Impuls (643)

Książki

Książka Wytyczne organizacyjno-programowe pracy starszoharcerskiej
Wytyczne organizacyjno-programowe pracy starszoharcerskiej
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1...
Książka Wychowanie harcerskie
Wychowanie harcerskie
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1...
Książka Polskie skautki. Zarys organizacyjny
Polskie skautki. Zarys organizacyjny
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911 – 1946. Reprint wydania z...
Książka Zawisza Czarny
Zawisza Czarny
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911 – 1946. Reprint wydania z...
Książka Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka
Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka
Polecamy nowe, VIII już wydanie publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka". Książka ta ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelniko...
Książka Dokąd zdążamy
Dokąd zdążamy
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1935 r. "...
Książka Jeden z tysięcy. Z dzienniczka żołnierza polskiego
Jeden z tysięcy. Z dzienniczka żołnierza polskiego
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1...
Książka Pierwsze kroki w skautostwie
Pierwsze kroki w skautostwie
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1...
Książka Radość życia. Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP
Radość życia. Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1...
Książka Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny
W zmiennej i różnorodnej rzeczywistości społeczno-kulturowej każdy człowiek staje przed koniecznością samodzielnego i nieustającego budowania własnej biografii, planowania przyszłości, wyznaczania cel...
Książka Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej. Studia i szkice
Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej. Studia i szkice
Z recenzji wydawniczej: "Główną wartość książki Dariusza Kubinowskiego i Urszuli Lewartowicz upatruję w tym, iż w sposób systematyczny prezentuje ona stan refleksji na temat animacji kultury w Polsce ...
Książka Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego "Rusz się człowieku". Edukacja wczesnoszkolna: klasa II szkoły podstawowej. Plan pracy. 120 scenariuszy zajęć
Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego "Rusz się człowieku". Edukacja wczesnoszkolna: klasa II szkoły podstawowej. Plan pracy. 120 scenariuszy zajęć
Oddajemy w Państwa ręce drugą część cyklu poradników dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, stanowiących obudowę metodyczną programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowie...
Książka Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji
Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji
{}10/10
Wyeksponowany w tytule publikacji zrównoważony rozwój (ang. sustainable development, fr. le développement durable, niem. nachhaltige Entwicklung, wł. sviluppo sostenibile) to kategoria wieloznaczna. N...
Książka Dziennik innych zajęć specjalistycznych (logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty, pedagoga specjalnego)
Dziennik innych zajęć specjalistycznych (logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty, pedagoga specjalnego)
Polecamy na nowy rok "Dziennik innych zajęć specjalistycznych", przeznaczony dla logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty, pedagoga specja...
Książka Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów
Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów
Pakiet narzędzi, który zaprezentowano w tej książce, umożliwia ocenę i samoocenę poziomu uzdolnień uczniów: matematycznych, technologiczno-informatycznych, przyrodniczych, naukowo-analitycznych, twórc...
Książka Komu potrzebni są naukowcy?
Komu potrzebni są naukowcy?
Naukowcy obdarzani są ogromnym zaufaniem, a osoby z tytułem profesora cieszą się w Polsce największym szacunkiem społecznym. Uprawianie nauki kojarzy się na ogół z pasją poznawania rzeczywistości i dz...
Książka Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem
Aspiracje edukacyjne młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin dotkniętych ubóstwem
Z recenzji wydawniczej: "Ubóstwo jest bardzo poważnym problemem społecznym, który ogranicza w szczególności szanse edukacyjne młodzieży, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla realizacji ich planów życ...
Książka Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego
Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego
Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia obrazu wypalenia zawodowego nauczycieli i postrzegania przez nich środowiska pracy. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział 1 ma charakter teo...
Książka Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli
Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli
{}10/10
Książka jest o tym, jak nauczyciele doświadczają codziennego czasu w szkole. Przedstawia wielowymiarowość codziennego czasu szkolnego nauczycieli – to, jak postrzegają tempo, planowanie i kontrolę cza...
Książka Życie na przekór: Wacław Błażejewski 1902 - 1986
Życie na przekór: Wacław Błażejewski 1902 - 1986
BYŁ NA PRZEKÓR Wacław Błażejewski żył i pracował na przekór wydarzeniom historycznym, w które obfitował wiek XX. Urodził się w niezamożnej rodzinie stolarza, a dzieciństwo i młodość przeżył w biedzie,...
Książka Oudowa metodyczna programu wychowania fizycznego "Rusz się człowieku". Edukacja wczesnoszkolna: klasa I szkoły podstawowej. Plan pracy. 120 scenariuszy zajęć
Oudowa metodyczna programu wychowania fizycznego "Rusz się człowieku". Edukacja wczesnoszkolna: klasa I szkoły podstawowej. Plan pracy. 120 scenariuszy zajęć
Ruch daje radość, zadowolenie, odpręża, wzmacnia organizm, sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej powi...
Książka Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej
Ku człowiekowi. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej
Z recenzji wydawniczej: „Niezwykła książka o zawodzie lekarza napisana przez pedagoga. Uwzględnia bogatą i dogłębnie przeanalizowaną literaturę przedmiotu na temat lekarzy, często pisaną przez nich sa...
Książka Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy
Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy
Niniejsza publikacja powstała w wyniku rozważań podjętych przez osoby zajmujące się problematyką uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa na różnych etapach edukacyjnych. Tak jak szerokie kompetencje po...
Książka Zagrożone człowieczeństwo. T. V: ...między bezradnością a działaniem
Zagrożone człowieczeństwo. T. V: ...między bezradnością a działaniem
rezentowana książka ...między bezradnością a działaniem stanowi kontynuację krytycznego namysłu nad problematyką zagrożonego człowieczeństwa, która była podejmowana w poprzednich tomach serii „Zagrożo...
Książka Koszula i krawat. Obrazki wyłaniającej się dorosłości
Koszula i krawat. Obrazki wyłaniającej się dorosłości
O czym jest ta książka? O poszukiwaniach drogi, którą chcieliśmy odkryć dla dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, aby mogły budować swoje miejsce w otwartym społeczeństwie, a tak...
Książka Wychowanie a sens życia. Człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych
Wychowanie a sens życia. Człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych
Problem sensu życia stanowiący płaszczyznę porozumienia na historycznej arenie dziejów człowieka, wewnątrz której istnieje nieusuwalne miejsce dla określenia konstytutywnych racji istnienia osoby, wyk...
Książka Zabawy integracyjne i nie tylko (wyd. III)
Zabawy integracyjne i nie tylko (wyd. III)
Od Autorki: "Pracując z dziećmi wielokrotnie miałam okazję obserwować, jak zabawa potrafi je rozweselić. Ale poprawa nastroju i wprowadzenie szczególnej atmosfery to tylko jedna z jej zalet. Dobrze do...
Książka Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD (wyd. III)
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD (wyd. III)
Na rynku mamy coraz więcej pozycji dotyczących pracy z dziećmi z ADHD, ale poniższe opracowanie tym się różni od innych, że traktuje młodego człowieka bardziej kompleksowo, umożliwia dokonanie jego ch...
Książka Obudowa metodyczna programu "Rusz się człowieku". Plany pracy i przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VIII. Plany pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru
Obudowa metodyczna programu "Rusz się człowieku". Plany pracy i przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VIII. Plany pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru
Nowy program Wychowania Fizycznego dla klas IV - VIII autorstwa Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–...
Książka Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej
Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej
W niniejszym studium rozważa się potrzebę oraz możliwość wzbogacenia ogółu dotychczasowych terminów desygnujących całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przez pojęcie edusfery. W ramach tak okre...
Książka Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
W niniejszej publikacji zajęto się procesem resocjalizacji realizowanym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) typu wychowawczo-resocjalizacyjnego. Niedostosowanie społeczne wychowanków tych oś...
Książka Nauczyciel - Tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego
Nauczyciel - Tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego
Z recenzji wydawniczej: "Książka Sławomira Krzychały jest dziełem ukazującym wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, aktywności na...
Książka Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
Publikacja podejmuje próbę scharakteryzowania roli i możliwości tkwiących w największej liczebnie instytucji mundurowej - Policji, której potencjał właściwie wykorzystany w realizacji funkcji pedagogi...
Książka Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
W niniejszej monografii zaprezentowałyśmy badania poświęcone wyznacznikom poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie perimenopauzalnym. Wcześniej dokonałyśmy teoretycznej analizy problematyki dotyczące...
Książka Służba harcerska
Służba harcerska
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911 – 1946. Reprint z 1936 r....
Książka Skauci. Powieść młodzieżowa
Skauci. Powieść młodzieżowa
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911 – 1946. Reprint z 1921 r....
Książka Obrzędy harcerskie
Obrzędy harcerskie
Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1937 r. "...
Książka Dydaktyka szkolna dla kandydatów dla nauczycieli (WZNOWIENIE)
Dydaktyka szkolna dla kandydatów dla nauczycieli (WZNOWIENIE)
Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków. W ...
Książka Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice
Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice
Współczesna szkoła stale się zmienia. Dzieje się tak wskutek zmian zarówno społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych czy technologicznych, jak i inicjowanych i kreowanych przez osoby odpowiedzialne za po...
Książka Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Przedstawione w monografii materiały zostały tak przygotowane, aby mogli z nich korzystać nie tylko studenci medycyny i innych, pokrewnych kierunków, lecz także specjaliści chirurgii naczyniowej, angi...
Książka Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium prawno-kryminologiczne
Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium prawno-kryminologiczne
W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do w...
Książka Ewaluacja społeczna w edukacji
Ewaluacja społeczna w edukacji
Książka jest wynikiem wieloletnich prac nad teoretycznym i praktycznym modelem ewaluacji społecznej, która znajduje zastosowanie w edukacji; może być także prowadzona na wszystkich innych obszarach w ...
Książka Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. T.4: Rodzic,dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej
Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. T.4: Rodzic,dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej
Niniejszy tom – pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej – stanowi kolejną próbę ujęcia problematyki relacji triady ontyczno-relacyjnej: „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”, w kontekście...
Książka Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. T. 3: Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni
Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. T. 3: Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni
Przedkładana do rąk Czytelnika książka Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni jest już trzecim tomem serii „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”. Składa się z czterech części. Książka ma charakter innowa...
Książka Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga. (Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych
Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga. (Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych
{}10/10
Problematyka, którą podjęła Autorka polecanej publikacji, związana z funkcjonowaniem grup religijnych określonych jako sekty czy kulty oraz ich uczestnikami, pozostaje w kręgu zainteresowania wielu do...
Książka Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Po to samo - O tym samym - Nie tak samo
Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Po to samo - O tym samym - Nie tak samo
Ze wstępu: „Czas szkolnej edukacji może być spożytkowany na to, by uczeń poznawał i zrozumiał otaczający go świat oraz potrafił w nim żyć (umiejąc samodzielnie – także w przyszłości – się uczyć). Z te...
Książka O względności czasu w modelach rozwoju dziecka. Wykład akademicki
O względności czasu w modelach rozwoju dziecka. Wykład akademicki
Niniejsza publikacja ma podtytuł „Wykład akademicki” i taki ma w założeniu charakter. Jednak do chwili zamknięcia pracy nad tekstem nigdzie został on wygłoszony. Tym określeniem głównie wyjaśniamy sta...
Książka Pedagogia harcerskiego wychowania
Pedagogia harcerskiego wychowania
Z recenzji wydawniczej: "Idee skautingu, na których bazuje polski ruch harcerski, zderzając się z ponowoczesną rzeczywistością, czynią sferę wychowania harcerskiego coraz bardziej skomplikowaną. Bogus...
Książka Stary sad
Stary sad
Polecamy najnowszy tomik 75 liryków autorstwa Marty Adamczyk podzielony na siedem zbiorów: "wiersze hiszpańskie", "Alcatraz 1939", "liryki włoskie Neapolitana", "patriotki", "szary las i inne", "błogo...
Książka System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowści. Studium diagnostyczne
System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowści. Studium diagnostyczne
W ręce Czytelnika oddaję książkę, która jest owocem pięcioletnich badań terenowych prowadzonych pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy krok do budowania systemowych rozwiązań w pr...

Komentarze

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się