Antropologia

Dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury.

W Polsce antropologia jest rozumiana przede wszystkim jako antropologia fizyczna (biologia porównawcza człowieka), dyscypliny humanistyczne są traktowane jako odrębne działy nauki i określane często wspólnym mianem antropologii kulturowej lub antropologii społecznej. Termin „antropologia” wprowadził M. Hundt w tytule dzieła Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus (1501).

Problematyka antropologii fizycznej obejmuje: miejsce człowieka w świecie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych; cechy specyficznie ludzkie w sferze morfofizjologii i psychiki; antropogenezę, w tym procesy mikroewolucyjne; zróżnicowanie morfofizjologiczne, w tym antropologię fizjologiczną; zróżnicowanie rasowe oraz metody typologii rasowej; rozwój osobniczy człowieka; antropologię sportową, badającą wpływ ruchu, w tym i pracy, na rozwój i morfologię; genetykę człowieka; taksonomię morfologiczną (somatotypologię) i jej metody; ergonomię, zajmującą się kształtowaniem przestrzeni i środowiska wokół człowieka; patologię form współczesnych i kopalnych; serologię form współczesnych i kopalnych; demografię populacji współczesnych i historycznych; ekologię człowieka.

Tagi

#kultura (111) #socjologia (66) #1990-plus (64) #narody (63) #naukowe (57) #historia (49) #geografia (46) #Polska (44) #przyroda (44) #psychologia (43) #1945-1989 (40) #biologia (40) #ludnosc (35) #filozofia (34) #geografiapolityczna (34) #geografiagospodarcza (34) #osadnictwo (33) #pamietnik (31) #wspomnienia (30) #1795-1918 (29)

Nowości

Popularne w ostatnim czasie

Najczęściej oceniane

Autorzy

Serie i Cykle

Cytaty

Tylko dlatego, że wchodzimy w dobrowolne relacje z innymi, możemy znać siebie w pierwszej osobie.
Wyrazów wartość i wartościowy używamy – jak trochę bliższe przyjrzenie się im wykazuje – w dwóch znaczeniach całkowicie odrębnych: W jednym z nich "przedmiot wartościowy" to przedmiot odpowiadający czyimś pragnieniom czy potrzebom, albo ogólniej "pragnieniom, potrzebom, tendencjom, aspiracjom, zdolnościom", bodaj nawet "warunkom istnienia i trwania" kogoś lub czegoś . W przypadku pierwszym jest wartość rodzajem odpowiedniości między naturą rzeczy ocenianej a każdorazowymi pragnieniami czy potrzebami ; w drugim jest to już tylko odpowiedniość, trochę nieokreślona, między tą samą naturą a rozumianą w sposób niezbyt również precyzyjny "naturą" jakiegoś innego przedmiotu. Tak np. Władza ma wartość dla człowieka ambitnego, nauka dla technika i techniki samej, pożywienie dla każdej istoty żyjącej. s. 15-16
Tak uknuta strategia składa się na dyktatorski w założeniach i skutkach plan, by przez manipulację muzycznym środkiem agitacji doprowadzić młodzież do fingowanej okresowo anarchii, która zakończyłaby się utworzeniem jednego (zintegrowanego pod sztandarem iluminatów) systemu manipulacji, zajmującego się wywieraniem wpływu na opinię publiczną, a więc i na młodzież. Fundamentalną zasadą tej inicjatywy jest systematyczne niszczenie komórki, jaką jest rodzina, i jej więzów podtrzymujących moralny wymiar człowieka. Dokonuje się to przez degradację pojęcia rodziny i podkreślanie prawa każdej osoby do wolności osobistej i uzasadnionego w tym kontekście egoizmu. Z pozycji etyki personalistycznej, opartej na zasadach normatywnych, statusie prawa naturalnego i ustanowionego, nie do przyjęcia jest wiara, że krew człowieka, uzyskana podczas liturgicznego mordu, to najpotężniejsza metoda magiczna do osiągnięcia upragnionego celu
Jeśli jesteś w środku pusty, to nie napełnisz żadnej relacji miłością…" "Pokochanie, zaakceptowanie siebie jest najlepszą metodą, najskuteczniejszym lekarstwem na wiele dolegliwości." "Bo miłość to uczucie, które poznasz, kiedy rozgości się w Tobie na początku motylami w brzuchu, później głębokim odczuwaniem pełni, całości, przynależności do wszechświata, wreszcie spełniającym poczuciem sensu;, sprawi, że będziesz chciał być lepszy, mądrzejszy, lub pozostaniesz takim, jaki jesteś, ofiarując to, co najlepsze dla drugiego człowieka. Bo miłość to stan ciała i umysłu, który przeczy zasadom fizyki i logiki, subiektywny, indywidualny, niepowtarzalny. Bo miłość to nie słowa, to ruch, wir, działanie, to wiatr, który porywa wszystko dookoła, niosąc wszystko i zabierając ze sobą wszystko…"
Być jak płynąca rzeka Milcząc w środku nocy Bez strachu przed jej mrokiem Gdy na niebie gwiazdy - być ich odbiciem Kiedy niebo zaciąży chmurami A chmury jak rzeka wodą się staną Być ich odbiciem beztroskim W spokojnych głębinach.
Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzebe też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami.
nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe