Recenzja książki Kto zabił mamusię?

Mamusia jako teściowa

Autor: @Danuta_Chodkowska ·3 minuty
2022-05-28 1 komentarz 7 Polubień
Historia powstania tej książki jest niecodzienna, wręcz niezwykła, o czym nie każdy z czytelników wie, a warto by wiedza, jak to było, nie przepadła w mrokach niepamięci ...

Została napisana dokładnie w ciągu miesiąca: 28.02.2022 ukazał się pierwszy odcinek, a ostatni - 28.03.2022.
Odcinek - bo jest to książka pisana w odcinkach publikowanych na Facebooku, pisana razem z czytelnikami, którzy podsuwali pomysły co ma być dalej, proponowali imiona i nazwiska bohaterów, często swoje, brali udział w tworzeniu postaci - ich przeszłości przede wszystkim, pomagali rozwiązać różne pojawiające się dylematy czy to związane z prawdopodobieństwem wydarzeń, czy z psychiką postaci.
Ale tym razem nie chodziło o wspólną zabawę autorki i jej fanów, bo jest to jej druga tak napisana powieść, ani o udowodnienie, że miesiąc wystarczy by napisać książkę.

24 lu­te­go 2022 roku nastąpił zbroj­ny atak Rosji na nie­pod­le­głą Ukra­inę. Walczącym ruszyli z pomocą ludzie dobrej woli, pomagając tak jak mogli - czynnie lub finansowo. A jak może pomóc pisarz? Na przykład pisząc książkę-cegiełkę. Cegiełkę, jako że honorarium autorki i część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana fundacjom humanitarnym wspomagających Ukrainę.

Autorka we współpracy z czytelnikami napisała książkę w miesiąc, dzięki wysiłkowi pracowników wydawnictwa Vectra i drukarni jej premiera nastąpiła 26 maja, w Dzień Matki - chyba niewiele jest książek, których napisanie i wydanie nastąpiło w niespełna 3 miesiące ...

I teraz czas na czytelników, na tych, którzy książkę kupią.

Nie tylko pomogą Ukrainie, ale i otrzymają "towar prima sort".
Bo jak wszystkie wcześniejsze książki autorki tak i ta jest wysokiej jakości poczynając od języka (wiadomo, jak to u Starosty), po treść.
Do pisarki kryminałów, Małgorzaty Starosty, przchodzi pod­ko­mi­sarz Mi­chał Bą­czyń­ski z Ko­men­dy Wo­je­wódz­kiej Po­li­cji we Wro­cła­wiu z informacją, że zmarła jej była teściowa i zostawiła adresowany do niej aż 8-stronicowy, bardzo zagadkowy list. Wywołuje tym wiele zamieszania, bo ani w rodzinie nie wiedziano o pierwszym, krótkotrwałym, małżeństwie Małgorzaty, ani śmierć jej byłej teściowej nie jest naturalna ...
Rozwikłanie tej zagadki będzie wymagało podróży nie tylko w okolice Wrocławia, do pięknego pałacu w Gruszowie, ale i w czasie, do końcówki nauki Małgorzaty w liceum, a nawet jeszcze dalej, do XIX w. ...

Wielbicielom Joanny Chmielewskiej spodobają się zapewne liczne odniesienia do ulubionej pisarki - styl pisania, cytaty z jej dzieł mniej lub bardziej dosłowne, dużo, dużo humoru.
Są też cytaty z różnych dzieł literatury polskiej i obcej umieszczone przed każdym rozdziałem i każdy związany jest z mamusią lub teściową ...

Przy tej książce, dokładnie tak jak przy książkach Chmielewskiej, i uśmiałam się serdecznie, i zapomniałam o problemach, nie tylko o wojnie na Ukrainie, ale i o tych swoich osobistych. A przecież m. in. o to chodzi, prawda?

Małgorzata Starosta - chapeau bas!
Za znakomitą książkę i za te słowa:
"Nie zga­dzam się na od­bie­ra­nie lu­dziom ich oj­czy­zny. Nie zga­dzam się na prze­le­wa­nie krwi. Nie zga­dzam się na po­li­ty­kę za­bo­ru i uzur­po­wa­nie sobie prawa do na­rzu­ca­nia swo­jej woli innym. Nie ma mojej zgody na mor­do­wa­nie dzie­ci, po­zba­wia­nie ich ojców i braci. Sta­now­czo opie­ram się kłam­li­wej pro­pa­gan­dzie pu­ti­now­skich me­diów, które usi­łu­ją ukryć przed całym świa­tem zbrod­nie lu­do­bój­stwa. Tak jak na­zi­ści zo­sta­li osą­dze­ni w No­rym­ber­dze, tak i wła­da­ją­cy na Krem­lu winni zo­stać osą­dze­ni. ...
... Nie mam wiele — po­my­śla­łam, wy­pła­ku­jąc oczy, za­hip­no­ty­zo­wa­na ob­ra­za­mi bom­bar­do­wa­nych i ostrze­li­wa­nych osie­dli miesz­kal­nych w Ma­riu­po­lu. Ale mam coś, z czego wiele może po­wstać. Za­wo­ła­łam więc: „Na­pisz­my książ­kę, razem, ja i wy, moi czy­tel­ni­cy!”. Zgo­dzi­li­ście się na­tych­miast. Ni­czym żoł­nie­rze sta­wi­li­ście się go­to­wi, by razem two­rzyć coś ma­ją­ce­go wy­mier­ną war­tość i nio­są­ce­go re­al­ną pomoc.
Po pierw­sze i naj­waż­niej­sze: dzię­ku­ję moim naj­wspa­nial­szym czy­tel­ni­kom za Wasze serca, za Wasze myśli, za do­broć, uśmiech i życz­li­wość. Za mo­ty­wa­cję, bez któ­rej nie mo­gło­by się udać. Bez Was Ma­mu­sia z pew­no­ścią by nie po­wsta­ła."

Moja ocena:

Data przeczytania: 2022-05-23

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
Kto zabił mamusię?
Kto zabił mamusię?
Małgorzata Starosta
7.6/10
Podobno dobra teściowa to była teściowa. Ale czy na pewno? Kto zabił mamusię to klasyczna komedia kryminalna nawiązująca w formie do książek Joanny Chmielewskiej. Główna bohaterka zostaje wplątan...
Komentarze
@moj.drugiswiat
@moj.drugiswiat · około miesiąca temu
Dodałam do listy książek które muszę przeczytać a że cel szczytny to i kupić
× 1
@Danuta_Chodkowska
@Danuta_Chodkowska · około miesiąca temu
Miło mi 😁
Serdecznie polecam wszystkie książki autorki, ta jest ósma jaką wydano.
× 1
Kto zabił mamusię?
Kto zabił mamusię?
Małgorzata Starosta
7.6/10
Podobno dobra teściowa to była teściowa. Ale czy na pewno? Kto zabił mamusię to klasyczna komedia kryminalna nawiązująca w formie do książek Joanny Chmielewskiej. Główna bohaterka zostaje wplątan...

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Zobacz inne recenzje

Mówi się, że dobra teściowa, to martwa teściowa. Kawały o „tych paniach” mnożą się jak grzyby po deszczu, twórcy prześcigają się fantazją i wyobraźnią, a przyszywane mamusie wpisują się w kanon codzi...

@florenka @florenka

Na wstępie muszę zaznaczyć, że za każdym razem jeszcze zanim przeczytam pierwsze zdanie nowej książki Małgorzaty Starosty, już się uśmiecham od ucha do ucha. Naprawdę, nie muszę być jasnowidzem, żeby...

@StartYourDayWithBooks @StartYourDayWithBooks

Pozostałe recenzje @Danuta_Chodkowska

Nagle trup
Jazda po bandzie

Praca lekka, łatwa i przyjemna? To na pewno nie w wydawnictwie! To miejsce, w którym królują wielkie emocje, a wielkie emocje są jak burzowe chmury - może wiatr je rozgo...

Recenzja książki Nagle trup
Zdrownik. Tradycyjne i naturalne przepisy na zdrowie i odporność.
Bez tabletek

„Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz. ” A jeśli zacznie się psuć? Ale jeszcze nie tak, by jak najszybciej pędzić do lekarza? … ...

Recenzja książki Zdrownik. Tradycyjne i naturalne przepisy na zdrowie i odporność.

Nowe recenzje

Dni ostatnie
Lepiej jest dla ciebie poobcinanym wejść do życ...
@KazikLec:

Kline to tajniak, który podczas konfrontacji z gangsterem z tasakiem stracił dłoń, a kikut przyżeżył sobie chałupniczo ...

Recenzja książki Dni ostatnie
12 życiowych zasad. Antidotum na chaos
Życie - trudne zajęcie
@Carmel-by-t...:

Poradników psychologicznych jest dużo. Im więcej ich jest, tym łatwiej trafić na banał, wtórność czy rażące i szkodliwe...

Recenzja książki 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos
Uśpiona
Genialny thriller psychologiczny
@tomzynskak:

Zagadkowa śmierć to dopiero początek koszmaru Weroniki… Dziewczyna cierpi na narkolepsję przez co każdego dnia musi...

Recenzja książki Uśpiona
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl