Anna Dan

Autorka 21 czytelników
Obserwuj
8.2 /10
33 oceny z 2 książek,
przez 26 kanapowiczów

Książki (2)

Sortowanie:
Solo
Solo
Anna Dan
8.1/10
Czy wygrasz samotne starcie z całym światem, jeśli poznasz zasady walki? I czy zdołasz rozbroić tykającą bombę, jeśli tą bombą jesteś ty? Datka jest twarda jak stal, choć w środku krucha jak szkło. ...
Lina
Lina
Anna Dan
8.4/10
Prequel do Solo. Intensywna, nie dająca wytchnienia opowieść o prawdziwej sile w świecie pełnym agresji, o mocy słowa w świecie pełnym wrzasku, o trudnej miłości w zalewie gładkich romansów o...

Komentarze

Cytaty Anna Dan

najlepsza walka to taka, która się nigdy nie odbyła
uwiel­bia­my, kiedy książ­ki nas za­ska­ku­ją, choć bar­dzo nie lu­bi­my, gdy za­ska­ku­je nas życie
Lu­dzie boją się in­no­ści i od­mien­no­ści, a lęk przed no­wo­ścią to emo­cje, które trud­no oswo­ić. Agre­sja rodzi się wtedy, gdy nie ma in­ne­go ję­zy­ka, żeby ten lęk oswo­ić
Jak się czło­wiek ro­zej­rzy do­oko­ła, to świat pełen jest hi­sto­rii, które na sie­bie na­cho­dzą, uzu­peł­nia­ją się, które mają wspól­ne­go bo­ha­te­ra. Zbie­gi oko­licz­no­ści to po­dob­no spo­sób Boga, żeby za­cho­wać ano­ni­mo­wość. Nie ob­cho­dzi mnie, czy Bóg dzia­ła ano­ni­mo­wo, czy pod pseu­do­ni­mem, czy w ogóle ist­nie­je. Wiem jedno: przy­pad­ki zda­rza­ją się na­praw­dę
Wi­dzisz, Black­bird, autor pisze tylko po­ło­wę książ­ki. Druga po­ło­wa na­le­ży do czy­tel­ni­ka
Słowo za­bi­ja, rani, koi i leczy. Słowo stwa­rza i uni­ce­stwia
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl