Książki Antropologia

Powiążane kategorie: Etnografia i Folklor Etnologia

Nowości

Krewniacy
Rebecca Wragg-Sykes ...
Chamstwo
Kacper Pobłocki
Dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury.

W Polsce antropologia jest rozumiana przede wszystkim jako antropologia fizyczna (biologia porównawcza człowieka), dyscypliny humanistyczne są traktowane jako odrębne działy nauki i określane często wspólnym mianem antropologii kulturowej lub antropologii społecznej. Termin „antropologia” wprowadził M. Hundt w tytule dzieła Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus (1501).

Problematyka antropologii fizycznej obejmuje: miejsce człowieka w świecie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych; cechy specyficznie ludzkie w sferze morfofizjologii i psychiki; antropogenezę, w tym procesy mikroewolucyjne; zróżnicowanie morfofizjologiczne, w tym antropologię fizjologiczną; zróżnicowanie rasowe oraz metody typologii rasowej; rozwój osobniczy człowieka; antropologię sportową, badającą wpływ ruchu, w tym i pracy, na rozwój i morfologię; genetykę człowieka; taksonomię morfologiczną (somatotypologię) i jej metody; ergonomię, zajmującą się kształtowaniem przestrzeni i środowiska wokół człowieka; patologię form współczesnych i kopalnych; serologię form współczesnych i kopalnych; demografię populacji współczesnych i historycznych; ekologię człowieka.

Tagi

#kultura (107) #1990-plus (63) #narody (62) #socjologia (62) #naukowe (54) #historia (47) #przyroda (41) #Polska (40) #1945-1989 (40) #geografia (39) #psychologia (39) #biologia (37) #filozofia (31) #ludnosc (29) #geografiapolityczna (28) #geografiagospodarcza (28) #1795-1918 (28) #kulturoznawstwo (27) #osadnictwo (27) #politycy (27)

Popularne w ostatnim czasie

Najczęściej oceniane

Bezsenność w Tokio
Marcin Bruczkowski
Homo deus. Krótka historia jutra
Yuval Noah Harari ...
Wampiry i wilkołaki
Erberto Petoia
Zapiski z wielkiego kraju
Bill Bryson ...
Lapidarium IV
Ryszard Kapuściński
Wzory kultury
Ruth Benedict ...
Lapidarium VI
Ryszard Kapuściński
Strzelby zarazki maszyny
Jared M. Diamond
Zadyma
Kinga Dunin
Miastowi
Anna Kamińska

Serie i Cykle

Seria Seria mityczna

3 książki z serii
Mitologia japońska. Seria mityczna
Eposy świata
Mitologia grecka i rzymska

Cykl Kultura ludowa Słowian

3 książki z cyklu
Kultura ludowa Słowian. Część 1. Kultura materialna (oprawa miękka)
Kultura ludowa Słowian. Część 2. Kultura duchowa tom 1
Kultura ludowa Słowian. Część 2. Tom 2. Kultura duchowa

Seria Ocalić od Zapomnienia

20 książek z serii

Cytaty

Tylko dlatego, że wchodzimy w dobrowolne relacje z innymi, możemy znać siebie w pierwszej osobie.
Tylko uczestnictwo w byciu istniejącej istoty ujawnia sens w podstawie własnego bycia.
Życie ludzkie dotyka absolutu przez swój dialogiczny charakter, człowiek bowiem, mimo swej jedności, nigdy w głębi samego siebie nie znajdzie bycia, które byłoby całością w sobie i jako takie dotykało już absolutu, nie przez stosunek do własnej jaźni, lecz przez stosunek do jaźni innego człowieka, może stać się całością. Nawet jeśli ta inna jaźń jest również ograniczona i uwarunkowana, we współistnieniu doznaje się nieograniczoności i bezwarunkowości.
Poznanie i wiedza są w ogóle możliwe dopier dzięki zrozumieniu innych.
Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości.
Tak uknuta strategia składa się na dyktatorski w założeniach i skutkach plan, by przez manipulację muzycznym środkiem agitacji doprowadzić młodzież do fingowanej okresowo anarchii, która zakończyłaby się utworzeniem jednego (zintegrowanego pod sztandarem iluminatów) systemu manipulacji, zajmującego się wywieraniem wpływu na opinię publiczną, a więc i na młodzież. Fundamentalną zasadą tej inicjatywy jest systematyczne niszczenie komórki, jaką jest rodzina, i jej więzów podtrzymujących moralny wymiar człowieka. Dokonuje się to przez degradację pojęcia rodziny i podkreślanie prawa każdej osoby do wolności osobistej i uzasadnionego w tym kontekście egoizmu. Z pozycji etyki personalistycznej, opartej na zasadach normatywnych, statusie prawa naturalnego i ustanowionego, nie do przyjęcia jest wiara, że krew człowieka, uzyskana podczas liturgicznego mordu, to najpotężniejsza metoda magiczna do osiągnięcia upragnionego celu
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe