Zygmunt Bauman
Zostań fanem autora:
× 1

Zygmunt Bauman

Autor, zmarł w 2017 (żył 91 lat) 43 czytelników
2.7 /10
86 ocen z 47 książek,
przez 27 kanapowiczów
Urodzony 19 listopada 1925 roku w Polsce (Poznań)
Zygmunt Bauman – polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności. Profesor nauk humanistycznych. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii na University of Leeds, od 1990 był profesorem emerytowanym tej uczelni. Specjalizował się w teorii kultury. Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych.

Zygmunt Bauman urodził się 19 listopada 1925 roku w rodzinie polskich Żydów, jako syn Zofii i Maurycego. Jego rodzina nie była dobrze sytuowana, gdyż pomimo że Maurycy Bauman pracował okresowo jako księgowy, nie radził sobie w sprawowanym zawodzie. Żydowskie pochodzenie młodego Zygmunta przysparzało mu w szkole problemów z akceptacją ze strony innych uczniów.

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 wraz z rodzicami uciekł do Związku Radzieckiego. Działanie jego rodziny było motywowane koniecznością uratowania się przed działalnością Einsatzgruppen, które podczas niemieckiej agresji na Polskę mordowały Żydów[4]. Przetrwanie rodzina Baumana zawdzięczała matce, która pracowała jako kucharka w robotniczej kantynie i miała możliwość dokarmiania męża i syna. Ten ostatni zajął się dalszą nauką na obczyźnie, a szkołę średnią skończył z wyróżnieniem w 1941 roku[3]. Wstąpił do Komsomołu i w 1943 rozpoczął studia na uniwersytecie w Gorkim. Wkrótce potem został zmobilizowany i wcielony do moskiewskiej milicji, w której służył przez kilka miesięcy, regulując ruch na ulicach jako „inspektor ruchu drogowego”.

Po zdaniu egzaminu maturalnego w wieku lat dziewiętnastu (1944) wstąpił do 1 Armii Wojska Polskiego. Pełnił funkcję oficera polityczno-wychowawczego, służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. To właśnie tam niezależnie od swego żydowskiego pochodzenia spotkał się z akceptacją, co miało wpływ na jego dalszą karierę. Wziął udział w bitwie o Kołobrzeg, w której został ranny, oraz w bitwie o Berlin.
Książki

Socjologia
2 wydania
Socjologia
May Tim, Zygmunt Bauman
6.7/10

Książka - napisana przez autorytety w dziedzinie - w przystępny sposób wprowadzająca w problematykę - znakomita do samodzielnego studiowania - do wykorzystania jako podręcznik. Socjologia to jedno z n...

Globalizacja
Globalizacja
Zygmunt Bauman
6.7/10
Seria: Biblioteka Myśli Współczesnej

"Globalizacja jest na ustach wszystkich. Słowo na czasie, które szybko zmienia się w slogan, w magiczną formułę, w hasło otwierające bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości. Podczas gd...

44 listy ze świata płynnej rzeczywistości
2 wydania
44 listy ze świata płynnej rzeczywistości
Zygmunt Bauman
5.7/10

Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie "La Republika delle Donne". Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podlega ...

Dwa szkice o moralności ponowoczesnej
Etyka ponowoczesna
Etyka ponowoczesna
Zygmunt Bauman
5/10

W Etyce ponowoczesnej Zygmunt Bauman wypowiedział to, co najistotniejsze dla charakteru naszych czasów: opisał naturę współczesnych zjawisk moralnych. Możliwe, że „nowoczesność” nigdy nie istniała i ...

Kultura w płynnej nowoczesności
Kultura w płynnej nowoczesności
Zygmunt Bauman
5.3/10

Zygmunt Bauman swoim najnowszym zbiorem nigdy dotąd niepublikowanych wykładów zmusza nas do zastanowienia się nad zachodzącymi obecnie procesami kulturowymi.Krytyk wychodzi od rozważań, jak dziś zdefi...

Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy
Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy
Zygmunt Bauman
5.7/10

Przyzwyczajeni do wielkich podróży Jana Pawła II i jego troski o pokój i sprawiedliwość na całym świecie, rzadziej myślimy iż podobne troski zaprzątają uwagę myślicieli niezwiązanych (przynajmniej ins...

Płynna nowoczesność
2 wydania
Płynna nowoczesność
Zygmunt Bauman
5/10

Kolejna po "Europa niedokończona przygoda", "Razem osobno" oraz "Życie na przemiał" błyskotliwa i pisana z pasją próba opisania najważniejszych problemów współczesnego świata. Jedna z najważniejszych ...

Płynne czasy. Życie w epoce niepewności
Płynne czasy. Życie w epoce niepewności
Zygmunt Bauman
6.3/10

Przenikliwa i gorzka wiwisekcja warunków ludzkiej egzystencji w epoce zglobalizowanego kapitalizmu. Autor podejmuje zagadnienia „ludzkich odpadów” – szczególnie bezrobotnych i uchodźców, „zarządzania ...

Razem. Osobno
3 wydania
Razem. Osobno
Zygmunt Bauman
6/10

Porywające eseje światowej sławy polskiego uczonego, autora m.in. Ponowoczesności jako źródła cierpień, mówią o miłości i śmierci, seksie i pożądaniu, przyjaźni i partnerstwie w ponowoczesnych społecz...

Życie na przemiał
4 wydania
Życie na przemiał
Zygmunt Bauman
7/10

Nowe wydanie. Życie na przemiał to przenikliwa analiza najbardziej aktualnych procesów społecznych, ekonomiczny i politycznych oraz przemian kulturowych. Niepokojący obraz nowych kategorii ludzi - ofi...

Europa niedokończona przygoda
5 wydań
Europa niedokończona przygoda
Zygmunt Bauman
5.5/10

Europa - niedokończona przygoda to książka jednego z najbardziej znanych myślicieli przełomu wieków, Zygmunta Baumana. Poświęcona jest Europie - jej tożsamości oraz kulturowej i politycznej roli, jak...

O Bogu i człowieku. Rozmowy
O Bogu i człowieku. Rozmowy
Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek
3.5/10

Książka będzie zapewne zaskoczeniem dla czytelnika, że oto o religii postanowili rozmawiać: były ksiądz jezuita i były ideowy komunista. Lektura od pierwszych stron pokazuje, że mamy do czynienia z ws...

O pożytkach z wątpliwości : rozmowy z Zygmuntem Baumanem
O pożytkach z wątpliwości : rozmowy z Zygmuntem Baumanem
Zygmunt Bauman
4.5/10

To pięć pasjonujących rozmów, w których Bauman opowiada o młodości spędzonej w Polsce i o powojennej polskiej socjologii, prezentuje swoich intelektualnych mistrzów i "powinowatych", objaśnia kluczowe...

Obcy u naszych drzwi
Obcy u naszych drzwi
Zygmunt Bauman
4/10

Uciekają z brutalnego, ogarniętego wojnami świata i pukają do naszych drzwi - uchodźcy. Dla ludzi za drzwiami - obcy i nieproszeni goście, którzy budzą niepokój i strach. Zjawisko migracji i uchodźctw...

Ponowoczesność jako źródło cierpień
2 wydania
Ponowoczesność jako źródło cierpień
Zygmunt Bauman
4/10

"W świecie nowoczesnym sztuka powieści oferowała ujście dla kłopotów i zgryzot, opisanych przez Freuda w dziele zatytułowanym ""Kultura jako źródło cierpień"" dla ""niedopasowań"" typowych dla społecz...

Płynny lęk
2 wydania
Płynny lęk
Zygmunt Bauman
4.5/10

Światowej sławy socjolog i filozof napisał książkę o poczuciu niepewności towarzyszącym człowiekowi żyjącemu w czasie tzw. płynnej nowoczesności. Katalog lęków współczesnego człowieka jest tu szeroki ...

Socjalizm. Utopia w działaniu
Socjalizm. Utopia w działaniu
Zygmunt Bauman
3.5/10
Cykl: Seria Krytyki Politycznej, tom 25

Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama ...

Społeczeństwo w stanie oblężenia
Społeczeństwo w stanie oblężenia
Zygmunt Bauman
3/10

"Znany filozof i socjolog skupia się w niej na największym wyzwaniu, przed jakim stanęła dziś socjologia - na konieczności ponownego zdefiniowania ""społeczeństwa"" w warunkach rodzącej się polityki g...

Zindywidualizowane społeczeństwo
Zindywidualizowane społeczeństwo
Zygmunt Bauman
2/10

Rodząc się, przyjmujemy ustalone przez społeczeństwo prawa i porządki. Poprzez tę społeczną narracje przebijają się indywidualne historie. One to i ich rola stały się zasadniczym wątkiem książki Zygmu...

Śmierć i nieśmiertelność. O wielkości i strategii życia
2 wydania
Śmierć i nieśmiertelność. O wielkości i strategii życia
Zygmunt Bauman
4.5/10

Intencją tej książki jest odsłonięcie obecności śmierci w stworzonych przez człowieka instytucjach, obrzędach i wierzeniach, które w jej obliczu, wyraźnie i samoświadomie, służą zadaniom zgoła różnym ...

44 listy ze świata płynnej nowoczesności
44 listy ze świata płynnej nowoczesności
Zygmunt Bauman
1/10

Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie "La Repubblica delle Donne ". Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podleg...

Bauman [ponowoczesność]
Bauman [ponowoczesność]
Zygmunt Bauman, Marcin Sikorski, Mateusz Smółka
1/10

"Nowoczesna obietnica wygody" | Duch i ciało na rynku | "10,780,000 wyników w 0,21 sekund"

Bauman/Bałka
Bauman/Bałka
Katarzyna Bojarska, Zygmunt Bauman
1/10

Spotkanie dwóch znanych i znaczących obserwatorów teraźniejszości i teraźniejszości komentującej przeszłość. Kulturalna uczta, zainspirowana obrazami-notatkami na ścianie w pracowni artysty. Wymia...

Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności
Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności
Zygmunt Bauman
1/10

Oddaję w ręce Czytelnika te parę myśli o świecie, w jakim wypadło nam żyć, o tym, jak w nim żyć wypada i o tym, czy i jak w tym życiu filozofowie czy socjologowie pomóc mogą...

Konsumowanie życia
Konsumowanie życia
Zygmunt Bauman
1/10

Nastolatki, z zapałem i entuzjazmem wystawiające na pokaz swoje zalety, w nadziei, że przyciągną uwagę, a może nawet zdobędą uznanie i aprobatę konieczne, by pozostać w grze towarzyskiej. Potencjalni ...

Kultura jako praxis
Kultura jako praxis
Zygmunt Bauman
1/10

Kultura jako praxis to jedna z wcześniejszych prac Baumana, w której dokonuje on analizy, kluczowego w naukach społecznych, pojęcia kultury, wyróżniając jej trzy znaczenia: kultury jako koncepcji, jak...

Liquid Times
Liquid Times
Zygmunt Bauman
1/10

The passage from 'solid' to 'liquid' modernity has created a new and unprecedented setting for individual life pursuits, confronting individuals with a series of challenges never before encountered. S...

Między chwilą a pięknem O sztuce w rozpędzonym świecie
Między chwilą a pięknem O sztuce w rozpędzonym świecie
Zygmunt Bauman
1/10

Zygmunt Bauman jako wnikliwy obserwator rzeczywistości umie jak nikt dialogować z kulturą (niezależnie od siły prądu, który nas unosi, niezależnie od narzuconego pędu). Nie gubi własnego rytmu. W kole...

Moralność w niestabilnym świecie
Moralność w niestabilnym świecie
Zygmunt Bauman
1/10

Wyłaniająca się dziś ogólnoplanetarna współzależność ludzkich kondycji stawia na porządku dziennym, po raz pierwszy, solidarność ogólnoludzką - rozciągnięcie odpowiedzialności moralnej (...) na wspóln...

Cytaty

"Jestem gotów oddać za Niego życie" jest intencją moralną; "On winien być gotów oddać za mnie życie" nakazem moralnym nie jest. Nie jest też nakazem moralnym wymóg, by inni ludzie poświęcali swe życie dla ojczyzny, partii, czy jakiejkolwiek innej sprawy, choćby i najwznioślejszej – choć moja gotowość poświęcenia mojego własnego życia w imię tego, by idea nie zmarła bezpłodnie, może uczynić mnie, niebezzasadnie, moralnym bohaterem. Gotowość do poświęceń dla dobra innych obarcza mnie odpowiedzialnością, która jest moralna dlatego właśnie, że uważam nakaz poświęcenia się za odnoszący się tylko do mnie, że przyjmuję, iż poświęcenie nie należy do kategorii usług wymiennych, że nie jest i nie może stać się nakazem powszechnym – a więc nie mogę też od poświęcenia się wymigać, licząc na to, że inni przejmą je na swoje barki. Być osobą moralną znaczy: jestem stróżem brata mego. Ale znaczy to też, że to ja jestem stróżem brata mego, i ze jestem nim bez względu na to, jak brat pojmuje swe braterskie obowiązki i czy widzi je w ten sam co ja sposób; co więcej ja trwam na posterunku nie oglądając się na to, jak się inni bracia wobec swoich braci, rzeczywistych czy "z mianowania", w podobnych warunkach zachowują. W każdym razie mogę być stróżem brata mego w prawdziwym – moralnym – tego pojęcia znaczeniu wówczas tylko, gdy zachowywać się będę tak, jak gdybym ja jeden tylko miał obowiązek stróżowania i ja jeden tylko był skłonny go podjąć i spełnić. Ja jestem zawsze tym, kto trzyma w dłoni słomkę, która złamie grzbiet potwora obojętności. To właśnie owa wyjątkowość (a nie upowszechnialność) i nieodwracalność mojej odpowiedzialności jest kamieniem węgielnym stosunku moralnego. I to się tylko liczy – obojętnie, czy wszyscy, czy tylko niektorzy bracia świata uczynią dla swych braci to, co ja za chwilę uczynię.
(...) Holocaust z pewnością był nie tylko żydowskim problemem i nie mógł być wydarzeniem jedynie w historii Żydów, Holocaust pojawił się i był realizowany w naszej cywilizacji, u szczytu dokonań ludzkiej kultury i choćby dlatego jest problemem tej społeczności, tej cywilizacji i tej kultury.
Wierzyłem (właściwie irracjonalnie), że Holocaust był odchyleniem od normalnego biegu historii, rakowatą naroślą na tkance zdrowej cywilizacji, chwilowym szaleństwem w zasadzie normalnej społeczności.

Komentarze

© 2007 - 2024 nakanapie.pl