@lettrice

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 6 lat
Kanapowicz przeczytał 58 książek, m.in. "Ono" i "Poczwarka". Najlepiej ocenioną książką @lettrice jest "Myśli przy końcu drogi"

Przeczytane

Ma przeczytane 58 książek

Statystyki

👏 58 przeczytanych książek
👏 17091 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w lutym 2013 : 58 książek!