Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydane książki

Książka Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin : zbiór studiów
Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin : zbiór studiów
Uniwersalne wartości w nauczaniu Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wrocławski okres życia i działalności Księdza Stefana Wyszyńskiego Kardynał Stefan Wyszyński - świadek przebaczającej mi...
Książka Kierkegaard
Kierkegaard
We wstępie do "Philosophie", swego najważniejszego dzieła, Jaspers ujawnia przed czytelnikiem źródła swych filozoficznych inspiracji: na pierwszym miejscu wymienia Immanuela Kanta, jednak już kilka zd...
Książka Muzyczność dzieła literackiego
Muzyczność dzieła literackiego
Jest to książka o przejawach muzyczności dzieła literackiego, wyrastająca z tradycji polskich badań teoretycznoliterackich nad związkami literatury z muzyką i jednocześnie z tradycji zachodnioeuropejs...
Książka Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Po zarysowaniu historii wczesnego drukarstwa muzycznego, jego podstaw technologicznych, finanso...
Książka Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku
Problematyka związana z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach i Inflantach nadal budzi duże zainteresowanie w Polsce, o czym świadczą licznie pojawiające się na rynku księgarskim i szy...
Książka Brassinosteroidy - hormony roślinne
Brassinosteroidy - hormony roślinne
Budowa chemiczna brassinosteroidów Analiza jakościowa i ilościowa Występowanie brassinosteroidów u roślin Biosynteza i synteza chemiczna Metabolizm i degradacja Zależność między strukturą chemiczną a ...
Książka Filozofia amerykańska dziś
Filozofia amerykańska dziś
Zbiór studiów nad filozofią amerykańską oraz tłumaczeń z zakresu tejże filozofii daje wyraz pojawiającemu się dążeniu do zjednoczenia wysiłków w lepszym poznawaniu zarówno tradycji, jak i dnia dzisiej...
Książka Rafael i jego spadkobiercy : portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy : materiały sesji naukowej 24-25 X 2002
Rafael i jego spadkobiercy : portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy : materiały sesji naukowej 24-25 X 2002
Sztuka portretowa powstawała w ciągłym napięciu między koncepcją autonomicznego dzieła sztuki a ideą reprezentacji, tj. zastępstwa. Owe samodzielne dzieło sztuki plastycznej, łączące w sobie portret p...
Książka Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską
Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską
Początki Litwy Umocnienie państwa w XIII i XIV wieku Unia z Polską 1385-1440 Ku oligarchii i centralizacji państwa Litwa w Rzeczpospolitej obojga narodów Okres od uzyskania niepodległości do czasów dz...
Książka Heurystyka filozoficzna
Heurystyka filozoficzna
Heurystyka filozoficzna jest pracą koncepcyjną, prezentującą szkic programu uprawiania filozofii za pośrednictwem refleksji metafilozoficznej, zmierzającej do bardzo wszechstronnego i systematycznego ...

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się