Recenzja książki Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-03-09
[…] przedstawiony do recenzji materiał odnosi się do bardzo ważnego społecznie zagadnienia […] nieobecnego, rzadko poruszanego w literaturze, a któremu zainteresowanie specjalistów w tej dziedzinie należy się szczególnie. Powodów […] jest wiele, ale szukając głównych, można wskazać na: po pierwsze samo zjawisko adopcji i decyzji o byciu rodziną zastępczą, po drugie podmiot, którym jest dziecko z niepełnosprawnością, po trzecie połączenie tych dwóch kwestii, czyli decyzja o adopcji dziecka z niepełnosprawnością w kontekście obaw rodziców, szans dzieci z niepełnosprawnością w pewnym sensie podwójnie „pokrzywdzonych” przez los z uwagi na fakt życia z niepełnosprawnością oraz „utratę” biologicznych rodziców.

Problematyka ta jest niezmiernie ważna również w kontekście zmieniających się tendencji i prawodawstwa związanego z nowymi formami prawnej opieki nad dzieckiem osieroconym. Publikacja ma szansę stać się wartościowym źródłem wiedzy na temat uwarunkowania procesu i specyfiki zagadnienia adopcji, a także rodzicielstwa zastępczego w konsekwencji decyzji o podjęciu się trudu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Z recenzji prof. dr hab. Iwony ChrzanowskiejPrzedstawiona do recenzji praca podejmuje niezwykle ważny społecznie problem – rodziny adopcyjne i zastępcze dla dzieci z niepełnosprawnością. Rzec można, że jest to problem zaniedbany i prawie nieobecny w naszej rodzimej literaturze z obszaru pedagogiki specjalnej tak jak samo zjawisko adopcji czy tylko przyjęcia do rodziny zastępczej. […]

Bardzo wysoko oceniam zawartość treściową książki. Autorki dokonały wnikliwej analizy literatury światowej i ciągle jeszcze skromnej polskiej. Niniejsza książka wnosi znaczący wkład i do teorii pedagogiki specjalnej, i do praktyki. […]

Nie sposób nie dodać, że oprócz przybliżenia literatury przedmiotu czytelnik otrzyma aktualny obraz rodziny adopcyjnej i zastępczej z całym bagażem przedadopcyjnych doświadczeń oraz stawania się rodziną dla dziecka z niepełnosprawnością. Wartością dodaną są również opisy postępowania z dziećmi z różnymi typami niepełnosprawności oraz wykaz literatury zalecanej.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Czesława Kosakowskiego
Książka Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością
Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością
Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska
{}10/10
Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani p...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Wilczyca

Temat wilkołaków, wampirów itp, najczęściej wiązany jest z legendami, wierzeniami jakiegoś plemienia, przekazywaniem wa...

Książka Czarodzieje

Jak wyglądałoby życie Harry’ego Pottera, gdyby zamiast do szkoły średniej dla czarodziejów trafił na magiczny uniwersyt...

Książka Tajne życie. Kobieta w służbie CIA

Będąc dorastającą dziewczynką marzyłam o podróżach i zaczytując się książkami Alfreda Szklarskiego chciałam być jak Tom...

nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe
{}