Yukio Mishima

Yukio Mishima

Autor, zmarł w 1970 (żył 45 lat) 24 czytelników
Obserwuj
8.0 /10
18 ocen z 5 książek,
przez 15 kanapowiczów
Urodzony 14 stycznia 1925 roku w Japonii (Tokio)
Japoński prozaik, poeta, dramaturg i eseista, uważany za jednego z najważniejszych japońskich pisarzy XX wieku. Jego dorobek obejmuje ponad 40 powieści, tomów poezji, esejów oraz dramatów nō i kabuki. Wieloletni kandydat do literackiej Nagrody Nobla.

Na początku 1945 Mishima został powołany do służby wojskowej w japońskiej armii. Wobec perspektywy wysłania na front okłamał wojskowego lekarza, symulując gruźlicę i został odesłany do domu. Do końca życia wstydził się tej decyzji i uważał ją za życiowy błąd.
W 1946 r. poznał swojego późniejszego przyjaciela i mentora, Yasunariego Kawabatę, który po zapoznaniu się z kilkoma opowiadaniami rekomendował je do publikacji w czasopismach literackich. Kariera literacka Mishimy zaczęła nabierać rozpędu.
W 1947 r. ukończył z wyróżnieniem prawo i podjął pracę w Ministerstwie Finansów. Rok później zrezygnował z błyskotliwie zapowiadającej się kariery urzędniczej i postanowił utrzymywać się z pisania.
W 1949 r. ukazała się jego pierwsza wielka powieść – Wyznania maski, będąca autobiograficzną opowieścią o młodym homoseksualizmie, ukrywającym swoją orientację seksualną z obawy przed społecznym odrzuceniem. Książka odniosła ogromny sukces w Japonii, czyniąc 24-letniego pisarza literacką gwiazdą pierwszej wielkości. Kolejne powieści Mishimy spotykały się nieodmiennie z wielkim zainteresowaniem, były też od razu tłumaczone na języki obce. Oprócz powieści pisał też opowiadania, wiersze, eseje oraz dramaty dla teatrów i kabuki (Madame de Sade, Mój przyjaciel Hitler).
Wielokrotnie podróżował za granicę, gdzie jego nazwisko także stało się głośne. Po opublikowaniu kolejnych powieści (m.in. Odgłos fal w 1954 r., Złota Pagoda w 1956 r.) stał się jednym z najmocniejszych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla, ale uhonorowanie nią w 1968 r. Yasunariego Kawabatę pogrzebało jego szanse.
Z biegiem lat pogłębiały się wyniesione z dzieciństwa obsesje Mishimy, zwłaszcza kult śmierci, fascynacja militaryzmem i pięknem ludzkiego ciała. W 1955 r. pisarz zaczął uprawiać kulturystykę (nie opuścił żadnego treningu przez ostatnie 15 lat swojego życia), ćwiczył także wyczynowo sztuki walki – kendo i karate.
Z czasem zaczął aktywnie udzielać się w polityce. W 1967 r. odbył kompletny trening wojskowy w Japońskich Siłach Samoobrony. Rok później – wraz z patriotycznie nastawionymi studentami – założył paramilitarne stowarzyszenie Tatenokai (Stowarzyszenie Tarczy) i został jego przywódcą.

25 listopada 1970 r. Mishima, wraz z czterema członkami Tatenokai, dostał się do bazy dowództwa piechoty Japońskich Sił Samoobrony w tokijskiej dzielnicy Ichigaya i zabarykadował się wraz z komendantem bazy, generałem Kanetoshim Mashitą, w jego gabinecie. Po gorączkowych negocjacjach wyszedł na balkon i wygłosił do zgromadzonych pod nim żołnierzy płomienne przemówienie, będące protestem przeciw powojennemu statusowi Japoniii wezwaniem do zamachu stanu połączonego z przywróceniem cesarzowi jego dawnej pozycji. Ta przywołująca ducha samurajskiego kodeksu bushidomowa została jednak zagłuszona przez wojskowe helikoptery. Zrezygnowany Mishima popełnił przy pomocy swoich uczniów Masakatsu Mority i Hiroyasu Kogi rytualne samobójstwo – seppuku. Był to jeden z najbardziej wstrząsających gestów w historii nowożytnej Japonii.Książki (12)

Sortowanie:
Złota pagoda
3 wydania
Złota pagoda
Mishima Yukio
9/10
Seria: Biblioteka Japońska
Zimny płomień
Zimny płomień
Yukio Mishima
8.3/10
Zbiór opowiadań - w większości polskich prapremier - jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, który w 1970 roku popełnił harakiri. Japoński autor po mistrzow sku pisze o ludziach, którzy nagle st...
Wyznanie maski
2 wydania
Wyznanie maski
Yukio Mishima
7.8/10
Seria: Proza Dalekiego Wschodu
Pierwsze wydanie prozatorskiego debiutu Yukio Mishimy w Polsce. Opowieść o dojrzewaniu Kōchana, chłopca żyjącego w Japonii w czasach II wojny światowej. Bohater opisuje zmagania ze swoją cielesnością ...
Spring Snow
Spring Snow
Yukio Mishima
Cykl: The Sea of Fertility, tom 1
Tokyo, 1912. The closed world of the ancient aristocracy is being breached for the first time by outsiders - rich provincial families, a new and powerful political and social elite. Kiyoaki has been ...
Runaway Horses
Runaway Horses
Yukio Mishima
Cykl: The Sea of Fertility, tom 2
Isao is a young, engaging patriot, and a fanatical believer in the ancient samurai ethos. He turns terrorist, organising a violent plot against the new industrialists, who he believes are threatening ...
Forbidden Colours
Forbidden Colours
Yukio Mishima
Seria: Penguin Modern Classics
Written when Mishima was only twenty six, Forbidden Colors is a depiction of a male homosexual relationship, in which a rich older man buys the love of a young man who is stunningly handsome but who l...
Literatura na świecie nr 3/1989 (212)
czasopismo
Literatura na świecie nr 3/1989 (212)
Yukio Mishima, Edmund Husserl, Craig Raine, Mikołaj Melanowicz ...
Cykl: Literatura na świecie, tom 312
Numer poświęcony w większości literaturze japońskiej. Znajdują się tu teksty: 1.Mikołaj Melanowicz: Yukio Mishima - Madame de Sade: między iluzją a rzeczywistością 2.Yukio Mishima - Madame de Sade (d...
Tydzień świętego mozołu. Opowiadania japońskie 1945–1975
Tydzień świętego mozołu. Opowiadania japońskie 1945–1975
Osamu Dazai, Shūsaku Endō, Yasushi Inoue, Takeshi Kaikō ...
7.5/10
Antologia opowiadań japońskich z lat 1945–1975. - Abe Kōbō, Żołnierz ze snu - Dazai Osamu, Mój mąż, Villon - Endō Shūsaku, Młodsza siostra - Fukazawa Shichiro, Bracia Murashō - Hirabayashi Taiko, Lud...
Mistrzowie opowieści o miłości
Mistrzowie opowieści o miłości
William Shakespeare, Hans Christian Andersen, Anton Czechow, Iwan Bunin ...
7.2/10
Doskonała lektura dla zakochanych, kochających i tych, którzy wciąż szukają Czy miłość to uczucie tylko dla głupców? A może to uczucie tylko dla odważnych? Pod piórem najwybitniejszych ...
Słońce i stal
Słońce i stal
Yukio Mishima
Seria: Proza Dalekiego Wschodu
"Słońce i stal" - pierwszy polski przekład klasycznego, autobiograficznego i kontrowersyjnego eseju Yukio Mishimy, w którym koncentruje się na upodobaniu do sztuk walki i odkrywaniu fizycznych możliw...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Yukio Mishima

By czło­wiek mógł w ja­kimś mo­men­cie zbli­żyć się do bo­sko­ści, na co dzień bo­skim lub choć­by pra­wie bo­skim ab­so­lut­nie być nie może.
Bo gdy cie­le­sność osią­ga już per­fek­cyj­nie nie­zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ną har­mo­nię, to sam in­dy­wi­du­alizm bez­sprzecz­nie można już na wiecz­ność za­mknąć pod klu­czem.
Drąż­my dalej: dla­cze­go lu­dzie za­wsze dążą ku głębi? Dla­cze­go myśl, ni­czym od­waż­nik na żyłce, cią­gnie nie­zmien­nie w dół, ku ot­chła­ni? Czy nie by­ło­by moż­li­we od­wró­cić ten bieg, przeć wciąż wyżej i wyżej, ku po­wierzch­ni?
W tym tkwi ko­lej­na zbież­ność ciała i ducha – cho­dzi o ich skłon­ność do na­tych­mia­sto­we­go two­rze­nia sobie mi­kro­ko­smo­su i przyj­mo­wa­nia pa­nu­ją­ce­go w nim „po­zor­ne­go ładu”, ile­kroć tylko za­wład­nie nimi pewna idea. Choć w isto­cie jest to mo­ment chwi­lo­we­go za­wie­sze­nia, od­czu­wa­my go ni­czym pełne wi­go­ru dzia­ła­nie do­środ­ko­we.
Za cier­pie­niem kryje się z pew­no­ścią swo­isty splen­dor, w do­dat­ku bli­sko spo­krew­nio­ny ze świet­no­ścią ukry­tą w sile.
Prze­wraż­li­wie­nie wiąże się – du­ma­łem – z wą­tły­mi mię­śnia­mi, sen­ty­men­tal­ność – z ob­wi­słym brzu­chem, a po­dat­ność na wzru­sze­nia – z bladą, wy­de­li­ka­co­ną skórą; oka­za­łe mię­śnie muszą zatem od­po­wia­dać peł­nej de­ter­mi­na­cji woli walki, na­prę­żo­ny brzuch – chłod­ne­mu ostrzu in­te­lek­tu, a mocna skóra – nie­za­chwia­ne­mu har­to­wi ducha.
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl