Recenzja książki Wprowadzenie do muzykoterapii

Muzykoterapia

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2014-01-20
Niewątpliwie zaniedbanym dzisiaj zarówno przez praktyków, jak i teoretyków obszarem pedagogiki jest muzykoterapia. Wynika to często z niezdawania sobie sprawy z potencjału, jaki ze sobą niesie, gdy jest właściwie wykorzystywana w pracy z dziećmi, młodzieżą, ale i ludźmi starszymi czy dorosłymi mającymi zaburzenia emocji i zachowania.Niewątpliwie zaniedbanym dzisiaj zarówno przez praktyków, jak i teoretyków obszarem pedagogiki jest muzykoterapia. Wynika to często z niezdawania sobie sprawy z potencjału, jaki ze sobą niesie, gdy jest właściwie wykorzystywana w pracy z dziećmi, młodzieżą, ale i ludźmi starszymi czy dorosłymi mającymi zaburzenia emocji i zachowania. Warto mieć nadzieję, że bardzo rzetelna monografia naukowa autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak pod tytułem „Wprowadzenie do muzykoterapii” zmieni ten niesatysfakcjonujący stan rzeczy i przyczyni się do polepszenia jakości wychowania i prowadzenia specjalistycznych terapii.

Zastrzec należy, aby czytelnik nie dał się zwieść tytułowi. Nie jest to wszakże wprowadzenie do tematyki w tradycyjnym znaczeniu słowa. Mianowicie nie mamy do czynienia z pobieżnym czy powierzchownym zarysem właściwości muzykoterapii. Ludwika Konieczna-Nowak nie ograniczyła się wszakże do erudycyjnego przedstawienia – omówienia i krytycznego zinterpretowania – najważniejszych definicji, podstaw teoretycznych, modeli i technik (komponowania, improwizacji, wykonywania/odtwarzania, słuchania, technik łączonych) muzykoterapii. Bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu pokazała ich odniesienie do praktyki. Prezentacja dróg realizacji koncepcji teoretycznych będzie szczególnie pomocna dla początkujących pedagogów, którzy stoją przed wyzwaniem przeorientowania się: od teorii do praktyki.

Równie funkcjonalne, zwłaszcza dla ludzi poszukujących inspiracji lub wartościowych przykładów w obszarze muzykoterapii, będą propozycje dotyczące organizacji procesu muzykoterapeutycznego. Jedną z ich największych zalet jest fakt, iż uświadamiają jakie błędy nie mogą być popełniane przez terapeutów, jeśli nie chcą oni zaszkodzić swojemu pacjentowi. Tym samym autorka obaliła wiele stereotypów istniejących w powszechnej świadomości zbiorowej, które utrudniały pojęcie specyfiki, złożoności oraz istoty tegoż procesu. Wykazała się również niebywałą dociekliwością, a także precyzją w obszarze dążenia do jak najdoskonalszego stypizowania możliwych zaburzeń emocji i zachowania, ich przyczyn, sposobów, celów, form oddziaływania. Równie wnikliwie przedstawiła aktualny stan badań, odwołując do obszernej literatury, co pozwoli zainteresowanym tematyką czytelnikom na sięgnięcie wprost do źródeł po rozwinięcie wybranych kwestii.

Bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że książka ta pozwala na skorzystanie z cennych porad, a tym samym uniknięcie błędów. Ludwika Konieczna-Nowak wszakże wiele uwagi poświęca na wyjaśnienie jak dokonywać rozpoznania przypadków, jakie strategie obierać, w jaki sposób oceniać postępy i – w razie potrzeby – modyfikować proces muzykoterapeutyczny po to, aby zmaksymalizować jego pozytywne skutki i zminimalizować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych czy braku efektów. Docenić warto to, iż autorka ma świadomość istnienia potrzeby indywidualnego dostosowywania terapii, to znaczy takiego, które uwzględnia unikalne cechy psychofizyczne pacjentów. Niemniej ukazuje przydatne w pracy schematy możliwości stosowania muzykoterapii w kontekście wyodrębnionych grup wiekowych. To z kolei dokładnie uzmysławia typowość wyzwań stojących przed terapeutą podejmującym się udzielania pomocy. Może stać się testem przed podjęciem decyzji o dalszym rozwoju zawodowym adeptów pedagogiki.

Książka autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak pod tytułem „Wprowadzenie do muzykoterapii” to ważna pozycja na rynku wydawniczym, zwłaszcza dla pedagogów, ale i dla wszystkich zainteresowanych możliwościami wykorzystania potencjału muzykoterapii w odniesieniu do problemów swoich i swoich bliskich. Niewątpliwie pozwala na zrozumienie szansy, jaką stanowi ona dla człowieka, niezależnie od jego wieku. Jest to zatem wartościowa lektura, którą gorąco się poleca.
Książka Wprowadzenie do muzykoterapii
Wprowadzenie do muzykoterapii
Ludwika Konieczna-Nowak
{}10/10
Wątek filozoficzno-estetyczny posiada proweniencję starożytną: zgodnie z pitagorejską koncepcją harmonii, muzyka przywraca duszy zachwianą równowagę, czyniąc z niej element harmonii kosmicznej, jednak...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Pożegnanie z sobą

Aby móc przekonać się o tym, jak mocne mamy charaktery, osobowość, odwagę, uczciwość wobec samego siebie nie zdając sob...

Książka Ktoś tu kłamie

Dobry thriller to taki, który wciąga i sprawia, że czytelnik z dreszczem emocji i niepokoju w szaleńczym tempie przerzu...

Książka God mode

Oj, poszalały panie autorki. Kulturoznawczyni i filolog klasyczny. God mode – tryb boga, nieśmiertelność. Kusiła mni...

{}