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl