DiG

DiG
Jesteśmy prywatnym wydawnictwem, działającym na rynku od maja 1991 roku.

Tematyka wydawanych przez nas publikacji obejmuje różne dziedziny nauk humanistycznych — historię, historię sztuki, historię literatury, genealogię, biografistykę i archiwistykę.

Wysokie standardy merytoryczne i formalne zyskały uznanie w postaci kilkunastu nagród, wyróżnień i nominacji przyznanych książkom i autorom naszego wydawnictwa, m.in. Klio, Nagroda im. A. Heymowskiego, Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka, nominacja do Podporiusza 2003. Ostatnio (2 XII 2009 r.) laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej został prof. Jerzy Strzelczyk za książkę "Pióro w wątłych dłoniach".

Przygotowywane przez nas publikacje to zarówno nasze własne inicjatywy wydawnicze, jak i prace zamówione przez naszych klientów. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii komputerowych pozwala nam na przygotowywanie ich w postaci drukowanej, elektronicznej (dostępnej w internecie i na nośnikach) oraz w druku na życzenie, i zapewnia właściwy poziom techniczny.

Dotychczas opublikowaliśmy ponad siedemset tytułów (wśród nich „Sztuka perska” Zdzisława Żygulskiego jun., „Nośniki pamięci historycznej” Marcina Kuli, „Aleje czarów” Juliusza Wiktora Gomulickiego, „Malarstwo gotyckie w Polsce”, „Architektura romańska w Polsce” Zygmunta Świechowskiego), wydajemy także sami bądź we współpracy z innymi instytucjami (m.in. Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW (d. OBTA), Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Historyczny UW, Instytut Sztuki PAN, Instytut Historii PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych) kilka publikacji periodycznych (miesięczników, kwartalników i roczników, np. „Przegląd Historyczny”, „Dzieje Najnowsze”, „Kronika Warszawy”, „Studia Źródłoznawcze”). Ponadto na zlecenie innych wydawców i instytucji opublikowaliśmy kilkadziesiąt pozycji książkowych i wiele numerów czasopism. Mamy również wieloletnie doświadczenia w przygotowaniu do druku kolorowych magazynów.

Od 1993 roku nasze wybrane projekty wydawnicze są współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawnictwo DiG jest członkiem Polskiej Izby Książki.

Najczęściej oceniane

Autorzy

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl