Andrzej Waśko

Andrzej Waśko

Autor, 60 lat
Obserwuj
Urodzony w 1961 roku w Polsce (Kraków)
Literaturoznawca i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ukończył studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1993 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863. Habilitował się w 2002 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Od 1986 zawodowo związany z Instytutem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został pracownikiem Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki UJ oraz profesorem Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Od 1996 do 1997 był wykładowcą literatury i kultury polskiej na University of Illinois at Chicago. Jest badaczem polskiego romantyzmu, zajmuje się również relacjami między sferą kultury a polityki w Polsce (wydał książkę Demokracja bez korzeni). Jest redaktorem naukowym „Biblioteki Sarmackiej”. W 2015 objął stanowisko redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Arcana".

Książki (6)

Sortowanie:
Demokracja bez korzeni
Demokracja bez korzeni
Andrzej Waśko
Demokracja bez korzeni to zbiór błyskotliwych analiz dotyczących relacji między polityką a kulturą we współczesnej Polsce. Ewolucja czeka nawet najmłodszych i najgłupszych dorobkiewiczów. Bo kiedy już...
W świecie myśli i wartości
W świecie myśli i wartości
Roman Dąbrowski, Andrzej Waśko
Cykl: Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, tom 5
Nie nadużywając słów, które - jak pisał Jan Kasprowicz, jeden z ulubionych poetów Profesora - "rzadko na moich wargach" powinny się pojawiać, trzeba tu jednak wspomnieć i o tym, że sam Profesor zawsz...
Poza Utopią i Nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury
Poza Utopią i Nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury
Co z tą kulturą? - zdają się zgodnie pytać autorzy tomu Poza utopią i nihilizmem. Czynią to wprawdzie w formie bardziej stonowanej, jak przystoi poważnym, choć w różnym wieku i reprezentującym różne d...
Romantyczny sarmatyzm
Romantyczny sarmatyzm
Andrzej Waśko
Książka składa się z trzech części: I - Polska szlachecka w świetle idei Romantyzmu, II - Sarmatyzm i romantyczna estetyka, III - Sarmackie uniwersum jako świat przedstawiony, oraz zakończenia - Od ''...
Historia według poetów
Historia według poetów
Andrzej Waśko
Historia według poetów przedstawia swoiste formy relacji między literaturą piękną a historią w Polsce, w przybliżeniu między rokiem 1764 a 1848. To właśnie wtedy, w oświeceniu i w romantyzmie, kształt...
Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia
Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia
Andrzej Waśko
Cykl: Biblioteka Sarmacka, tom 1
Antologia w opracowaniu Andrzeja Waśki przywraca gawędzie szlacheckiej właściwe temu gatunkowi miejsce na piedestale polskich dzieł romantycznych. Gromadzi utwory, które są mistrzowską realizacją swoi...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Andrzej Waśko

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl