Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu

Agnieszka Dłużniewska
10 /10
Ocena 10 na 10 możliwych
Na podstawie 1 oceny kanapowicza
Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie
10 /10
Ocena 10 na 10 możliwych
Na podstawie 1 oceny kanapowicza

Opis

Monografia Agnieszki Dłużniewskiej jest dziełem wyjątkowym i nowatorskim oraz stanowi wartoś­ciowe i znaczące uzupełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji z obszaru interdyscyplinarnych badań surdopedagogicznych. Jest cenną naukowo i bardzo potrzebną pozycją, opartą na wszechstronnym przeglądzie źródeł i wielopłaszczyznowym ujęciu problemów badawczych zogniskowanych na języku i jego roli w poznaniu.

Monografię charakteryzuje świadoma interdyscyplinarność i polimetodologiczność badań... Rozumienie tekstu literackiego pokazane jest w ujęciu socjokognitywnym jako proces, który z jednej strony wymaga aktywizacji zasobów poznawczych i metapoznawczych ucznia z uszkodzonym słuchem, a z drugiej – ustalania zawartych w tekście znaczeń w wyniku dialogu z innymi, kompetentnymi członkami wspólnoty interpretacyjnej. Uczynienie przedmiotem badań interpretacji tekstu literackiego z perspektywy językowej konceptualizacji rzeczywistości podstawą rozpoznawania i rozwijania potencjału poznawczego uczniów z uszkodzeniami słuchu jest nie tylko atrakcyjne poznawczo, ale także – a może przede wszystkim, jeśli przyjmiemy pogląd, że nauka powinna służyć życiu – ma niezaprzeczalny walor aplikacyjny.

https://www.impulsoficyna.com.pl/logopedia/2270-rozumienie-tekstow-literackich-przez-uczniow-z-uszkodzeniami-sluchu.html

Wprowadzenie

Podziękowania

1. Poznanie i język – język i poznanie. Rozważania na pograniczu nauk

1.1. Język a refleksja nad rzeczywistością w ujęciu filozofii
1.2. Język – myśl – poznanie w psychologii
1.3. Językowy obraz świata w lingwistyce
1.4. Podsumowanie

2. Czytanie jako złożony proces poznawczy i metapoznawczy – od dekodowania do rozumienia

2.1. Definicje i konceptualizacja pojęcia czytania
2.2. Dekodowanie i rozumienie słów – założenia teoretyczne i próby empirycznej weryfikacji strategii dekodowania
2.3. Rozumienie jako wyzwanie poznawcze – w poszukiwaniu znaczenia
2.4. Rola mechanizmów metakognitywnych i samoregulacji w czytaniu
2.5. Podsumowanie

3. W poszukiwaniu istoty czytania – wybrane ujęcia modelowe

3.1. Teoria czynników podstawowych w czytaniu Jacka A. Holmesa
3.2. Jedna sekunda czytania – model Philipa B. Gougha
3.3. Automatyczne przetwarzanie informacji w czytaniu – model LaBerge’a-Samuelsa
3.4. Interaktywny model czytania Dawida E. Rumelharta
3.5. Konstrukcyjno-integracyjny model Waltera Kintscha
3.6. Socjokognitywny model czytania Roberta R. Ruddella i Normana J. Unraua
3.7. Podsumowanie

4. Tekst literacki – źródło konceptualizacji świata i medium samopoznania

4.1. Tekst i jego fikcyjna rzeczywistość
4.2. Czytelnik jako interpretator i współtwórca znaczenia tekstu
4.3. Autor tekstu – w poszukiwaniu motywów i intencji
4.4. Podsumowanie

5. Język – czytanie – metapoznanie w kontekście możliwości i ograniczeń osób z uszkodzeniami słuchu

5.1. Wybrane problemy rozwoju języka u osób niesłyszących w świetle konceptualizacji rzeczywistości i nabywania umiejętności czytania
5.2. Dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu wobec czytania jako wyzwania poznawczego
5.3. Metapoznawcze i samoregulacyjne mechanizmy czytania u osób niesłyszących
5.4. Mediacyjna rola nauczyciela w relacji tekst – niesłyszący uczeń
5.5. Podsumowanie

6. Język uniwersalny w udostępnianiu treści osobom słabosłyszącym i niesłyszącym

6.1. Teoria naturalnego metajęzyka semantycznego Anny Wierzbickiej
6.1.1. Inwentarz elementarnych jednostek semantycznych
6.1.2. Zagadnienia uniwersalnej składni
6.2. Podsumowanie

7. Podstawy metodologiczne badań własnych

7.1. Założenia badawcze w świetle paradygmatów naukowych
7.2. Cel – problemy – hipotezy badawcze
7.3. Zmienne niezależne i zależne – operacjonalizacja
7.4. Metody i narzędzia badawcze
7.4.1. Metody gromadzenia danych
7.4.2. Metody analizy danych
7.4.3. Opis narzędzi badawczych
7.5. Charakterystyka badanych osób
7.6. Teren i procedura badań

8. Analiza wyników badań

8.1. Kognitywne i metakognitywne mechanizmy rozumienia i interpretacji czytanego tekstu – analiza porównawcza uczniów z uszkodzeniami słuchu i słyszących
8.1.1. Rozumienie słów kluczowych i zdań złożonych
8.1.2. Deklarowana częstość wykorzystywania strategii czytania
8.1.3. Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu i słyszących
8.1.4. Rozumienie słów kluczowych i zdań złożonych a interpretacja tekstu
8.1.5. Deklarowana częstość stosowania strategii czytania a rozumienie czytanego tekstu – podobieństwa i różnice międzygrupowe
8.2. Kognitywne i metakognitywne predyktory rozumienia i interpretacji tekstu czytanego przez uczniów z uszkodzeniami słuchu
8.2.1. Przewidywanie zawartości tekstu
8.2.2. Odkrywanie intencji autora – wnioskowanie na podstawie treści wyrażonych explicite i implicite
8.2.3. Wyszukiwanie specyficznych informacji w tekście
8.2.4. Kojarzenie informacji w czytanym tekście
8.2.5. Reakcja na tekst – rozpoznawanie emocji bohaterów
8.2.6. Odkrywanie głównej myśli tekstu
8.2.7. Identyfikacja predyktorów rozumienia czytanego tekstu w kontekście ogólnego wyniku badania
8.3. Podsumowanie i dyskusja

9. Proces rozumienia i interpretacji czytanego tekstu przez uczniów z uszkodzeniami słuchu w świetle socjokognitywnego modelu czytania Organizacja wsparcia

9.1. Tekst i jego odbiorca – możliwości i ograniczenia interpretacji
9.2. Uczeń z uszkodzonym słuchem a interpretacja tekstów literackich
9.2.1. Możliwe światy prawdopodobne i nieprawdopodobne w percepcji czytelników z uszkodzeniami słuchu
9.2.2. Przewidywanie jako kreowanie światów możliwych
9.2.3. Wypełnianie miejsc niedookreślenia – w poszukiwaniu intencji autora
9.2.4. „Niewypowiedziane” – odkrywanie emocji bohatera literackiego
9.2.5. Główna myśl tekstu
9.2.6. Rozumienie metafory – odkrywanie logiki językowego sposobu opisywania świata
9.3. Czytelnik z uszkodzonym słuchem a teksty literackie – mediacyjna rola nauczyciela w ustalaniu znaczeń
9.4. Podsumowanie i dyskusja

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Data wydania: 2021-10-25
ISBN: 978-83-8095-992-7, 9788380959927
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Stron: 318
dodana przez: oficynaIMPULS

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Opinie

@oficynaIMPULS
2021-10-15
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 10 /10
Przeczytane

Cytaty z książki

O nie! Książka Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2021 nakanapie.pl