Zenon Gajdzica

Zenon Gajdzica

Autor
Obserwuj
10 /10
3 oceny z 3 książek,
przez 1 kanapowicza
dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków. Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

Książki (9)

Sortowanie:
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły
2 wydania
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły
Jerzy Rottermund, Anna Klinik, Zenon Gajdzica
Seria: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 5 Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wo...
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 4 serii
2 wydania
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 4 serii
Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatn...
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych t.6
2 wydania
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych t.6
Zenon Gajdzica
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to społeczne konteksty socjalizacji osób niepełnosprawnych, druga oscyluje wokół problematyki kompetencji zawodowych i pracy zawodowej osób niepełnosprawnych,...
Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej
Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej
Zenon Gajdzica
10/10
Przedłożony czytelnikowi już czternasty tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane ...
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
Zenon Gajdzica
10/10
Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu...
Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
Zenon Gajdzica
Inkluzja edukacyjna nie jest nurtem wewnętrznie spójnym, jak wiele innych nurtów kształcenia i wychowania podlega przemianom i rozwarstwieniom. Można przyjąć, że istnieje jednak jej pewne kontinuum...
Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych
2 wydania
Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych
Zenon Gajdzica
10/10
Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007–2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekś...
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej
2 wydania
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej
Zenon Gajdzica
Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej od...

Obserwujący (1)

@oficynaIMPULS

Komentarze

Cytaty Zenon Gajdzica

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl