Brunon Hołyst

Brunon Hołyst

Autor, 91 lat 11 czytelników
Obserwuj
9.5 /10
13 ocen z 6 książek,
przez 9 kanapowiczów
Urodzony 6 października 1930 roku w Polsce (Rogów)
Brunon Kazimierz Hołyst – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce.

Brunon Hołyst wychował się w Rogowie, gdzie jego rodzice pracowali jako nauczyciele; rodzina mieszkała w lokalu służbowym na terenie miejscowej szkoły. W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim (jako pierwsza osoba w Polsce obronił doktorat z zakresu kryminalistyki), a w 1969 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1974 został profesorem nadzwyczajnym, a cztery lata później profesorem zwyczajnym nauk prawnych. W pracy naukowej specjalizuje się w takich dziedzinach jak kryminalistyka, kryminologia, profilaktyka społeczna, suicydologia i wiktymologia. Opublikował około tysiąca prac naukowych, tłumaczonych na liczne języki, w tym ponad 50 pozycji książkowych.

W latach 1955–1962 służył w Milicji Obywatelskiej, pracował też w Instytucie Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Spraw Wewnętrznych na stanowisku docenta. Jako pracownik naukowy związany głównie z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji. Był także wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Został również profesorem na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierownikiem Katedry Kryminalistyki, Kryminologii i Resocjalizacji oraz rektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, a także profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego na Uczelni Łazarskiego[4]. Prowadził gościnne wykłady na licznych uczelniach zagranicznych.

Zaangażowany w działalność różnych organizacji naukowych, rad doradczych i konsultacyjnych, w tym rady konsultacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego i komitetu doradczego Komendanta Głównego Policji. W latach 1985–2004 był prezesem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej[8]. Był współtwórcą Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i wieloletnim redaktorem wydawanych przez tę organizację periodyków. Został prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Książki (24)

Sortowanie:
Kryminalistyka
7 wydań
Kryminalistyka
Brunon Hołyst
8/10
Kryminalistyka to nauka praktyczna. Nie oznacza jednak, że jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądź też hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwie...
Kryminologia
7 wydań
Kryminologia
Brunon Hołyst, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, Janina Błachut
10/10
Do rąk Czytelnika trafia już dziesiąte ? jubileuszowe ? wydanie znanego podręcznika akade-mickiego, który służy studentom i praktykom od ponad 30 lat. Jego Autorem jest profesor Brunon Hołyst, rektor ...
Suicydologia
2 wydania
Suicydologia
Brunon Hołyst
10/10
Suicydologię należy uznać za jedną z interdyscyplinarnych nauk0 człowieku. Jest ona powiązana - z jednej strony - ściśle z psychologią, pedagogiką, socjologią i innymi naukami humanistycznymi1 społecz...
Bezpieczeństwo. Tom 5. Programy promocji
Bezpieczeństwo. Tom 5. Programy promocji
Brunon Hołyst
Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ...
Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4
Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4
Brunon Hołyst
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnyc...
Bezpieczeństwo społeczeństwa 3
Bezpieczeństwo społeczeństwa 3
Brunon Hołyst
Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo
Bezpieczeństwo jednostki
Bezpieczeństwo jednostki
Brunon Hołyst
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako: warunek przetrwania ludzkiego ...
Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze t.1
Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze t.1
Brunon Hołyst
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako: - warunek przetrwania ludzkiego...
Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, wydanie 4 poprawione i rozszerzone
4 wydania
Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, wydanie 4 poprawione i rozszerzone
Brunon Hołyst
10/10
Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Za...
Wiktymologia kryminalna
4 wydania
Wiktymologia kryminalna
Brunon Hołyst
10/10
Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym ca...

Komentarze

@SYSTEM
@SYSTEM · ponad 14 lat temu
Brunon Hołyst to wspaniały i godny uznania profesor!!!Niech żyje 100 lat!!!Z wyrazami szacunku - studentka i zarazem seminarzystka

Cytaty Brunon Hołyst

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl