Found in Translation Award

Found in Translation Award – nagroda przyznawana raz w roku za najlepsze tłumaczenie polskiej literatury na język angielski. Nagroda po raz pierwszy została przyznana w 2008 roku. Przyznaje ją kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Instytutu Książki, Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Wydawnictwo WAB (2008–2014). W pierwszej edycji zgłoszono 10 kandydatów, a nagrodzony został amerykański tłumacz Bill Johnston. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prywatne oraz instytucje w kraju i za granicą. Wręczenie nagrody odbywa się w kraju pochodzenia laureata. Początkowo od 2008 roku fundatorem nagrody wynoszącej 10 000 zł było Wydawnictwo W.A.B.. Dodatkowo Instytut Książki fundował laureatowi trzymiesięczne stypendium w Krakowie. Od 2015 roku zmienił się skład kapituły, do Polskiego Instytutu Książki, Instytutu Kultury Polskiej w Londynie oraz Polskiego Instytut Kultury w Nowym Jorku dołączył Instytut Polski w New Delhi. W związku z tym zmieniła się wysokość nagrody pieniężnej, która wynosi obecnie 16 000 zł i fundowana jest w równych częściach przez Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie i Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Dodatkowo laureat otrzymuje dyplom i miesięczną rezydencję w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2000 zł oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Krakowa, które funduje Instytut Książki.
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl