Lech Trzeciakowski

Lech Trzeciakowski

Autor
Obserwuj
Lech Trzeciakowski (ur. 24 grudnia 1931 w Poznaniu) – profesor nauk historycznych, historyk XIX i XX wieku. Syn powstańca wielkopolskiego Mariana Trzeciakowskiego (urzędnika państwowego II Rzeczypospolitej) i Stefanii z domu Dębickiej. Wychowany w atmosferze patriotyzmu oraz wielkopolskiego etosu pracy. W 1938 rozpoczął edukację w szkole powszechnej w Poznaniu, w latach 1939-1945 pobierał naukę na tajnych kompletach. W 1945 zdał egzaminy kończące szkołę powszechną i zdał egzamin wstępny do Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego (obecnie I LO) w Poznaniu. -1955 magisterium na Uniwersytecie Poznańskim (promotor prof. Witold Jakóbczyk). -1959 doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor prof. Witold Jakóbczyk) - 1964 habilitacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1965 docent na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1973 profesor nadzwyczajny - 1981 profesor zwyczajny Praca zawodowa: -1951 nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu (od listopada 1951 delegowany na studia) [zob. Dariusz Matelski, Siedemdziesiąt lat służby Polsce (1936-2006). Dzieje Szkoły Powszechnej i Podstawowej nr 46 w Poznaniu, Poznań 2007, s. 65] - 1951-1955 nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 5 dla Pracujących w Poznaniu-Kobylepolu - od 1955 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972-1978 kierownik Zakładu Historii Kultury, 1978-1991 kierownik Zakładu Historii Polski XIX-XX wieku) - 1973-1978 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu - 1974-1978 kierownik Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk - od 2001 profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Publikacje: 1) Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894) (Poznań 1960). 2) Wybór tekstów do dziejów kultury Wielkopolski. Red. Roman Pollak (Poznań 1962 - współautorstwo). 3) Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1964). 4)Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1969). 4) Kulturkampf w zaborze pruskim, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1970). 5) Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie, wyd. II rozszerzone (Poznań 1971). 6) Pod pruskim zaborem 1850-1918, Wyd. Wiedza Powszechna (Warszawa 1973). 7) Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie, wyd. III (Poznań 1974). 8) Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. Red. Lech Trzeciakowski, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego (Poznań 1976). 9)Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Witoldowi Jakóbczykowi w 70 rocznicę urodzin. Red. Stanisław Kubiak i Lech Trzeciakowski (Poznań 1979). 10)RFN - PRL. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji. Red. Lech Trzeciakowski, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Warszawa 1979). 11)Polacy w historii i kulturze Europy Zachodniej. Słownik biograficzny. Red. Krzysztof Kwaśniewski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1981) 12) Społeczny ruch kulturalny. Tradycja a współczesność. Materiały i studia do dziejów kultury w Wielkopolsce. Red. Dzierżymir Jankowski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1981). 13) Maria Trzeciakowska, Lech Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1982). 14) Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej. Red. Lech Trzeciakowski (Poznań 1983). 15) La formazione dello stereotipio del tedesco nella societa Polacca del sec. XIX, Universite de Perugia (Perugia 1987). 16) The Kulturkampf in Prussian Poland, East European Monographs. Distributed by Columbia University Press (New York 1990). 17) Dzieje Poznania, t. II, cz. I: Lata 1793-1918. Red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1994). 18) Dzieje Poznania, t. II, cz. II: Lata 1918-1945. Red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1998). 19) Poland between the Soviet Union and Germany. Wyd. Center for International Programs Meiji University (Tokio 1999). 20) Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy. Red. Lech Trzeciakowski i Krzysztof A. Makowski (Poznań 1999). 21) W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX wieku, Wyd. Instytutu Historii UAM (Poznań 2002) [rec. Dariusz Matelski, „Przegląd Historyczny”, tom XCIV, 2003, z. 2,s. 225-228; Dariusz Matelski, „Kronika Wielkopolski”, 2003, nr 2 (106), s. 134-147]. 22) Dzieje polityczne - kultura - biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu. Red. Lech Trzeciakowski i Przemysław Matusik (Poznań 2002). 23) Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Wydawnictwo Sejmowe (Warszawa 2003).

Książki (3)

Sortowanie:
Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
Lech Trzeciakowski
Postać Bismarcka zawsze budziła żywe emocje i zainteresowanie. Jedni widzą w nim cynicznego polityka, ?żelaznego kanclerza?, stosującego się do maksymy ?cel uświęca środki?, inni ucznia czarnoksiężnik...
Czerwiec `56
Czerwiec `56
Magdalena Warkoczewska, Lech Trzeciakowski, Jan Skuratowicz, Jacek Wiesiołowski ...
Najnowszy numer Kroniki Miasta Poznania tak naprawdę nie jest, jak wskazuje tytuł, tomem o Czerwcu `56 i wspomnieniem o tamtych dniach. Jest raczej tomem o pamięci o Czerwcu, a nawet - o niepamięci. W...
W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914
W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914
Lech Trzeciakowski, Maria Trzeciakowska
W tej książce zawarta jest krótka historia rozwoju, kultury i obyczaju Poznania w XIX wieku. Poznajemy jego ciężką drogę od miasta-twierdzy do jednego ze średniej wielkości miast Rzeszy. Odwiedzamy pr...

Komentarze

Cytaty Lech Trzeciakowski

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl