ks. Jan Sochoń

Autor
Obserwuj
Popraw tę stronę

Książki (15)

Sortowanie:
Książka Błogosławiony ks Jerzy Popiełuszko
2 wydania
Błogosławiony ks Jerzy Popiełuszko
ks. Jan Sochoń
Jerzy Popiełuszko (1947-1984) - duszpasterz ludzi pracy, kapłan o niezachwianej odwadze opowiadania się po stronie prawdy. Własnym życiem przypieczętował ewangeliczną zasadę zwyciężania zła dobrem, je...
Książka Intencje codzienne
Intencje codzienne
ks. Jan Sochoń
Najnowszy zbiór poezji księdza Jana Sochonia, na który składa się ponad sto wierszy. O "Intencjach codziennych" można mówić jak o mądrej i wspaniałej książce. Poświęcona jest miłości, życiu, trudom dn...
Książka Ks. Jerzy Popiełuszko
Ks. Jerzy Popiełuszko
ks. Jan Sochoń
Jerzy Popiełuszko (1947-1984) - duszpasterz ludzi pracy, kapłan o niezachwianej odwadze opowiadania się po stronie prawdy. Własnym życiem przypieczętował ewangeliczną zasadę zwyciężania zła dobrem, je...
Książka Modlitwa z muzyką
Modlitwa z muzyką
ks. Jan Sochoń
Książka Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego
Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego
ks. Jan Sochoń
Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego to zbiór osobistych przemyśleń, wspomnień i wierszy. Ks. prof. Jan Sochoń jest uznanym krytykiem literackim i eseistą, wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefa...
Książka O życiu które podoba się Bogu
O życiu które podoba się Bogu
ks. Jan Sochoń
Komentarz do słynnego hymnu o miłości z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Zaproszenie do odpowiedzialnego istnienia przyjmowanego jako Boży dar.
Książka Paryż i inne wiersze
Paryż i inne wiersze
ks. Jan Sochoń
Wiersze Sochonia odsłaniają przeżycia duszy ludzkiej szukającej Boga. Liryka religijna przypomina lirykę miłosną. Mówi przecież o Umiłowanym, którego nie widać. (...) Poezja ta jest ciekawą próbą stwo...
Książka Ponowoczesne losy religii
Ponowoczesne losy religii
ks. Jan Sochoń
Filozofowie ponowocześni zaprojektowali eklektyczną wizję religii, będącą wynikiem założeń filozoficznych. Przybrała ona charakter "tytaniczny", czyli taki, w którym podmiot buduje sobie własnego boga...
Książka Poza kamień
2 wydania
Poza kamień
ks. Jan Sochoń, ks. Jan Sochoń
Tom nowych wierszy znanego poety i filozofa, autora wielu publikacji książkowych z zakresu filozofii, teologii, krytyki literackiej i literatury. `Poezja ks. Jana Sochonia to przykład liryki silnie os...
Książka Rekolekcje z ks. Jerzym Popiełuszką
Rekolekcje z ks. Jerzym Popiełuszką
ks. Jan Sochoń
Rekolekcyjne spotkanie ze słowem i myślą Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki pomoże nam w odważnym i prostym wyznawaniu wiary, wzbudzi w nas większą wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i skło...

Cytaty ks. Jan Sochoń

{} Dodaj pierwszy cytat!

Komentarze

{}