SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 17 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka. Dotychczas ukazało się osiem tomów, m.in. Struktura społeczna Henryka Domańskiego, Socjologia kultury Mariana Golki czy Socjologia życia publicznego Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W 2006 roku wydaliśmy dwutomową antologię fundamentalnych tekstów z zakresu socjologii zatytułowaną Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kani, Lecha Nijakowskiego, Jerzego Szackiego i Marka Ziółkowskiego.
W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie. Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej.

Najczęściej oceniane

Autorzy

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl