Piotr Tadeusz Kołakowski

Piotr Tadeusz Kołakowski

Autor, 54 lata
Obserwuj
Urodzony w 1966 roku w Polsce (Gdańsk)
Piotr Tadeusz Kołakowski – polski historyk, prof. zw. dr hab.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. W 1991 r. ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Od 1992 r. pracownik naukowy tej uczelni (obecnie Akademii Pomorskiej). W 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Szczecińskim i tamże w 2008 r. doktora habilitowanego. W lipcu 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2014 r. profesor zwyczajny. Kieruje Zakładem Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W 2018 r. otrzymał prestiżową Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Krakowie oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę „Ukraiński Piemont”. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939, Warszawa 2017 (współautor M. Jarnecki).

Książki (8)

Sortowanie:
NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945
NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945
Piotr Tadeusz Kołakowski
Praca ukazuje miejsce i rolę sowieckich organów bezpieczeństwa i wywiadu w realizacji polityki Stalina wobec Polski, a także ich udziału w zwalczaniu konspiracji niepodległościowej podczas okupacji i ...
Polski wywiad wojskowy 1918-1945
Polski wywiad wojskowy 1918-1945
Piotr Tadeusz Kołakowski, Andrzej Pepłoński
Zebrane do publikacji artykuły wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom i oczekiwaniom historyków oraz zapotrzebowaniu licznego grona osób zainteresowanych organizacją i działalnością cywilnych i woj...
Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945
Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945
Piotr Tadeusz Kołakowski
Publikacja jest pierwszym w historiografii polskiej tak obszernym opracowaniem poświęconym funkcjonowaniu sowieckiego wywiadu i organów bezpieczeństwa na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej....
"Ukraiński Piemont". Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939
"Ukraiński Piemont". Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939
Michał Jarnecki, Piotr Tadeusz Kołakowski
Książka porządkuje i przedstawia historię Rusi Zakarpackiej. Podaje wiele nieznanych faktów dotyczących jej dziejów w okresie międzywojennym. Rozwiewa również pewną aurę tajemniczości i niewiedzy o ty...
Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II i zeznań Franza Pfeifera
Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II i zeznań Franza Pfeifera
Piotr Tadeusz Kołakowski, Andrzej Krzak
W latach 30. XX wieku major Jerzy Sosnowski brylował na niemieckich salonach, dokonywał miłosnych podbojów godnych wielkich amantów przedwojennego kina i zbierał informacje wywiadowcze. Początkowo jeg...
Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku
2 wydania
Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku
Piotr Tadeusz Kołakowski
Od wydawnictwa: "Czy polski wywiad wojskowy został należycie przygotowany do działania w warunkach wojennych? Jak wyglądała jego organizacja i możliwości działania w III Rzeszy oraz w Związku Sowiecki...
Między Warszawą a Pragą
Między Warszawą a Pragą
Piotr Tadeusz Kołakowski
MIĘDZY WARSZAWĄ A PRAGĄ. POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI WOJSKOWO-POLITYCZNE 1918-1939 Zagadnienia militarne omówione zostały na szerszym tle stosunków politycznych, w tym także europejskich. Bez ich...
W tajnej służbie
W tajnej służbie
Piotr Tadeusz Kołakowski
Wykłady o działalności polskiego wywiadu wojskowego w latach 1918-1945 płk dypl. Stefan Mayer wygłaszał dla byłych oficerów Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na początku lat sied...

Komentarze

Cytaty Piotr Tadeusz Kołakowski

{} Dodaj pierwszy cytat!
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe