Recenzja książki Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rozwój przez zabawę

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-03-08
Dziecko niepełnosprawne ma wszelkie prawa do tego, by być szczęśliwym i radosnym, by – na miarę swoich możliwości – rozwijać się intelektualnie i fizycznie. Zbyt często zapominamy o potrzebach dzieci specjalnej troski, zbyt często są one ignorowane. Na szczęście od kilku lat sytuacja ta ulega zmianie wraz z pojawieniem się wyedukowanej kadry, zdolnej wspomóc dziecko w rozwoju oraz wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa. Pociągnęło to za sobą wydanie stosownych rozporządzeń, regulujących chociażby kwestię wczesnego wspomagania rozwoju.
Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, które powinno mieć stworzone takie warunki, by w jak największym stopniu można było pomóc mu usprawnić bądź skompensować zaburzone funkcje. Na rynku coraz częściej możemy znaleźć publikacje poświęcone różnym formom pomocy dzieciom niepełnosprawnym czy zagrożonym niepełnosprawnością, a spory w tym udział ma Oficyna Wydawnicza IMPULS. „Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” autorstwa Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej to właśnie jedna z takich propozycji, adresowanych nie tylko do nauczycieli zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju, oligofrenopedagogów czy terapeutów, ale także do rodziców i wszystkich zainteresowanych tematem.
Zawarte w zbiorze propozycje zabaw mogą być wykorzystane nie tylko do pracy indywidualnej, ale także i grupowej, zaś ich usystematyzowanie i zróżnicowanie stopnia trudności oraz obszarów wspomagania pozwala na konstruowanie własnych planów pracy z dzieckiem na bazie niniejszej książki. Opisane przez autorki zabawy są możliwe do wprowadzenia przy dzieciach z porażeniem mózgowym, zaburzeniami w zakresie motoryki (małej i dużej), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym, przy dzieciach z zaburzeniami emocjonalnymi, ale także w przypadku zajęć w grupach integracyjnych czy nawet z dziećmi z tzw. normą. Będziemy zatem wraz z dziećmi porównywać, porządkować, składać, wyodrębniać, dobierać, wyszukiwać, wykonywać ćwiczenia rozwijające zmysł smaku i węchu, a także oddawać się wielu innym zabawom, łączącym cechy rozrywki, ale także nauki i usprawniania poszczególnych funkcji.
Zaproponowany przez autorki zestaw zabaw i gier umożliwia pracę nauczycieli i terapeutów w czterech obszarach. Są to ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwijanie i usprawnienie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia i zabawy obejmujące percepcję i pamięć słuchową, a także koordynację słuchowo-ruchową, rozwijające mowę i myślenie. W zbiorze znajdziemy również propozycje, mające na celu ćwiczenie orientacji zmysłowej, przestrzennej oraz sprawności ruchowej. Warto nadmienić, że ćwiczenia w każdym z obszarów zostały podzielone również na etapy rozwojowe.
Do książki zostały ponadto dołączone propozycje sytuacji edukacyjnych, oparte na proponowanych zabawach i ćwiczeniach, w postaci scenariuszy zajęć dydaktyczno-terapeutycznych oraz stanowiąca część składową jednego z nich gra dydaktyczna „Podróże małe i duże” do wykorzystania również w scenariuszach własnego autorstwa.
Wszystko to sprawia, że „Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej to książka, która powinna stać się niezbędnikiem każdego pedagoga czy terapeuty, a także inspiracją dla pedagogów wczesnoszkolnych czy osób prowadzących wczesne wspomaganie. To również wspaniała propozycja dla kreatywnych rodziców, którzy chcą uczestniczyć w rozwoju umiejętności poznawczych swojego dziecka.

Oficyna Wydawnicza Impuls http://impulsoficyna.com.pl/recenzje/zabawy-i-cwiczenia-na-caly-rok,293.html
Książka Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska
{}10/10
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia poj...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Ostatni lot

Kiedyś, gdy słyszałam, że ktoś nie mógł oderwać się od książki i dosłownie połknął ją w dwa czy trzy wieczory, to wydaw...

Książka Miłość ci nic nie wybaczy

Przez zupełny przypadek wpadła w moje ręce książka Alka Rogozińskiego Miłość ci nic nie wybaczy i plułam sobie w brodę,...

Książka Pożegnanie z sobą

Książka Pożegnanie z sobą zaintrygowała mnie już na poziomie tytułu. Ma on w sobie ogromny ładunek smutku i desperacji....

nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe
{}