Książki z cyklu Interpretacje Dramatu

Dwie koncepcje dramatu. D'Annunzio - Pirandello
Dwie koncepcje dramatu. D'Annunzio - Pirandello
Joanna Zając
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-595-2
Data wydania: 2003
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 4
Dialog w dramacie
Dialog w dramacie
Wojciech Baluch, Monika Żółkoś (i 1 innych)
Język: PL
ISBN: 83-7188-656-X
Data wydania: 2003
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 6
Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-678-2
Data wydania: 2004
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 10
Chore sztuki. Choroba/tożsamość/dramat. Przemiany podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX i XX wieku
Język: PL
ISBN: 83-7188-750-7
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 11
Teatr i tekst
Teatr i tekst
Agata Adamiecka-Sitek
Język: PL
ISBN: 83-7188-746-9
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 12
Teatr postdramatyczny
Teatr postdramatyczny
Hans-Thies Lehmann, Dorota Sajewska (tłum.) (i 1 innych)
Język: PL
ISBN: 83-7188-708-6
Data wydania: 2004
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 13
Realne światy / możliwe światy. Niemiecki dramat ostatniej dekady (1995-2004)
Język: PL
ISBN: 83-7188-681-0
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 14
Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie
Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie
Ewa Wąchocka
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-863-2
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 19
Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-839-7
Data wydania: 2007
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 22
Cielesność w dramacie
Cielesność w dramacie
Ewa Bal
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-982-0
Data wydania: 2007
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 24
Polski Faust
Polski Faust
Agata Dąbek
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-076-6
Data wydania: 2007
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 29
Brzytwą po oczach
Brzytwą po oczach
Michał Lachman
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-075-9
Data wydania: 2007
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 30
Estetyka performatywności
Estetyka performatywności
Erika Fischer-Lichte, Mateusz Borowski (tłum.) (i 1 innych)
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-923-3
Data wydania: 2008
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 31
Kulturowe konteksty dramatu współczesnego
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-993-6
Data wydania: 2008
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 32
Lektury użyteczne
Lektury użyteczne
Jan Błoński
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-108-4
Data wydania: 2008
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 33
Medea dzisiaj
Medea dzisiaj
Kinga Anna Gajda
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-122-0
Data wydania: 2008
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 34
Od sztuki w działaniu do działania w sztuce
Od sztuki w działaniu do działania w sztuce
Tomasz Kireńczuk
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-123-7
Data wydania: 2010
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 35
Teatr absurdu Nowy czy stary teatr
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-125-1
Data wydania: 2008
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 36
Dyskurs, postać i płeć w dramacie
Dyskurs, postać i płeć w dramacie
Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera (i 1 innych)
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-146-6
Data wydania: 2009
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 40
Książę Hamlet Juliusza Osterwy
Książę Hamlet Juliusza Osterwy
Wanda Świątkowska
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7188-338-5
Data wydania: 2009
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 42
Żądanie Antygony
Żądanie Antygony
Judith Butler
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-030-8
Data wydania: 2010
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 48
Biedny Hamlet
Biedny Hamlet
Aneta Mancewicz
Rodzaj: Książka papierowa
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-039-1
Data wydania: 2010
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 49
Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka
Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka
Anna Róża Burzyńska
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-126-8
Data wydania: 2011
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 55
Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego
Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego
Konrad Wojnowski
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-180-0
Data wydania: 2012-09-01
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 57
Formy śmiercionośne
Formy śmiercionośne
Łukasz Grabuś
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-191-6
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 59
Projekt perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze
Projekt perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze
Agnieszka Marek, Łukasz Grabuś (i 1 innych)
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-233-3
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 60
Tylko fragment. Dramaturgia Mieczysława Piotrowskiego
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-225-8
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 61
Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat
Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat
Urszula Aszyk-Bangs, Piotr Olkusz
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-167-1
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 62
Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacja w XX wieku
Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacja w XX wieku
Małgorzata Sugiera, Mateusz Borowski
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-279-1
Data wydania: 2012
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 63
Performatywność reprezentacji
Performatywność reprezentacji
Joanna Jopek, Karolina Czerska (i 1 innych)
Język: PL
ISBN: 978-83-7638-322-4
Data wydania: 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Tom: 64
© 2007 - 2024 nakanapie.pl