Mirosław Józef Szymański

Mirosław Józef Szymański

Autor, 79 lat
Obserwuj
9.3 /10
3 oceny z 2 książek,
przez 2 kanapowiczów
Urodzony 29 stycznia 1942 roku w Polsce (Borszczow)
profesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjo­logii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzu­pełnione, 2012). Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna". Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica". Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

Książki (9)

Sortowanie:
Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego
Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego
Zawarte w niniejszym tomie artykuły stanowią próby takich rewizji, stawia się w nich pytania o uzasadnienia ideologiczne, psychologiczne czy organizacyjne zmian zachodzących w szkole. Ich Autorzy kier...
O metodzie projektów
O metodzie projektów
Mirosław Józef Szymański
Czym jest słynna "metoda projektów", która na początku XX wieku zrobiła karierę w Ameryce, Europie Zachodniej, a także znana była w międzywojennej Polsce? Aktualnie nastąpił jej renesans i wzrastająca...
Szkoła wyższa w toku zmian
Szkoła wyższa w toku zmian
Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław Józef Szymański, Janina Kostkiewicz
Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku zawiera prace Autorów, którzy w swej refleksji naukowej i badaniach kierowali się troską o losy...
Socjologia edukacji
Socjologia edukacji
Mirosław Józef Szymański
{}8.5/10
Seria: Pedagogika Nauce i Praktyce
Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jak...
Codzienność szkoły. Nauczyciel
Codzienność szkoły. Nauczyciel
Joanna Łukasik, Mirosław Józef Szymański, Inetta Nowosad
Szkolna rzeczywistość ujęta w formalnoprawne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że preferuje się model nauczyciela o...
Edukacyjne problemy współczesności
2 wydania
Edukacyjne problemy współczesności
Mirosław Józef Szymański
{}10/10
Zmieniająca się nieustannie struktura i sposób funkcjonowania społeczeństwa narzuciły nowy podział ról oraz konieczności i obowiązki; jednym z nich jest imperatyw całożyciowego uczenia, łączącego eduk...
Codzienność szkoły. Uczeń
Codzienność szkoły. Uczeń
Mirosław Józef Szymański, Ewa. Bochno, Inetta Nowosad
Najnowsza publikacja pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego stanowi bezpośrednią kontynuację tomu Codzienność szkoły. Nauczyciel, poddającej filozoficznej analizie pojęcie cod...
Socjologia edukacji
Socjologia edukacji
Mirosław Józef Szymański
Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji ...
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych
Przeobrażenia, jakie dokonują się w każdym obszarze życia człowieka, wymagają zmodyfikowanego podejścia: kształcenia i wychowania, młodych ludzi, które pozwoli funkcjonować w świecie zgodnie z wyma...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Mirosław Józef Szymański

{} Dodaj pierwszy cytat!
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe