Intencjonalność rozumienie samowiedza

Intencjonalność rozumienie samowiedza
Głównym celem niniejszej książki jest filozoficzno-kognitywistyczna analiza trze...
Głównym celem niniejszej książki jest filozoficzno-kognitywistyczna analiza trzech zdolności poznawczych, intencjonalności, rozumienia i samowiedzy, które odgrywają kluczową rolę w ludzkim poznaniu. Analiza odbywać się będzie w odwołaniu do wybranych koncepcji, głoszonych na gruncie epistemologii i ...
Pełny opis
ISBN: 978-83-231-3744-3 ( 9788323137443 )
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK

Dzięki takim kanapowiczom jak ty, ta strona może się rozwijać.

Napisz swoją opinię