Studia i Praca (98)

Książki

Książka Gdzie jest czytelnik?
Gdzie jest czytelnik?
W eseju „Gdzie jest czytelnik?” Łukasz Gołębiewski tworzy portret czytelnika XXI wieku – jest to osoba, która znaczną część swojego życia spędza w świecie wirtualnym. W związku z rozwojem nowoczesnych...
Książka 1001 książek które musisz przeczytać
1001 książek które musisz przeczytać
{}8/10
1001 książek, które musisz przeczytać to śmiało nakreślone, błyskotliwe omówienie twórczości pisarzy, którzy od dawna rozpalali i do dziś rozpalają wyobraźnię czytelników. Wyboru utworów dokonali znan...
Książka Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
{}9.3/10
Rozszerzone i zaktualizowane kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach. Obejmuje swoim zakresem historię i teorię mediów, genologię, retorykę i etykę dziennikarską, zagadnienia warsztatowe, prawo...
Książka Pozostawałem w kręgu książki
Pozostawałem w kręgu książki
Prof. dr hab. Janusz Dunin-Horkawicz urodził się w Wilnie w 1931 roku. Całe dorosłe życie spędził w Łodzi, gdzie dotarł wraz z rodzicami w 1945 roku. Po maturze (1950) postanowił studiować polonistykę...
Książka Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
{}8/10
Psychopatia należy do tych przejawów dewiacji psychicznych, których dynamika stanowi jedno z najbardziej intrygujących zjawisk badanych przez psychologię współczesną, a szczególnie psychologię osobow...
Książka Światy dziecięcych znaczeń
Światy dziecięcych znaczeń
{}10/10
Artykuły zebrane w tej pracy, starając się dotrzeć do istoty pojmowania świata przez dzieci, wskazują takie metody dydaktyczne, które, jak podkreśla autorka, wbrew założonym celom szkoły są źródłem og...
Książka Zarys teorii literatury
Zarys teorii literatury
{}10/10
Książka Szukam pracy : dla kobiet z wyższym wykształceniem
Szukam pracy : dla kobiet z wyższym wykształceniem
Skończyłaś studia i nie wiesz, co zrobić? Właśnie straciłaś niezłą posadę i musisz zacząć szukać nowej? Masz ciężki orzech do zgryzienia, ale nie panikuj, nie ma przecież sytuacji bez wyjścia. Odrobin...
Książka Literatura romantyzmu
Literatura romantyzmu
{}5/10
... Nie negując wszakże bardzo poważnych różnic między prądami literackimi, trzeba stwierdzić, że literatura tej epoki ma wiele cech wspólnych, wynikających z sytuacji historycznej kraju. Jest to bowi...
Książka Wychowanie przez czytanie
Wychowanie przez czytanie
{}6/10
Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci, napisany przez animatorki akcji ?Cała Polska czyta dzieciom?. Jak wszczepić dziecku poczucie własnej wartości i empatię? Mądre, fachowe rady wychowawcze i kon...
Książka Autor, dzieło, wydawca
Autor, dzieło, wydawca
{}8/10
Książka Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
{}9.5/10
Podstawowy podręcznik do przedmiotu: wiedza o kulturze, i specjalizacji związanych z kulturą, jak np. animacja kultury. Prezentuje myśl światową i polską na temat: pojęcia i wzorów kultury, czasu i pr...
Książka Marketing w bibliotece
Marketing w bibliotece
{}8/10
Książka Renesans
Renesans
{}6.3/10
Książka przedstawia autorską koncepcję renesansu jako epoki wielobarwnej i wielonurtującej, kształtującej się w odniesieniu do 2 tradycji: średniowiecznej, z której uczyniła sobie mroczne tło oraz ant...
Książka Literatura Odrodzenia
Literatura Odrodzenia
{}8/10
... Z innych powodów trudne jest wyznaczenie daty końcowej epoki. To, co weszło do naszej kultury jako zdobycz renesansu, pozostawiło w niej trwały do dnia dzisiejszego ślad. Tak zatem następująca po ...
Książka Nie myśl że książki znikną
Nie myśl że książki znikną
{}9/10
Wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac. Czy świat bez książek to tylko futurystyczna wizja czy realne zagrożenie i efekt daleko idącej technizacji życia? Czy rzeczywiście grozi nam ?bibliocaust"...
Książka Internet a dzieci Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa
Internet a dzieci Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa
Autor ostrzega przed niebezpieczeństwami, które czyhają na dzieci w Internecie, przedstawia kompletny program, umożliwiający korzystanie z bogactw Internetu przy jednoczesnym unikaniu jego zagrożeń. U...
Książka Słownik gatunków literackich
Słownik gatunków literackich
{}10/10
Książka daje możliwość zapoznania się z wiedzą na temat poszczególnych form literackich na ilustrujących je tekstach, w postaci jaką nadał im przed wiekami pisarz czy poeta. Jest to pozycja wydawnicza...
Książka O sztuce
O sztuce
Najsłynniejsza i najpopularniejsza książka o sztuce, wydana na świecie w łącznym nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy O sztuce jest najpopularniejszą na świecie i niezwykle cenioną książką poświęcon...
Książka Jesień średniowiecza
Jesień średniowiecza
{}9.8/10
Autor przedstawia szeroką panoramę schyłku średniowiecza, mechanizm jego zamierania i rozkładu w kręgu kultury burgundzkiej XIV-XV wieku. Omawia czynniki kształtujące ówczesną kulturę i sposób bycia, ...
Książka Jak powieść
Jak powieść
{}10/10
Lekki i zabawny esej w którym Pennac - autor popularnych powieści detektywistycznych i książek dla dzieci - zastanawia się kto zabił w młodych ludziach niewymuszoną przyjemność czytania, bezinteresown...
Książka Homo ludens Zabawa jako źródło kultury
Homo ludens Zabawa jako źródło kultury
{}8.8/10
Johan Huizinga (1872-1945), z wykształcenia orientalista, przez dziesiątki lat profesor historii kultury na uniwersytecie w Lejdzie (Holandia), jest szeroko znany w świecie jako autor dwóch przede ws...
Książka Bibliotekarstwo
Bibliotekarstwo
Książka Barok
Barok
{}8.3/10
Barok jest kolejnym po Średniowieczu, Renesansie, Oświeceniu, Romantyzmie, Pozytywizmie, Młodej Polsce, Dwudziestoleciu międzywojennym i Literaturze polskiej w latach II wojny światowej tomem z cyklu ...
Książka Zamieszkać w bibliotece
Zamieszkać w bibliotece
{}10/10
Drugie, rozszerzone wydanie znakomitego tomu esejów o literaturze i sztuce czytania pióra Jana Tomkowskiego. "Chociaż czytanie powinno być radością, najczęściej bywa obowiązkiem, koniecznością, części...
Książka Raport o książce dla dzieci i młodzieży
Raport o książce dla dzieci i młodzieży
{}10/10
Raport odnosi się do niezwykle interesującego momentu w dziejach tego segmentu rynku w naszym kraju - z jednej strony jest to czas ogromnych nadziei wywołanych fenomenem popularności cyklu powieści Jo...
Książka Organizacja imprez
Organizacja imprez
{}8/10
Każda impreza, którą planujesz i organizujesz, jest odzwierciedleniem wizerunku twojej firmy. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju i rozmiarów organizowanego wydarzenia, jego urok oraz to, czy p...
Książka Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich 1975-1980
Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich 1975-1980
{}9.3/10
Trzecie - ulepszone! - wydanie legendarnych Książek najgorszych... Stanisława Barańczaka. Feliks Trzymałko i Szczęsny Dzierżankiewicz pojawili się na łamach „Studenta” w 1975 roku, aby - jak sami pisa...
Książka Śmierć książki no future book
Śmierć książki no future book
{}8.8/10
Biblioteki bez książek, miasta bez księgarń, renesans piktogramów... Opowieść, jaką snuje Łukasz Gołębiewski, jest tyleż fascynująca, co przerażająca. I co szczególnie frapujące... jak najbardziej rea...
Książka Film i sztuki tradycyjne
Film i sztuki tradycyjne
Książka o interdyscyplinarnym charakterze jest próbą integracji elementów pedagogiki i psychologii oraz koncepcji estetycznych wiążących się z założeniem o fonofotograficzności tworzywa filmowego. Tom...
Książka Media Kultura popularna Edukacja
Media Kultura popularna Edukacja
{}10/10
Prezentowany tom nie jest przejawem myśli tradycjonalistycznej w pedagogice. Odzwierciedla on spojrzenie młodego pokolenia pedagogów na kulturę popularną i edukację, Internet jako miejsce uczenia się,...
Książka Dziennikarstwo i świat mediów
Dziennikarstwo i świat mediów
{}7/10
Książka adresowana przede wszystkim do adeptów sztuki dziennikarskiej. Zbiór szkiców podzielony tematycznie na 4 części - pierwsza, poświęcona historii i teorii mediów, druga, genologii i retoryce dzi...
Książka Harry i czary-mary. Czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu powieści "Harry Potter" J.K. Rowling
Harry i czary-mary. Czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu powieści "Harry Potter" J.K. Rowling
{}8/10
Autorka bada fenomen "potteromanii" z perspektywy wartości poznawczych, moralnychi estetycznych, które obecne są w serii powieści J.K. Rowling i świadczą o jej niedostrzeganym często przez oponentów p...
Książka W świecie mediów
W świecie mediów
{}8/10
Książka Słownik literatury popularnej
Słownik literatury popularnej
{}8/10
Książka Kulturowe instrumentarium panowania
Kulturowe instrumentarium panowania
{}8/10
Książka Edukacja medialna
Edukacja medialna
{}10/10

Komentarze

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się