Zenon Gajdzica

Zenon Gajdzica

Autor
10 3 oceny z 3 książek, przez 1 kanapowicza
dr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania U...
Obserwuj Popraw tę stronę

Książki

Książka Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Zenon Gajdzica
10/10
Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu...
Książka Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Zenon Gajdzica
10/10
Przedłożony czytelnikowi już czternasty tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane ...
Książka Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

Zenon Gajdzica
10/10
Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści...
Książka Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej

Zenon Gajdzica
Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania...
Książka Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Jerzy Rottermund, Anna Klinik, Zenon Gajdzica
Seria: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 5 Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wo...

Komentarze

Obserwujący

@oficynaIMPULS

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się

Biografia