Recenzja książki Kierunki rozwoju PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Wokół pedagogiki specjalnej

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-03-28
Podstawowym przedmiotem zainteresowania pedagogiki specjalnej jest człowiek, który na skutek zaburzeń utrudniających jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie społeczne wymaga od otoczenia wsparcia oraz nieustannej pomocy. Stwarzając podstawy teoretyczne i metodyczne dla procesów rewalidacji (usprawniania, kompensacji i korekcji pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji, pedagogika specjalna odpowiada na potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze, a także socjalizacyjne i zawodowe. Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się publikacja, szczegółowo omawiająca kluczowe zagadnienia zarówno teorii, jak i praktyki podmiotu tytułowej dziedziny nauki.
Oddane do rąk szerokiego grona odbiorców „Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej” są pierwszą publikacją z serii Horyzonty pedagogiczne, do której materiały przygotowywane są w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponieważ między teorią a praktyką zachodzi wzajemne oddziaływanie, naukowi redaktorzy zatroszczyli się o to, by czytelnik mógł poznać nie tylko szczegóły terminologiczne, paradygmatyczne oraz kierunki rozwoju surdopedagogiki i pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również miał okazję przeanalizować konkretne problemy rzeczywistości społecznej. Tak więc dogłębnemu oglądowi poddane zostały architektoniczne i urbanistyczne działania w kontekście potrzeb osób z anomaliami narządu ruchu, przygotowanie nauczycieli szkół masowych do pracy wśród dzieci z uszkodzonym słuchem, znaczenie dogoterapii oraz formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla których miejscem stałego pobytu stał się Dom Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie.
W całościowym spojrzeniu na tytułowe zagadnienie „Kierunków rozwoju pedagogiki specjalnej” nie zabrakło dowartościowania podmiotu: zbadano ewolucję stosunku rodziców do dziecka niepełnosprawnego, kompetencję emocjonalną dzieci z autyzmem oraz samoocenę w integracyjnym systemie edukacji, a także skupiono się na obszarze wybranych mechanizmów stygmatyzacji społecznej. Nie zabrakło również interesujących materiałów, traktujących o odpowiedzialnym ojcostwie i walce z otyłością. Przedstawione w ogólnym zarysie powyższe zagadnienia pozwalają ustosunkować się do lektury.
Publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls należy do literatury specjalistycznej. Zainteresowani tematem (pedagodzy ukierunkowani na pracę z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, studenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele zatrudnieni w szkołach integracyjnych oraz rodzice) odnajdą w lekturze propozycje konkretnych działań. Pomocą posłuży im zamieszczona na końcu każdego rozdziału bogata bibliografia, przypisy, tabele, wykresy i wyliczenia. Całość oparta została na wieloletnich badaniach, których wyniki odnajdują odzwierciedlenie w pracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.
Książka Kierunki rozwoju PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Kierunki rozwoju PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żywanowska, Czesław Kosakowski
{}10/10
Książkę tę chcielibyśmy polecić pedagogom specjalnym, nauczycielom praktykom, studentom kierunków pedagogicznych i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką niepełnosprawności. Rozważania w niej p...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Ja Cię kocham, a Ty miau...

Katarzyna Berenika Miszczuk to pisarka, która już niejednokrotnie zaskakiwała mnie swoimi pomysłami. Doskonale czuje s...

Książka Die Geschichte der Liebe von Tristan und Isolde

Nun ward die Festlichkeit geplant, angekündigt, anberaumt für den Monat in der Blüte, und zwar: sobald der süße Mai be...

Książka Kobieta na krawędzi

Jakby ktoś w połowie książki zapytał mnie, co o niej sądzę, powiedziałabym: "nie zastanawiaj się, czy warto, tylko bi...

{}