Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie

Agnieszka Ogonowska
10 /10
Ocena 10 na 10 możliwych
Na podstawie 1 oceny kanapowicza
Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie
10 /10
Ocena 10 na 10 możliwych
Na podstawie 1 oceny kanapowicza

Opis

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.
Wstęp

Rozdział 1

Psychologia mediów: geneza, kierunki i metody badań, wpływ na odbiorcę/użytkownika

1.1. Geneza psychologii mediów i współczesne inspiracje naukowo-badawcze

1.1.1. Prekognitywna koncepcja odbioru filmu Hugo Münsterberga
1.1.2. Psychologia Gestalt w koncepcji psychologii sztuki Rudolfa Arnheima
1.1.3. Montaż, prawa umysłu i wyzwalanie emocji

1.1.4. Psychoanaliza i media

1.1.4.1. Aparat i dyspozytyw
1.1.4.2. Psychoanaliza jako metoda interpretacji

1.1.5. Pozostałe źródła inspiracji badawczych

1.1.5.1. Behawioryzm i teoria społecznego uczenia się
1.1.5.2. Paradygmat poznawczy i kognitywizm
1.1.5.2.1. Paradygmat poznawczy i ujęcie rozwojowe
1.1.5.2.2. Paradygmat poznawczy i koncepcja inteligencji wielorakiej

1.1.5.3. Biologiczne podstawy zachowań medialnych człowieka

1.1.5.4. Psychologia ewolucyjna i psychologia międzykulturowa w rozwoju homo medialis

1.1.5.5. Uczenie się przez działanie i filozofia pragmatyczna Johna Deweya

1.2. Psychologia mediów: kluczowe obszary badawcze

1.2.1. Psychologia literatury: tematy – metody – kierunki wpływu
1.2.2. Psychologia fotografii: przekaz wizualny jako źródło danych psychologicznych
1.2.3. Psychologia radia: początki badań psychologicznych nad odbiorem programów radiowych
1.2.4. Zaangażowanie widza w przedstawienie teatralne: ujęcie kognitywne
1.2.4.1. Psychodrama: wykorzystanie medium teatru w terapii, edukacji i wychowaniu

1.3. Metody badań wykorzystywane w psychologii mediów

Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2

Media tradycyjne i nowe media: wpływ na odbiorcę i użytkownika

2.1. Wpływ społeczny a modelowe sytuacje i strategie komunikacyjne

2.2. Konwergencja mediów i performatyzacja zachowań odbiorczych

2.2.1. Multitasking medialny: typy i konsekwencje wielozadaniowości

2.3. Wpływ mediów na użytkownika a problem przemocy medialnej

2.4. Ekrany statyczne i dynamiczne w kontekście form aktywności odbiorcy/użytkownika

2.4.1. Wpływ ekranów na rozwój dziecka

Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3

Reprezentacja, przedstawienie, komunikacji

3.1. Reprezentacje poznawcze a reprezentacje medialne

3.1.1. Formy i zastosowania reprezentacji w mediach
3.1.2. Typy myślenia a rozumienie przekazów medialnych
3.1.3. Problem identyfikacji w kontekście reprezentacji medialnych

3.2. Kategoria reprezentacji w filozofii i semiotyce

3.3. Filozofie reprezentacji a rozumienie przekazu

3.4. Problem reprezentacji w badaniach nad nowymi mediami

3.5. Komunikologia: kluczowe kierunki badań

3.5.1. Sposoby komunikowania się ludzi
3.5.2. Formy komunikowania się ludzi
3.5.3. Cele komunikowania się
3.5.4. Bazowe elementy procesu komunikowania 3.6. Współczesna komunikologia i media

3.6.1. Teoria użytkowania i korzyści, czyli pytanie o potrzeby społeczne
3.6.2. Aktorzy społeczni i sztuka kreowania wrażeń w koncepcji Ervinga Goffmana
3.6.3. Brytyjskie studia kulturowe

3.6.4. Determinizm technologiczny

3.6.4.1. Od globalnej wioski do efektu wioski

3.6.5. Inne modele komunikacyjne

Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4

Patologiczne formy korzystania z mediów i cyberprzemoc

4.1. Zasoby człowieka i ich wpływ na rozwój osobowy

4.2. Patologiczne korzystanie z mediów: ujęcie procesualne

4.3. Symptomy patologicznego korzystania z mediów

4.4. Patologiczne korzystanie z mediów jako reakcja na sytuację stresową

4.5. Patologiczne zachowania medialne a cechy nowych mediów

4.5.1. Potencjalnie uzależniające cechy gier komputerowych

4.6. Siecioholizm: rodzaje patologicznego uzależnienia od Internetu

4.6.1. Formy siecioholizmu

4.7. Patologiczny hazard i e-hazard

4.8. Fonoholizm

4.9. Podatność na patologiczne korzystanie z mediów

4.10. Dynamika i fazy procesu zmiany w leczeniu

4.11. Formy profilaktyki uzależnień medialnych

4.11.1. Poziomy i strategie działań profilaktycznych
4.11.2. Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień

4.12. Zagrożenia (w) sieci

4.12.1. Przemoc w realu a cyberprzemoc

4.13. Model zdrowego życia w świecie nowych technologii

Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5

Rola filmu w edukacji psychologicznej i nauczaniu

5.1. Film psychologiczny jako narzędzie edukacji

5.1.1. Film psychologiczny w świetle wybranych nauk humanistycznych i społecznych
5.1.2. Edukacyjna rola filmów zastanych
5.1.3. Analiza hermeneutyczna w edukacji psychologicznej

5.2. Kierunki pracy z filmem w edukacji formalnej

5.3. Edukacja filmowa w rozwoju dziecka

5.3.1. Dorośli i opiekunowie jako mediatorzy. Formy, typy i cele mediacji

5.4. „Język” filmu a procesy przetwarzania i zapamiętywania informacji

Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6

Psychologia mediów: perspektywy dalszych badań oraz wpływ na inne nauki społeczne, medyczne i humanistyczne

6.1. Voyeuryzm i ekshibicjonizm: z medycyny i psychologii do filmoznawstwa, medioznawstwa oraz badań kulturowych

6.1.1. Voyeuryzm i ekshibicjonizm medialny: poza seksem, seksualnością, erotyką i pornografią
6.1.2. Telenowele dokumentalne, reality show i eksperymenty psychologiczne Philipa Zimbardo

6.2. Media a zaburzenia zachowania i procesów komunikacji

6.2.1. „Człowiek – robot”, „człowiek – interfejs”: komunikacja, interakcja czy technologiczna moda?

Podsumowanie rozdziału 6

Bibliografia
Filmografia
Wykaz tabel
Indeks nazwisk

Data wydania: 2018-04-27
ISBN: 978-83-8095-421-2, 9788380954212
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Stron: 258

Autor

Agnieszka Ogonowska Agnieszka Ogonowska, prof. dr hab. – absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i kulturoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Ukończyła również podyplomowe studia logopedyczne i neurologop...

Pozostałe książki:

Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania Człowiek. Technologia. Media Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych Pejzaże humanistyczne Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie Twórcze metafory medialne Współczesna psychologia mediów Człowiek i medium Komunikacja i porozumienie Kraków. Miejsce i tekst Młodzi dorośli wobec dezinformacji Telewizja w edukacji medialnej Uzależnienia medialne
Wszystkie książki Agnieszka Ogonowska

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Czy ja dobrze widzę, że znasz książkę Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie? Koniecznie daj znać, co o niej myślisz w recenzji!
️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Opinie i dyskusje

@oficynaIMPULS
2018-05-02
10 /10
Impuls poleca

Cytaty z książki

O nie! Książka Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
Dodaj cytat
© 2007 - 2024 nakanapie.pl