Przewodnik po zmianach w edukacji

Recenzja książki Nowe media, technologie i trendy w edukacji

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-02-16
Rewolucja w edukacji od momentu nastania sieci internetowej wyraźnie przyśpieszyła. Ale dostęp do nowych technologii, oferowanych prawie na każdą kieszeń, przyczynił się do tego, iż tradycyjna edukacja oparta na papierowym podręczniku, nauczycielu jako pośredniku stawała się mało atrakcyjna. Uczniowie dysponujący w swoich domach przez dwadzieścia cztery godziny dostępem do sieci, posiadający komputery, laptopy, palmtopy, komórki, smartfony z różnego rodzaju aplikacjami, stali się mimo woli bezrefleksyjnymi konsumentami sieciowej wiedzy. W ślad za tym musi podążyć współczesna szkoła i nauczyciel, który w międzyczasie zmienił swój status z edukatora na eksperta. Jego wiedza musi być wiarygodna, sprawdzalna, a także weryfikowalna w szybki sposób. Tradycyjny sprawdzian często zastępują eksperymenty i ćwiczenia budowane w oparciu o nowe technologie.
Praca Moniki Frani jest plonem jej własnych badań w tej materii. W pierwszym rozdziale otrzymujemy krótki, ale potrzebny wykład wprowadzający w tematykę zachodzących zmian we współczesnej szkole i towarzyszącej im przemiany nauczyciela w nowoczesnego edukatora w oparciu o nowoczesne trendy obowiązujące w edukacji. W drugim rozdziale autorka przedstawia nam różne koncepcje współczesnej edukacji jutra bazujące na kontekstach: behawiorystycznym, konstruktywistycznym, kognitywistycznym i konektywistycznym. Każda z tych koncepcji ma charakter interdyscyplinarny i obudowana jest teorią i praktyką, a także kontekstem kulturowym. W każdej z nich zmienia się perspektywa patrzenia na uczenie się, bowiem w tych czasach ważniejsze od „wiedzieć co”, jak pisze autorka staje się „wiedzieć gdzie”. Praktyka samowiedzy w tym ujęciu jest ważniejsza niż sama wiedza. Innego wymiaru nabiera dzielenie się nabytą wiedzą, informacjami przez uczniów połączonych na żywo siecią internetową. Praca w środowisku wirtualnym to też rodzaj współczesnej nauki. Proces edukacyjny bowiem odbywa się w konkretnym ustalonym środowisku i kontekście.
W trzecim rozdziale autorka próbuje na nowo zdefiniować znaczenie mediów, starając się ujmować je w szerokich kontekstach wynikających z lawinowej ewolucji technologii działających w środowisku on-line, od blogów, po edurozrywkę, grywalizację, social media, aż po drony i środowisko 3D. Definiuje ten stan jako narrację transmedialną. I rozszerza obszar swoich dociekań w rozdziale czwartym i piątym, gdzie mówi o „Nowych trendach, metodach i zjawiskach w edukacji społeczeństwa zmediatyzowanego”.Do tego całego spektrum środków technologicznych dochodzą nowe towarzyszące im trendy, jak model Flipped classroom czyli „odwrócona klasa” - układanka i uczenie się poprzez nauczanie, E-learning -uczenie na odległość z wykorzystaniem Internetu i urządzeń elektronicznychczy M-learning – nauczanie mobilne. A na końcu Blended learning czyli edukacja komplementarna – połączenie tradycyjnej nauki z wykorzystaniem urządzeń on-line, neurodydaktyka z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i e-tutoring i e-coaching i metody time-spaced learning i spaced repetition – wspomagane komputerowo uczenie się interwalowe i planowe powtarzanie ważnych fragmentów lekcji.
W ósmym, najważniejszym rozdziale, Monika Frania przedstawia nam wyniki swoich własnych badań wykonanych przy pomocy Platformy Q na wybranej grupie studentów. Oparta o Krzywą Zapamiętywania - analizę zapamiętywania Hermana Ebbinghausa odnosiła się do dwóch wartości: zapamiętywania przesyłanych wiadomości i ich rozumienia. Studenci w czasie trwania badań – w jednym semestrze otrzymywali dwa razy w tygodniu wysyłane do nich proste zadania oraz pytania, które dotyczyły poznanych wcześniej zagadnień. Platforma Q bazuje na uczeniu się interwałowym, tak iż autorka mogła przeanalizować indywidualny postęp zalogowanego w systemie użytkownika jak i całej grupy. Na stronach od 90 do 130 mamy do czynienia z odczytem tabelarycznym wyników badań modułowych. W badanych grupach zaobserwowano przyrost wiedzy związanej z zastosowaniem Platformy Q. Jej prosta obsługa, nie wymagająca od studentów dodatkowych czynności jak np. logowanie, wyszukiwanie pytań, zadań wpłynęła na wysoki procent – ponad 68% w grupie dorosłych w ocenie np. blended learningu.
Praca Moniki Frani nie wyczerpuje tematu udziału nowoczesnych mediów w edukacji, a staje się wręcz przyczynkiem do dalszych tego typu badań jakościowych w e-edukacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}
Nowe media, technologie i trendy w edukacji
Nowe media, technologie i trendy w edukacji
Monika Frania
{}10/10
Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o...
Komentarze
Nowe media, technologie i trendy w edukacji
Nowe media, technologie i trendy w edukacji
Monika Frania
{}10/10
Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy, myśląc o...

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Przestrzenie temporalne w pedagogice
Ewa Kobyłecka

XXI wiek to czas gwałtownych zmian kulturowych, które wymagają dostosowania praktyki dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej do wyzwań współczesnego św...

{} Recenzja książki Przestrzenie temporalne w pedagogice
Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do ortografii- KLASA II
Podręcznik do programu nauczania ortografii w klasach I–III "Moi przyjaciele z Literkowa. Klasa II

Sz czy rz, a może ż zamiast rz. U czy ó, wstawiamy ś czy si, ch czy h? Tak naprawdę język polski roi się od takich pułapek, w które możemy wpaść nawet wówczas, kiedy zna...

{} Recenzja książki Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do ortografii- KLASA II

Nowe recenzje

Stulecie trucicieli
To nie bajka na dobranoc
@paulina2701:

"Stulecie trucicieli" to nie bajka na dobranoc. Jak napisała sama Linda Stratmann "Zaczęłam od narodzin nowoczesnej tok...

{} Recenzja książki Stulecie trucicieli
Podróż siódma
Zapętlony w czasie
@karolina92:

Stanisława Lema chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, twórca doskonale odna...

{} Recenzja książki Podróż siódma
Odwet. Zemsta ważniejsza niż życie
Czy miłość jest ważniejsza niż zemsta?
@recenzowelovee:

"Nie istnieją przypadki.... Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że nie wierzy w przypadki, ale wierzy w przeznaczenie." ,...

{} Recenzja książki Odwet. Zemsta ważniejsza niż życie
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2021 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe