Jak się czło­wiek ro­zej­rzy do­oko­ła, to świat pełen jest hi­sto­rii, które na sie­bie na­cho­dzą, uzu­peł­nia­ją się, które mają wspól­ne­go bo­ha­te­ra. Zbie­gi oko­licz­no­ści to po­dob­no spo­sób Boga, żeby za­cho­wać ano­ni­mo­wość. Nie ob­cho­dzi mnie, czy Bóg dzia­ła ano­ni­mo­wo, czy pod pseu­do­ni­mem, czy w ogóle ist­nie­je. Wiem jedno: przy­pad­ki zda­rza­ją się na­praw­dę
Został dodany przez: @Perlasbooks@Perlasbooks
Pochodzi z książki:
Lina
Lina
Anna Dan
8.4/10
Prequel do Solo. Intensywna, nie dająca wytchnienia opowieść o prawdziwej sile w świecie pełnym agresji, o mocy słowa w świecie pełnym wrzasku, o trudnej miłości w zalewie gładkich romansów o...

Komentarze

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl