Immanuel Kant

Immanuel Kant

Autor, zmarł w 1804 (żył 79 lat) 12 czytelników
Obserwuj
8 /10
2 oceny z 2 książek,
przez 2 kanapowiczów
Urodzony 22 kwietnia 1724 roku w Niemczech (Królewiec)
Niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia. Immanuel Kant był twórcą filozofii krytycznej (transcendentalnej), zakładającej, że podmiot jest poznawczym warunkiem przedmiotu. Podstawowymi cechami jego koncepcji filozoficznej są: agnostycyzm poznawczy względem tak zwanych noumenów (rzeczy samych w sobie, np. Boga, materii) oraz aprioryzm w stosunku do zjawisk. Jego głównym wkładem w filozofię zachodnią było zniesienie opozycji pomiędzy racjonalizmem (por. Kartezjusz) a empiryzmem (por. Hume). Do osiągnięć kantyzmu odwołuje się między innymi neokantyzm (kontynuacja), fenomenologia (rewizja) oraz pozytywizm logiczny (opozycja).
W skrócie
  • Przestrzeń i czas to, według Kanta, formy zmysłowej naoczności.
  • Wszystko, każda rzecz, którą widzimy, ma dla nas wymiary przestrzenne i zajmuje określone miejsce w czasie.
  • Sposób ludzi na postrzeganie wszystkiego w trójwymiarowej przestrzeni i w czasie jest jedyną dostępną nam formą widzenia świata.
  • Jedynym dostępnym sposobem myślenia jest używanie pojęć takich jak: stałość ⇔ zmienność; jedność ⇔ wielość; przyczyna ⇔ skutek.

Wpływy
Koncepcje Kanta miały wielki wpływ na filozofię zachodnią. Już za jego życia znalazły odbicie – nie zawsze zgodne z jego intencjami – w pracach Reinholda, Becka i Fichtego, później zaś – Schellinga, Hegla oraz Novalisa. Po filozofii krytycznej nie sposób już było ujmować pojęć takich jak absolut, Bóg czy istota na sposób, w jaki czyniono to przed Kantem: kantyzm dał początek ruchowi filozoficznemu, który zyskał miano idealizmu niemieckiego.
Pierwszym poważniejszym krytykiem kantyzmu był Hegel. Uznał on tę filozofię za nazbyt formalną, abstrakcyjną i – przede wszystkim – ahistoryczną. Przeciwstawił jej koncepcję bazującą na wykrytym przez siebie prawie dialektyki. Dla odmiany Schopenhauer tworzył pod znacznym wpływem kantowskiego idealizmu transcendentalnego.
Pośród filozofów dwudziestowiecznych do Kanta nawiązywali w koncepcjach politycznych oraz etycznych między innymi Habermas oraz Rawls, a autentyczne odrodzenie jego myśli miało miejsce w pracach neokantystów: Cohena, Natorpa, Hartmanna i Cassirera.
Kant wpłynął też na intuicjonistów matematycznych. Przeciwstawiali się koncepcjom głoszonym przez logicystów (np. Fregego czy Russella) oraz formalistów (np. Hilberta).


Książki (28)

Sortowanie:
Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga
Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga
Immanuel Kant
Praca ta, czytamy w PRZEDMOWIE, jest wyłącznie \"z wysiłkiem zebranym budulcem\", albo jak sugeruje motto \"darem\" pozostawionym innym do przemyślenia. Jej specyfika polega na tym, że nie zawierając ...
Dzieła zebrane t.1
Dzieła zebrane t.1
Immanuel Kant
Cykl: Immanuel Kant: Dzieła zebrane, tom 1
W imieniu toruńskiego środowiska filozoficznego chcielibyśmy Państwu przedstawić polskie wydanie Dzieł zebranych Immanuela Kanta. Nasz projekt wzoruje się na edycji Kants Werke „Akademie-Ausgabe” Prus...
Prolegomena
2 wydania
Prolegomena
Immanuel Kant
10/10
Seria: Wielkie dzieła filozoficzne
"Prolegomena te nie są przeznaczone dla uczniów, lecz dla przyszłych nauczycieli, tym zaś służyć mają bynajmniej nie do uporządkowania wykładu jakiejś już istniejącej nauki, lecz do tego, by samą tę n...
Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Immanuel Kant
Immanuel Kant całe swoje niezwykle usystematyzowane życie poświęcił nauce i nauczaniu, cały swój geniusz podporządkował dążeniu do odsłaniania praw rządzących wszechświatem i dzieleniu się tą wiedzą z...
Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781
Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Principia
Dzieła zebrane tom 5
Dzieła zebrane tom 5
Immanuel Kant
Cykl: Immanuel Kant: Dzieła zebrane, tom 5
W niniejszym V tomie dzieł zebranych Kanta zamieszczone zostały jego dwie główne rozprawy z zakresu filozofii religii i metafizyki moralności: Religia w obrębie samego rozumu (1793) oraz Metafizyka mo...
Korespondecja
Korespondecja
Immanuel Kant
Chyba najbardziej znaczącą w sensie historyczno-filozoficznym część korespondencji Kantowskiej w ogóle stanowią listy odnoszące się do ukształtowania krytycyzmu, a więc powstania dysertacji (Lambert, ...
Dzieła zebrane Tom 6
Dzieła zebrane Tom 6
Immanuel Kant
Redakcja naukowa Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Mirosław Żelazny Od Redakcji Niniejsza edycja obejmuje rozprawy Kanta zawarte w VIII tomie Akademie-Ausgabe. Rozprawy Ku wieczystemu po...
Dzieła zebrane Tom 3
Dzieła zebrane Tom 3
Immanuel Kant
Pierwsze polskie tłumaczenie Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ukazało się w Warszawie w 1906 roku, w przekładzie Mścisława Wartenberga pod tytułem "Uzasadnienie metafizyki moralnośc"i. W roku 195...
O potędze ducha
O potędze ducha
Immanuel Kant
6/10
Rozprawa „O potędze ducha” powstała jako odpowiedź pod adresem Hufelanda, który przesłał był Kantowi swoje dzieło o przedłużeniu życia. Najpierw opublikowana w czasopiśmie, później włączona do ostatn...

Komentarze

@SYSTEM
@SYSTEM · około 15 lat temu
Jestem zdania, że każdy, kto ze zrozumieniem przeczyta 500 stron z "okresu krytycznego" tego autora, jest potem w stanie przeczytać wszystko:)))

Serie i Cykle

Cytaty Immanuel Kant

Z pokrzywionego drzewa człowieczeństwa nie da się wyciosać nic prostego.
Immanuel Kant
× 8 Link
,, Postępuj tak, jak gdyby maksyma
twojego postepowania miała
stać się prawem ogólnym''.
Immanuel Kant
Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl