Recenzja książki Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne.

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-03-15
Zmiany w społeczeństwie wymuszają obecnie bardzo liczne powstawanie kolejnych placówek przedszkolnych. Obok jednostek publicznych przedszkola tworzą także osoby prywatne, które po prostu lubią pracować z dziećmi, ale też przedsiębiorcy, nastawieni przede wszystkim na zysk. Tymczasem przedszkole pełnić powinno naprawdę dużą rolę w rozwoju dziecka. Nie jest ono wyłącznie „wstępem” do edukacji szkolnej. O teoretycznych, praktycznych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania przedszkola piszą autorzy siedmiu artykułów, zebranych w publikacji „Praca przedszkola” pod redakcją naukową Zbigniewa Ostracha.
Z książki, opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls, dowiemy się więcej o historii praktyki przedszkolnej, o zmieniających się formach i realiach funkcjonowania przedszkoli. Następnie przechodzimy do organizacji środowiska przedszkolnego, które ma niebagatelny wpływ na efekty pracy wychowawczej i postępy, jakie osiągają dzieci. Jeśli ktoś podejmuje się założenia prywatnego przedszkola, znajdzie tu wszystkie informacje o niezbędnym wyposażeniu, o organizacji dnia i zajęć, o roli zabawy w pracy przedszkola. Bezcenny dla osoby planującej założenie prywatnej placówki przedszkolnej okaże się z pewnością rozdział ostatni, w którym Anna Kucharska omawia prawne aspekty organizowania niepublicznych placówek przedszkolnych. Rozdział drugi to niejako ujęcie praktycznych aspektów pracy przedszkola „w pigułce”, natomiast bardziej szczegółowo poszczególne kwestie omawiają kolejne artykuły. Przeczytamy więc o właściwym zaplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni przedszkola, o planowaniu działań pedagogicznych, o potrzebie czytania dzieciom, którą - w obliczu coraz bardziej napiętych „grafików” zajęć rodziców - bardzo często zaspokaja się właśnie w przedszkolu. Z kolei Barbara Skałbania w kolejnym tekście wskazuje, jak można wykorzystać zabawę w rozwoju dziecka.
Autorzy poszczególnych artykułów posługują się, oczywiście, aparatem naukowym, piszą jednak przystępnie, powołując się na bardzo obszerną bibliografię. Ta z pewnością okaże się bezcenna dla wszystkich, pragnących zgłębić poszczególne tematy, poruszone w publikacji. „Praca przedszkola”, choć niewielka objętościowo, obfituje w treści i z pewnością okaże się bardzo przydatną lekturą dla osób pragnących prowadzić praktykę przedszkolną, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, studentów pedagogiki czy rodziców, którym publikacja ta ma szansę uświadomić, jak ważną rolę pełnić może przedszkole w rozwoju ich dzieci. Publikacja pod redakcją Zbigniewa Ostracha może też pełnić wstęp do badań własnych, inspirując bogatym materiałem bibliograficznym.

Oficyna Wydawnicza Impuls http://impulsoficyna.com.pl/recenzje/praca-przedszkola,1788.html
Książka Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne.
Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne.
Zbigniew Ostrach
{}10/10
Dyskusje, rozmowy i spotkania prowadzone w gronie studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników naukowych zaowocowały pomysłem przygotowania wspólnej publikacji, ukazującej edukację przedszkolną z...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Ocalało tylko serce

Są takie książki, dzięki którym ratuje się serce.. Kiedy otrzymałam do recenzji książkę Klaudii Bianek „Ocalało tylk...

Książka Dylemat

Olivia całe życie marzyła o wystawnym przyjęciu na swoją cześć, więc kiedy skończyła 40 lat postanowiła spełnić swoją f...

Książka Zaginione złoto Hitlera

Po książki historyczne sięgam naprawdę bardzo rzadko, a jak już zamierzam jakąś przeczytać wybieram ją dość dokładnie. ...

{}