Antyk

Wydane książki

Książka Platonizm w chrześcijaństwie
Platonizm w chrześcijaństwie
W stosunku do wieków wczesnych i średnich, z pewnymi zastrzeżeniami także dla czasów nowożytnych, weryfikowalna historycznie jest teza następująca: filozofia, chcąc czy musząc pozostawać w pewnym sens...
Książka Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton
Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton
10/10
Ze Wstępu tłumacza do :Wprawdzie obrona Sokratesa była tematem licznych studiów i wypracowań retorycznych po śmierci filozofa i stąd by się nasuwać mogło podejrzenie, czy i rzecz Platona nie jest wła­...
Książka Dzieje Anglii
Dzieje Anglii
Reprint książki wydanej przez Przeworskiego w Warszawie w 1938 roku. Spis treści: * Czasy najdawniejsze * Królowie Francuscy * Wielkość i upadek Feudalizmu (1272 - 1485) * Tudorowie, czyli triumf mon...
Książka Przyjaźń duchowa
Przyjaźń duchowa
(...) w okresie tzw. renesansu XII wieku, który miał duży rezonans w środowiskach monastycznych, powrócił temat przyjaźni wśród pisarzy cysterskich, tak bardzo wyczulonych na dobro i piękno. Właśnie w...
Książka Państwo boże
Państwo boże
Ze Wstępu wydawcy:(...) Rozdzielenie przez Augustyna, pochodzącego od Boga i realizującego Jego zamierzenia Państwa Bożego (civitas Dei) od wywodzącego się z ludzkich ułomności i grzechu, państwa ziem...
Książka Filozofia XVII i XVIII wieku
Filozofia XVII i XVIII wieku
Nowa filozofia, która pojawia się od XVII wieku, nie jest już domeną zakonników czy innych duchownych będących profesorami uniwersyteckimi, jak to było w okresie Średniowiecza i częściowo jeszcze w Re...
Książka Człowiek podmiot dramatu
Człowiek podmiot dramatu
8/10
Tischnerowska filozofia dramatu jest filozoficzną refleksją poświęconą człowiekowi. O człowieku powiedziano w filozofii już bardzo wiele, a pomimo to ciągle pozostaje on tajemnicą do końca niezgłębion...
Książka Blask godności
Blask godności
"Moje poszukiwania filozoficzne zmierzają od wielu lat do adekwatnego opisu i interpretacji doświadczenia etycznego. Przygotowując się do urzeczywistnienia tego zamariu, staram się przemyśleć przede w...
Książka Jak rozumieć filozofię średniowieczną
Jak rozumieć filozofię średniowieczną
Książeczka ta jest rodzajem "prolegomenów" do zachodnioeuropejskiej filozofii średniowiecznej. Traktuje o takich problemach wstępnych jak: periodyzacja dziejów, stosunek średniowiecza do starożytności...
Książka Spór o Aelreda
Spór o Aelreda
Wobec nieznajomości w Polsce wielkiej, zapominanej przez wieki średniowiecznej postaci opata z Rievaulx, widzimy potrzebę przybliżenia najpierw jego sylwetki i to w świetle nowych badań, którym, jak p...

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się