Recenzja książki Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju

Pedagogika porównawcza

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2014-03-04
Pedagogika porównawcza jest to subdyscyplina studiów edukacyjnych, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie w naszym kraju zainteresowanie systemami oświatowymi funkcjonującymi w innych społeczeństwach; co wynika również i z logiki przeprowadzanych w Polsce reform. Rozwój polskiej pedagogiki porównawczej rozpatrywać można przy tym w dwóch kontekstach. Po pierwsze, tendencja ta odnosi się do prowadzonych przez polskich naukowców badań wybranych aspektów funkcjonowania edukacji w różnych krajach świata. Po drugie, daje się zauważyć wzrost znaczenia pedagogiki porównawczej jako przedmiotu wykładanego na uczelniach wyższych.


I właśnie w tą logikę wpisuje się znakomicie skonceptualizowany podręcznik akademicki Renaty Nowakowskiej-Siuty „Pedagogika porównawcza”, renomowanego badacza współczesnej edukacji, autorki wielu znakomitych tekstów podejmujących społeczno-kulturowe problemy edukacji. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że podręcznik ten powinien zostać wydrukowany, z uwagi na swoją wartość merytoryczną i użyteczność akademicką – na zajęciach ze studentami.


Struktura podręcznika jest logiczna, a poszczególne rozdziały i podrozdziały tworzą wewnętrznie spójny i całościowy obraz podejmowanej problematyki. W rozdziale pierwszym autorka podejmuje – w sposób bardzo trafny – kwestie teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki porównawczej. Rozdział drugi poświęcony jest strukturze i funkcjonowaniu systemów oświatowych – w kontekście porównawczym (w tym poszczególnych szczebli szkolnictwa). Z kolei rozdział trzeci dotyczy szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Wreszcie, w czwartym rozdziale podjęte są wybrane problemy edukacyjne w kontekście międzynarodowym (w tym między innymi: nierówności społeczne czy alternatywne sposoby kształcenia).


Podręcznik jest bardzo dobrze przygotowany – pod każdym względem. Autorka bardzo swobodnie porusza się po wchodzących w skład pola problemowego podręcznika zagadnieniach, a jej analizy są dobrze przygotowane. Jest to stojące na wysokim poziomie merytorycznym kompendium wiedzy, które daje znakomity wgląd w problematykę i metody pedagogiki porównawczej. Podręcznik stanowić będzie istotne nowum – na tle dotychczas istniejących podręczników w tym zakresie (ostatni z nich ukazał się w roku 2004). Bez wątpienia spotka się on z dużym zainteresowaniem czytelników i stanowić będzie sukces wydawniczy. Książka będzie mogła być wykorzystywana w pracy akademickiej przez naukowców z szeroko rozumianych nauk o edukacji, a w szczególności podczas zajęć dydaktycznych ze studentami i to nie tylko z pedagogiki porównawczej, ale także z socjologii wychowania, pedagogiki społecznej czy polityki oświatowej.


W podsumowaniu stwierdzam więc z pełnym przekonaniem, że propozycja wydawnicza autorstwa profesor Renaty Nowakowskiej-Situ „Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki” jest znakomita po każdym względem, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i stricte merytoryczno-teoretycznym. Podkreślam raz jeszcze, że zasługuje ona na urzeczywistnienie – na druk i szeroką popularyzację.

z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika
Książka Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju
Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju
Renata Nowakowska-Siuta
{}10/10
Blisko dziesięć lat mija od chwili, gdy na rynku wydawniczym ukazał się ostatni podręcznik z zakresu pedagogiki porównawczej. Tę niespodziewaną lukę znakomicie wypełnia niezwykle rzeczowa i profesjona...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Pokaż mi

Na pierwszy rzut oka Łukasz to normalny facet, który ma dobrą pracę i kochającą narzeczoną. Ale to tylko pozory. Ten bi...

Książka Obca miłość

„Nikt nie ma dla nas tak niesamowitych niespodzianek, jak życie” Weronika Skarbierska to młoda studentka, wraz ze w...

Książka Popielec

Znakomita książka z nurtu wiejskiego, realistycznie, wręcz naturalistycznie pokazująca polską wieś w czasie II wojny św...

nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe
{}