Recenzja książki Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych

Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-09-19
Przyjęło się uważać, że świat nowych mediów zrewolucjonizował wszystkie sfery ludzkiego życia, także te związane z relacjami społecznymi, w tym relacjami o najbardziej intymnym, partnerskim charakterze. Jak wskazują współczesne badania (np. autorstwa P. Valkenburg czy zespołu badawczego Living and Learning with New Media), tego typu generalne stwierdzenia stanowią uproszczenie, a wiele mechanizmów związanych z funkcjonowaniem psychologicznym i społecznym młodych ludzi okazuje się być „starym winem w nowej butelce”. Nieprawdą jest jednak stwierdzenie, że nic się nie zmieniło. Potrzebne są zatem rzetelne badania empiryczne, szczególnie o charakterze eksploracyjnym, opierające się na podejściu jakościowym, które pozwolą rozpoznać doświadczenia i znaczenia, jakie nadają swoim działaniom osoby żyjące w erze cyfrowej. Właśnie tego typu wyzwanie podjęli Autorzy – Kamila Kacprzak i Roman Leppert w odniesieniu do nawiązywania, tworzenia i utrzymywania przez młodych ludzi relacji partnerskich za pomocą internetu, przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacji zapośredniczonej. Poszukiwanie partnera życiowego i utrzymywanie relacji partnerskich jest jednym z podstawowych zadań rozwojowych wczesnej dorosłości – podjęcie tego tematu z uwzględnieniem wykorzystania nowych mediów stanowi ważne społecznie zagadnienie, także w kontekście zmian kulturowych i obyczajowych stymulowanych przez rozwój nowych mediów (tak jak jest to przedstawiane w teoriach mediocentrycznych). Autorom udało się zebrać naprawdę ciekawy i pogłębiony materiał empiryczny, który został przedstawiony w interesujący i ustrukturalizowany sposób.

Zaletą narracji Autorów jest to, że zajmując się cyberprzestrzenią, nie zaniedbują opisu tradycyjnego funkcjonowania ludzi w związkach partnerskich i współczesnych zjawisk związanych z takimi relacjami. Książka jest napisana przystępnym językiem – jednak w taki sposób, że jej wartość naukowa pozostaje wysoka.

Publikacja ta może się okazać bardzo ważna dla wszystkich tych, którzy podejmują próbę zrozumienia współczesnego człowieka, znajdującego się równolegle w świecie online i offline, który próbuje znaleźć swoje szczęście w związku z drugim człowiekiem.
Książka Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych
Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych
Leppert Roman i Kacprzak Kamila
{}10/10
Książka porusza ważne zagadnienie społeczne jakim jest obecnie nawiązywanie, tworzenie i utrzymywanie przez młodych ludzi relacji partnerskich za pomocą internetu. Twórcy „Związków miłosnych w sieci” ...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Tatiana i Aleksander

,,Tatiana i Aleksander,, to druga część trylogii Paulliny Simons o losach młodziutkiej rosyjskiej dziewczyny i majora A...

Książka Tajne życie. Kobieta w służbie CIA

Książka "Tajne życie. Kobieta w służbie CIA" jest świetnym przykładem literatury faktu, który przybliża nam życie tajny...

Książka Powódź

Godzina samobójców. Czas, gdy wszystko dopiero dojrzewa, budzi się do życia. Edyta wychodzi z psem na spacer, nie wie, ...

{}