Recenzja książki Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych

Problemy społeczne a zjawisko wykluczenia

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-04-10
Z recenzji wydawniczej: „Wśród licznych, a sygnalizowanych w recenzowanym tomie przejawów zagrożeń ładu społecznego i ich konsekwencji (wykluczenie, ekskluzja społeczna, marginalizacja), Autorzy poszczególnych pomieszczonych w nim tekstów uwagę Czytelnika kierują ku problemowi wykluczania (proces) i wykluczenia (stan, sytuacja) społecznego, wskazując przy tym na dwa zasadnicze kompleksy czynników sprawczych. Są to (w kolejności ich prezentacji w tomie): podmiotowe czynniki bio-i psychogenne (deficyty rozwojowe, niesprawności, zaburzenia parcjalne, depresja i poczucie braku perspektywy czy szans życiowych – zwłaszcza młodzieży, doświadczenie trudności adaptacyjnych w sytuacji migracyjnej, uzależnienie od środków psychotropowych, przestępczość, destrukcyjne starzenie się, itd.); oraz przedmiotowe czynniki tkwiące w środowiskach, w społeczeństwie życiowej aktywności rozpatrywanych kategorii osób zagrożonych, względnie doświadczających sytuacji wykluczenia społecznego, a także w niedostatkach polityki społecznej i instrumentach realizacji jej postanowień czynionych wobec osób zagrożonych społeczną ekskluzją.
W prezentacji owych źródeł zagrażających standardowemu dla poszczególnych kategorii: płci, wieku i statusu uczestnictwu społecznemu dominuje aspekt socjopedagogiczny. Natomiast stricte pedagogiczny walor recenzowanego tomu to przede wszystkim pomieszczenie w nim tekstów poświęconych problematyce wsparcia społecznego osób zagrożonych i doświadczających owego wskazywanego wyżej stanu i procesu”.
Oficyna Wydawnicza Impuls http://impulsoficyna.com.pl/recenzje/od-wykluczenia-do-wsparcia,1826,epub.html
Książka Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych
Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych
Ewa Włodarczyk, Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak
{}10/10
Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o reprezentantach szerokiego grona praktyków identyfikowanych z obszarem wsparcia i pomocy społecznej, refleksyjnie zorientowanych teoretykach, któryc...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Judasz

O ile w debiutanckim tomie 'Tam, gdzie wyją szakale' przeszkadzał mi manieryzm i przesadzona nastrojowość, to w tym ost...

Książka Opowieść o miłości i mroku

To moja pierwsza książka w 2019 roku i bardzo udana lektura. Przełożyłam ją na początek kolejki ze względu na śmierć Oz...

Książka Dwie niedźwiedzice

W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, to 'Dwie niedźwiedzice' są moim drugim spotkaniem ze współczesną prozą izraelską (...

nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe
{}