Książki Publicystyka, esej zagraniczny

Nowości

Prawo do seksu
Amia Srinivasan ...
Róże Orwella
Rebecca Solnit ...
Samoszacunek
Chloe Anthony Wofford-Morrison "Toni Morrison" ...
Kobiety i inne potwory
Jess Zimmerman ...
Przesłanie z Ukrainy
Wołodymyr Zełenski ...
Piękna rupieciarnia
Bohumil Hrabal ...
Rozstanie z geniuszem
Elisabeth Åsbrink ...
Najdłuższa podróż
Oksana Zabużko ...

Tagi

#filozofia (40) #esej (33) #dyplomacja (33) #politykamiedzynarodowa (33) #wspomnienia (31) #politycy (31) #teoriapolityki (31) #historiapolityki (31) #pamietnik (29) #historia (27) #narody (25) #szkice (23) #AmerykaPolnocna (23) #psychologia (21) #20W (20) #beletrystyka (20) #rozmyslaniareligijne (19) #kultura (18) #zagraniczny (17) #reportazzagraniczny (17)

Popularne w ostatnim czasie

Podział ostateczny
C.S. Lewis ...
Dziewczyństwo
Melissa Febos ...

Najczęściej oceniane

Bóg urojony
Richard Dawkins ...
Bóg nie jest wielki
Christopher Hitchens ...
Walden, czyli życie w lesie
Henry David Thoreau ...
Cisza
Erling Kagge ...
Czy naprawdę schamieliśmy?
George Orwell ...
Własny pokój
Virginia Woolf ...
Księga ziół
Sándor Márai ...
Bushido
Inazo Nitobe
Inteligencja kwiatów
Maurice Maeterlinck
Biblioteka utraconych książek
Alexander Pechmann ...

Serie i Cykle

Seria Eseje o Sztuce

45 książek z serii

Seria Biblioteka Mnemosyne

42 książki z serii

Cytaty

Jeśli jed­na oso­ba ma uro­jenia, mówi­my o cho­robie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma uro­jenia, na­zywa się to re­ligią.
Religia nie jest w stanie i na dłuższą metę nie będzie w stanie zadowolić się własnymi dogmatami o cudach i wzniosłymi obietnicami. Ze swej natury musi mieszać się w sprawy bądź to ludzi świeckich, bądź heretyków czy też wyznawców innej religii. Być może obiecuje wiekuiste szczęście w innym świecie, na tym ziemskim padole dąży jednak do zagarnięcia władzy. To jedyne, czego można od niej oczekiwać.
Każda religia jest tworem zwyczajnych ssaków i nie kryją się w niej żadne sekrety czy tajemnice.
Jeśli al­ko­hol był dla taty spo­so­bem na za­głu­sze­nie pre­sji, która czyni życie nie do znie­sie­nia, to rów­nież za­głu­szał on to, co spra­wia, że życie jest ra­do­sne.
Przyjaźń rodzi się w momencie, gdy jedna osoba mówi do drugiej: "Co? Ty też? Myślałem, że tylko ja".
Być może naj­bar­dziej wy­nisz­cza­ją­cym aspek­tem sa­mot­no­ści nie jest wcale czas spę­dzo­ny sa­mot­nie w po­ko­ju, ale ten spę­dzo­ny w tłu­mie, kiedy czu­jesz, że na­praw­dę nie masz przy sobie ni­ko­go bli­skie­go.
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl