"Arystoteles"

"Arystoteles"

Autor 30 czytelników
Obserwuj
8.8 /10
9 ocen z 5 książek,
przez 8 kanapowiczów

Arystoteles
(gr. Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozof starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą (od miejsca urodzenia) lub po prostu Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).


Był twórcą odmiennego od platonizmu i równie spójnego systemu filozoficznego, który bardzo silnie wpłynął na filozofię i naukę europejską. Zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem, który miał wiele postaci w różnych epokach. Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem powstała w XIII wieku i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła katolickiego. Założyciel szkoły filozoficznej w ogrodach Lykeionu (od nazwy sąsiadującej z nimi świątyni Apollina Likejosa) – stąd wzięło się później słowo „liceum”.
Oprócz filozofii Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. Choć ostatecznie wiele jego teorii naukowych okazało się błędnych, to znacząco przyczyniły się one do poszukiwania nowych hipotez.
Zdaniem Arystotelesa celem nauki jest wyprowadzenie (ἀπόδειξις apodeiksis) stanu faktycznego z jego przyczyn. Ten proces ma dwie możliwe formy: wnioskowanieo szczególnych przypadkach ze znanej ogólnej reguły (dedukcja) i wnioskowanie o ogólnej regule ze znanych poszczególnych przypadków (indukcja). Poprawności wnioskowania miała natomiast służyć logikajako metoda porządkowania myślenia, jego formy, a nie treści (logika formalna). Arystoteles stworzył zupełny system tak zwanej teorii sylogizmu, która obecnie stanowi część klasycznego rachunku predykatów. Sam Arystoteles na oznaczenie tego, co dziś zwiemy logiką używał terminu analityka, rezerwując nazwę logika dla dialektyki, czyli sztuki prowadzenia dyskusji.

Książki (31)

Sortowanie:
Etyka Nikomachejska
2 wydania
Etyka Nikomachejska
"Arystoteles"
8/10
Etyka nikomachejska należy do pism szkolnych Arystotelesa - czyli do wykładów wygłaszanych przez samego Filozofa, a także jego uczniów i następców, w założonej przez niego szkole zwanej Liceum. Wykład...
Polityka
4 wydania
Polityka
"Arystoteles"
8/10
Cykl: Arystoteles: Dzieła wszystkie, tom 6
Wybór z Dzieł wszystkichArystotelesa. Zawiera traktat społeczno-polityczny: Polityka. Przekład, słowo wstępne i komentarz ? Ludwik Piotrowicz. Wstępem poprzedził Mikołaj Szymański. Arystoteles, ur. 3...
Dzieła wszystkie t.7
Dzieła wszystkie t.7
"Arystoteles"
Niezbędna i praktyczna pomoc dydaktyczna dla studentów filozofii i filologii klasycznej. Książka uzupełnia, ujednolica i porządkuje polską wersję filozoficznego słownictwa Arystotelesa. Słownik termin...
Arystoteles. Zachęta do filozofii. Fizyka. Wielcy filozofowie. Tom 1
2 wydania
Arystoteles. Zachęta do filozofii. Fizyka. Wielcy filozofowie. Tom 1
10/10
Nowa, wyjątkowa kolekcja Gazety Wyborczej i Wydawnictwa Naukowego PWN. W ramach 25-tomowej serii prezentuje najsłynniejsze dzieła najważniejszych filozofów ostatnich dwóch tysiącleci: od Arystotelesa ...
Poetyka
4 wydania
Poetyka
"Arystoteles"
8/10
Seria: Arcydzieła Kultury Antycznej
Dzieła Wszystkie, tom 1
Dzieła Wszystkie, tom 1
"Arystoteles"
Cykl: Arystoteles: Dzieła wszystkie, tom 1
Ci, którzy zajmują się filozofią, nie otrzymują żadnej nagrody od ludzi, którzy ich zachęcają do podejmowanego przez nich wysiłku, mogliby przecież spędzić wiele czasu na zdobywaniu innych sprawności,...
Dzieła wszystkie, tom 3
2 wydania
Dzieła wszystkie, tom 3
"Arystoteles"
Cykl: Arystoteles: Dzieła wszystkie, tom 3
... Częścią nas jest dusza, częścią ciało, jedno rządzi, drugie podlega rządzeniu, jedno działa, drugie jest narzędziem. Zastosowanie tego, co podlega rządzeniu, tj. instrumentu, jest zawsze podporząd...
Dzieła wszystkie t.6
Dzieła wszystkie t.6
"Arystoteles"
Kolejny tom dzieł filozoficznych Stagiryty zawiera prace poświęcone zagadnieniom etycznym. Są to: Etyka nikomachejska, Etyka wielka, Etyka eudemejska oraz rozprawka O cnotach i wadach.Traktaty Arystot...
Zachęta do filozofii
Zachęta do filozofii
"Arystoteles"
10/10
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii
"Wśród najstarszych zaginionych pism Arystotelesa z okresu młodości szczególne miejsce zajmuje Protreptikos - Zachęta do filozofii. (...) Pragnie więc Arystoteles wykazać wyższość życia intelektualneg...

Komentarze

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl