Wydawnictwo Marek Derewiecki

Wydane książki

Książka Psychologia tłumu
Psychologia tłumu
10/10
Z Wprowadzenia autora: Pobieżne przyjrzenie się życiu wszystkich narodów wykaże nam gwałtowny wzrost potęgi tłumów. Fakt ten, dobry czy zły, musimy uznać. Wszelkie przeciwko niemu kierowane oskarżenia...
Książka Kapryśni bogowie Sokratesa
Kapryśni bogowie Sokratesa
Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Sokrates przedstawiony jest tu nie tylko jako twórca filozofii wartości, ale także jako założyciel swego rodzaju religii wartości. Jako taki ...
Książka Religia Nuerów
Religia Nuerów
Autor Religii Nuerów jest jednym z klasyków antropologii brytyjskiej. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na ludach Afryki zamieszkujących teren Sudanu. Książka jest dopełnieniem wcześn...
Książka Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej
Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej
W trakcie rozwoju swej myśli teoretycznej Radcliffe-Brown doszedł do wniosku, że spekulatywna historia nie wnosi nic istotnego do zagadnień antropologicznych ani też nie proponuje istotnych rozwiązań ...
Książka Eurazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego od 1552 do dzisiaj
Eurazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego od 1552 do dzisiaj
Każdy autor historii Rosji musi się odnieść do jej geograficznego położenia pomiędzy Europą i Azją. Każdy też musi odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na dzieje Rosji ma takie właśnie ukształtowanie j...
Książka O Stosunku Historyka Do Religii Tw
O Stosunku Historyka Do Religii Tw
Największy dydaktyczny walor książki polega na umiejętnie prezentowanym i wyjątkowym znawstwie zagadnień z dziejów religii i jej znaczenia w budowaniu cywilizacji. Wnikliwy stosunek Arnolda Toynbee’eg...
Książka O duszy
O duszy
10/10
Cysterski myśliciel, gdy analizuje kwestię natury duszy ludzkiej, ze zrozumieniem mówi o tych, którym trudno pojąć to ważkie zagadnienie. Niemniej, jest przekonany, że w istnienie duszy wątpić nie pow...
Książka Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim
Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim
Szczególnie ważne dla współczesnej lektury Boga wody jest to, że Griaule, by zapewnić swoim ideom szerszy odbiór, nadał książce formę literacką atrakcyjniejszą pod względem estetycznym od przeciętnej ...
Książka Być ziarnem pszenicznym
Być ziarnem pszenicznym
Dyskusje na temat kształtu Europy, stylu życia, aborcji, eutanazji, homoseksualizmu itp. są w gruncie rzeczy sporem o człowieka. Żyjemy w czasach - pisał Karol Wojtyła - "wielkiego sporu o człowieka, ...
Książka Terroryści znad Tybru
Terroryści znad Tybru
"Książka Terroryści znad Tybru jest próbą zilustrowania zjawiska, które należy określić jako ""terroryzm rzymski"", z wszelkimi implikacjami tego terminu. Wszystkie opowieści czy może raczej eseje, kt...

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się