Urszula Janicka-Krzywda

Urszula Janicka-Krzywda

Autorka, zmarła w 2015 (żyła 65 lat) 3 czytelników
Obserwuj
7.3 /10
3 oceny z 3 książek,
przez 3 kanapowiczów
Urodzona 22 maja 1949 roku w Polsce (Zawoja)
Etnograf i regionalista. Nagrody: m.in. odznaczenie państwowe „Zasłużony Działacz Kultury”, Złoty Krzyż Zasługi, Laur Babiogórski oraz nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej. Autor wielu publikacji o tematyce etnograficznej i krajoznawczej. Współautor przewodników turystycznych - szczegóły biogramu dostępne poniżej.

Urodziła się 22 maja 1949 roku w Zawoi, pow. Sucha Beskidzka, woj. Małopolskie. Szkołę podstawową ukończyła w Zawoi, w 1963 roku, zaś liceum ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej w 1967 roku. W tymże roku podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, na kierunku Etnografia Słowian. Studia ukończyła w 1972 roku; temat pracy magisterskiej: Magia handlowa na Polskim Spiszu pod koniec XIX i w XX wieku. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; temat rozprawy doktorskiej: Postać Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia.

W latach 1973–1982 pracowała w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, początkowo w Dziale Oświatowym, a następnie jako etnograf na samodzielnym stanowisku w Dziale Kultury Górniczej. W 1982 roku podjęła pracę w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie jako kierownik Archiwum Naukowego (obecna nazwa: Dział Dokumentacji Kultury Ludowej i Historii Muzeum). Równocześnie w latach 1989 – 1992 pracowała jako etnograf w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Makowianka” w Makowie Podhalańskim. W 2005 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Jako pracownik muzealnictwa w 1992 roku otrzymała tytuł starszego kustosza, a w roku 2001 tytuł kustosza dyplomowanego. Uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach naukowych wygłaszając referaty oraz odczyty o charakterze popularnym. Wiele lat pracowała jako dziennikarz związany głównie z prasą katolicką i krajoznawczą, popularyzując interesujące tematy z dziedziny kultury ludowej i krajoznawstwa.

Była również konsultantem i kierownikiem artystycznym zespołów regionalnych, głównie z rejonu Babiej Góry. Pracowała na rzecz stowarzyszeń i organizacji regionalnych, zwłaszcza działających na terenie zamieszkałym przez Górali Babiogórskich i na Orawie, oraz współpracowała z placówkami kultury, między innymi z Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich, Towarzystwem Miłośników Ziemi Suskiej, z miejscowymi domami kultury oraz z parkami narodowymi: Babiogórskim Parkiem Narodowym, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Ojcowskim Parkiem Narodowym, Tatrzańskim Parkiem Narodowym a także z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Uczestniczyła też jako członek jury w konkursach i przeglądach folklorystycznych, w tym w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce oraz w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Była członkiem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej CEPELiA (oddział w Krakowie) kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Należała od wielu lat do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). W ramach działalności Oddziału Krakowskiego PTL prowadziła od 1992 roku do 2006 roku Klub Hafciarski (od 2005 roku Stowarzyszenie Miłośników Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art.”, którego była pierwszym prezesem). Była członkiem PTTK i studenckim przewodnikiem górskim beskidzkim w Studenckim Kole Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, gdzie od wielu lat prowadziła wykłady z etnografii na kursach przewodnickich oraz jako egzaminator uczestniczyła w egzaminach przewodnickich. Prowadziła wykłady także w Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich oraz w Kole Przewodników Tatrzańskich przy Krakowskim Oddziale PTTK. Wygłaszała odczyty w licznych kołach i klubach turystyczno-krajoznawczych oraz prowadziła w ramach szkoleń przewodników górskich i terenowych zajęcia z etnografii i uczestniczyła w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych.

Pełniła funkcję redaktora naczelnego Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich („Rocznik Babiogórski” i wydawnictwa okazjonalne) oraz redaktora naukowego „Rocznika Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”.

W 1995 roku otrzymała odznaczenie państwowe „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2001 roku za całość działalności na rzecz kultury została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Za pracę na rzecz regionu została w 2000 roku nagrodzona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich „Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego, a w 2002 roku „Laurem Babiogórskim” za szczególne zasługi.

Głównym tematem Jej badań i publikacji była kultura ludowa Karpat, zwłaszcza kultura duchowa: obrzędy, magia, wierzenia, a także folklor słowny. Prace te realizowała od okresu studiów do ostatnich chwil swojego pracowitego życia. Sporo miejsca w swoich pracach poświeciła zbójnictwu karpackiemu, pasterstwu, przejawom religijności ludowej w tradycyjnej kulturze Polskich Karpat oraz kulturze ludowej Górali Babiogórskich. Osobny temat Jej badań i opracowań to kultura górników solnych, zwłaszcza wierzenia, zwyczaje i religijność tej grupy zawodowej.

Drukiem ukazało się do tej pory ponad 1.000 artykułów naukowych, popularno-naukowych, popularnych oraz kilkanaście książek, w tym także pozycje o charakterze beletrystycznym związane z tradycyjną kulturą górali autorstwa Urszuli Janickiej Krzywdy.

Urszula zmarła 25 stycznia 2015 roku.

Książki (16)

Sortowanie:
Legendy Pienin
Legendy Pienin
Urszula Janicka-Krzywda
O autorce: Urszula Janicka-Krzywda – etnograf, folklorysta, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych. Jednym z tematów jej badań i publikacji jest kultura ludowa Karpat, zwłaszcza kultura duchowa: obr...
Podtatrzańskie legendy
2 wydania
Podtatrzańskie legendy
Urszula Janicka-Krzywda
8/10
Klasztor SS. Klarysek w Starym Sączu
Klasztor SS. Klarysek w Starym Sączu
Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda
Dzieje klasztoru, życiorys świętej Kingi, opis miejsca, Ojciec Święty w Starym Sączu, praktyczne informacje
Legendy o świętej Kindze
Legendy o świętej Kindze
Urszula Janicka-Krzywda
Ludźmierz przewodnik pielgrzyma
Ludźmierz przewodnik pielgrzyma
Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda
Dzieje Sanktuarium, historia kultu, opis Sanktuarium, modlitwy związane ze świętym miejscem, praktyczne informacje
Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich
Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich
Urszula Janicka-Krzywda, Katarzyna Ceklarz
Co złożyć w ofierze duchom? Dlaczego warto dać pannie młodej przed ślubem kromkę chleba? Co się stanie, jeśli sprowadzimy się do nowego domu w okresie postu albo idąc, lewą nogą przekroczymy swój cień...
GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy.
GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy.
Andrzej Wielocha, Wojciech Krukar, Jurij Nesteruk, Mateusz Troll ...
"Huculszczyznę odkrywano już wielokrotnie. Odkrywali ją Polacy i odkrywali ją Ukraińcy, jak dotychczas niestety najczęściej osobno. Chcielibyśmy, aby nasz przewodnik był pierwszym krokiem do wspóln...
Beskid Żywiecki. Przewodnik
2 wydania
Beskid Żywiecki. Przewodnik
Stanisław Figiel, Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda, Paweł Franczak
Seria: Przewodnik dla prawdziwego turysty
Beskid Żywiecki to największa obszarowo i najwyższa grupa Beskidów Zachodnich. Jest to obszar mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni, przyrody i krajobrazu, a także pod względem t...
Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność.
Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność.
Justyna Cząstka-Kłapyta, Jerzy Czajkowski, Patrycja Trzeszczyńska, Ihor Macijewski ...
8/10
Cykl: Biblioteka Górska, tom 3
Nakładem COTG PTTK w Krakowie w ramach Biblioteki Górskiej ukazała się książka zatytułowana "Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność. Stanisław Vincenz – po stronie dialogu. Wybór listó...
Poczet harnasi karpackich
Poczet harnasi karpackich
Urszula Janicka-Krzywda
6/10
Na podstawie akt sądowych, kronik i tym podobnych materiałów odtworzone życiorysy trzynastu najsławniejszych harnasi karpackich. Żyli oni w różnych częściach Karpat, od Beskidu Śląskiego po Huculszcz...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Urszula Janicka-Krzywda

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl