Nagrody Literackie

Alfabetyczny spis nagród literackich.

E

Europejski Poeta Wolności

Europejski Poeta Wolności – nagroda literacka ufundowana przez miasto Gdańsk, przyznawana w dziedzinie twórczości poetyckiej, napisanej w języku polskim lub obcym, przetłumaczonej na język polski. Or...

F

Feniks (nagroda SWK)

Feniks – doroczna nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, mająca za cel promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wa...

Found in Translation Award

Found in Translation Award – nagroda przyznawana raz w roku za najlepsze tłumaczenie polskiej literatury na język angielski. Nagroda po raz pierwszy została przyznana w 2008 roku. Przyznaje ją kapit...

G

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz”

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” – ogólnopolska nagroda literacka ustanowiona przez Prezydenta Miasta Rybnika. W latach 2016–2018 była przyznawana dla najlepszej polskiej książki a od roku 2019...

Gwarancje Kultury TVP Kultura

Gwarancje Kultury TVP Kultura – doroczne nagrody przyznawane przez telewizję TVP Kultura.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – nagroda dla najlepszego polskojęzycznego tekstu dramaturgicznego, zgłoszonego w danym roku kalendarzowym. Przyznawana corocznie od 2007 roku. Wyodrębniona z Nagrody Li...

Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa

W ramach Warszawskich Targów Książki odbywa się festiwal Kryminalna Warszawa, na którym jest przyznawana nagroda Grand Prix za najlepszą powieść kryminalną napisaną w języku polskim. Pierwsza edycja f...

H

Harcerska Nagroda Literacka

Harcerska Nagroda Literacka – polska nagroda literacka, organizowana i przyznawana przez Główną Kwaterę ZHP od 1970 do 1991 roku. Nagroda była przeznaczona dla polskich autorów publikacji literatury d...

K

Książka Historyczna Roku

„Książka Historyczna Roku” – konkurs o Nagrody im. Oskara Haleckiego służące badaniu i popularyzowaniu dziejów Polski oraz promowaniu czytelnictwa książek historycznych, którego organizatorami i funda...

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren jest organizowany przez Fundację „ABCXXI ­­- Cała Polska czyta dzieciom” co trzy lata, począwszy od 2006 roku. Celem Konkursu – w nawiązaniu do twórczości jego Pa...

Kryminalny Debiut Roku

Organizatorzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu we współpracy z Fundacją Kult Kultury. Partner: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Krakowska Książka Miesiąca

Krakowska Książka Miesiąca – nagroda powołana w 1995 r. przez nieistniejący już Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Fundatorem nagrody jest miasto Kraków. Od czerwca 2017 r. organizacją Nagrody Kr...

L

Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus”

Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus” – nagroda literacka ufundowana przez miasto Wrocław, przyznawana w dziedzinie twórczości prozatorskiej, napisanej w języku polskim lub tłumaczonej na język...

Literacki Debiut Roku

Literacki Debiut Roku – konkurs literacki, istniejący od 2011 roku, którego pomysłodawcą i organizatorem jest gdyńska oficyna wydawnicza Novae Res. Został zainicjowany aby promować rodzimych debiutant...

Lubuski Wawrzyn Literacki

Lubuski Wawrzyn Literacki – nagroda przyznawana corocznie od 1995 roku (wtedy przyznano Wawrzyny za rok 1994) dla twórców związanych z województwem lubuskim (poprzez urodzenie, zamieszkanie albo wydan...

Literacka Nagroda Warmii i Mazur

Literacka Nagroda Warmii i Mazur „Wawrzyn” – nagroda przyznawana corocznie od 2005 r. przez Kapitułę działającą przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zainicjowana została przez Zarząd P...

LOKOMOTYWA: Plebiscyt Blogerów - Książka Dla Niedorosłych

Plebiscyt Lokomotywa – książka dla niedorosłych to coroczna, organizowana od 2018 roku, inicjatywa blogerów piszących o książkach dla dzieci i młodzieży. W tym roku po raz czwarty odbędzie się głosowa...

M

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta – utworzona w 2013 roku nagroda literacka przyznawana przez Fundację im. Zbigniewa Herberta, która powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po po...

Medal im. Juliusza Słowackiego

Medal im. Juliusza Słowackiego – wyróżnienie ustanowione w 2009 przez Dolnośląski Komitet Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu dla upamiętnienia ...

Miasto Poezji

Miasto Poezji – festiwal literacki organizowany od 2008 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka–Teatr NN” w Lublinie. Ideą Festiwalu jest promowanie Lublina jako miasta literackiego. Z Lublina wywodzą się s...

N

Nagroda im. Anny Godlewskiej

Nagroda im. Anny Godlewskiej – nagroda literacka, ufundowana przez dr Juliana Godlewskiego dla upamiętnienia matki, przyznawana w Szwajcarii w latach 1963–1973 polskim artystom i instytucjom działając...

Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera

Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera – przyznawana od 1996 roku nagroda dla uczczenia pisarza i obieżyświata Arkadego Fiedlera (1894–1985). Honoruje się nią corocznie polskiego autora na...

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” – coroczna nagroda przyznawana od 2007 roku badaczom i popularyzatorom historii Górnego Śląska. Patronem jest XIX–wieczny historyk, pionier górnoś...

Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiej „K...

Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza

Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza - nagroda literacka przyznawana od 2005 r. przez Związek Literatów Polskich. Nagrodę finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia przyznaje ...

Nagroda Fundacji im. Kościelskich

Nagroda Fundacji im. Kościelskich (zwana także Nagrodą Kościelskich) – polska nagroda literacka, przyznawana od 1962 przez Fundację im. Kościelskich z siedzibą w Genewie. Fundacja im. Kościelskich pow...

Nagroda „Literatury na Świecie”

Nagroda „Literatury na Świecie” – coroczna nagroda literacka przyznawana od 1972 przez miesięcznik „Literatura na Świecie” w siedmiu kategoriach, m.in. za najlepszy przekład na język polski utworów pr...

Nagroda im. Wilhelma Macha

Nagroda im. Wilhelma Macha – polska nagroda literacka, przyznawana za debiut powieściowy przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w latach 1968–1981.

Nagroda im. Bolesława Michałka

Nagroda im. Bolesława Michałka – przyznawana od 1997 roku przez miesięcznik "Kino" nagroda dla najlepszej w roku polskiej książki traktującej o filmie.

Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny (oficjalna nazwa: Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku) – polska nagroda literacka przyznawana od 1983 roku...

Nagroda „Przeglądu Wschodniego”

Nagroda „Przeglądu Wschodniego” – doroczna nagroda za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej przyznawana od 1994 przez kwartalnik „Przegląd Wschodni”. Wśród jej laureatów są m.in.:...

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego – polskie wyróżnienie przyznawane corocznie „dla najlepszej książki historycznej ubiegłego roku”, przy zastrzeżeniu, iż musi to być praca autora żyjąceg...

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza przyznawana jest od 2002 roku. Została ufundowana w celu upamiętnienia postaci i dzieła Józefa Mackiewicza, wybitnego pisarza i działacza politycznego. Przyzna...

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka – polska nagroda, przyznawana na początku przez środowisko Dziś i Jutro, następnie przez Stowarzyszenie „Pax”, a od 1997 przez Katolickie Stowarzyszenie „Civ...

Nagroda Mediów Publicznych

Nagroda Mediów Publicznych – nagrody, w zamiarze mające być przyznawane corocznie od 2008 przez Telewizję Polską S.A. i Polskie Radio SA w dziedzinie: Nagrody Mediów Publicznych to kolejna inicjatywa ...

Nagroda Polskiego PEN Clubu za przekład z literatury obcej na język polski

Nagroda Polskiego PEN Clubu za przekład z literatury obcej na język polski – prestiżowa polska nagroda dla tłumaczy literatury obcej. Nagroda ta przyznawana jest od roku 1929. Polski PEN Club: Nagroda...

Nagrody "Nowej Fantastyki"

Nagrody "Nowej Fantastyki" – nagrody literackie przyznawane od 2014 roku przez redakcję czasopisma "Nowa Fantastyka". Do Nagród nominowane są książki i publikacje wydane w kalendarzowym roku poprzedza...

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – nagroda za najlepszą książkę autora związanego z Białymstokiem albo autora, którego twórczość dotyczy Białegostoku. Po raz ...

Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego

Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego – ustanowiona w 2017 przez Bibliotekę Narodową nagroda honorująca „opowiadanie lub cykl opowiadań charakteryzujących się niekonwencjonalnością sądów, odwagą i...

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Nagroda Literacka m.st. Warszawy – nagroda literacka, po raz pierwszy przyznana w 1926 roku, reaktywowana w 2008 roku. Pierwszym laureatem nagrody został Władysław Mickiewicz, publicysta, tłumacz i...

Nagroda Literacka Gdynia

Nagroda Literacka Gdynia – nagroda dla najlepszych książek wydanych w poprzednim roku, ustanowiona z inicjatywy Elżbiety Gwiazdowskiej (byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej) w kwietniu 2006...

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima – polska nagroda literacka za całokształt dokonań literackich, przyznawana od 2013 (reaktywowana w ramach Roku Tuwima) przez Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzysz...

Nagroda Nautilus

Nagroda Nautilus to coroczny plebiscyt czytelników na najlepszy polski fantastyczny utwór literacki wydany w danym roku. Została ona stworzona w 2004 przez Roberta J. Szmidta, redaktora naczelnego cza...

Nagroda im. Elizy Orzeszkowej

Nagroda im. Elizy Orzeszkowej – przyznawana w Polsce w okresie międzywojennym nagroda literacka ustanowiona przez Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie. W kwietniu 1914 r. członkow...

Nagroda im. Stanisława Piętaka

Nagroda Literacka im. Stanisława Piętaka – polska nagroda literacka przyznawana od 1965 roku (rok po śmierci Stanisława Piętaka) do 1994 roku. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Główny Związku M...

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego – polska nagroda literacka przyznawana od 1988 przez polską sekcję PEN Clubu za reportaż literacki, opowiadania i literacką eseistykę. Ufundowan...

Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta

Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta – polska nagroda literacka ustanowiona w 1994 roku przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). Nagroda jest przyznawana we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy ...

Nagroda im. Jana Długosza

Nagroda im. Jana Długosza – konkurs, który towarzyszy Targom Książki w Krakowie, jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury, ...

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora Naczel...

Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego – corocznie przyznawana nagroda dla polskiego autora za książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną w roku poprzedzającym konkurs. Nagrodę ustanow...

Nagroda im. księdza Józefa Tischnera

Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera – coroczna nagroda ufundowana w 2001 roku przez miesięcznik i Wydawnictwo „Znak” oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia. Kapitułę nagrody...

Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej

Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej – polska nagroda przyznawana corocznie przez związaną z tygodnikiem „Newsweek” Fundację im. Teresy Torańskiej. Wyróżnia się nią „najlepszych autorów, uczestnikó...

Nagroda im. Stanisławy Zawiszanki

Nagroda im. Stanisławy Zawiszanki (Dżonka) – nagroda literacka za najodważniejszy debiut poetycki roku. Po raz pierwszy przyznana 29 października 2005, a pierwszym laureatem został Krzysztof Siwczyk. ...

Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego

Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego ufundowana jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Laureaci nagradzani są statuetką Ferdynanda Wspaniałego i cze...

Nagroda Kryminalnej Piły dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej

Najlepsza Polska Miejska Powieść Kryminalna jest przyznawana na festiwalu Kryminalna Piła. Pomysłodawcą i współtwórcą festiwalu jest Leszek Koźmiński - polonista z wykształcenia, były policjant, wykla...

Nagroda im. Andrzeja Bursy

Nagroda im. Andrzeja Bursy – polska nagroda literacka ustanowiona w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Bursy aby uczcić pamięć o nim, przyznawana w Krakowie od 1967 do 1990 roku, ufundowana przez grupę lit...

Nagroda im. Kazimierza Wyki

Nagroda im. Kazimierza Wyki – wyróżnienie przyznawane w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Nagroda pierwszy raz została przyznana w 1980 roku. Jest to jedna z nielicznych...

Nagroda literacka im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Nagroda literacka im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego (ang. Літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського, ang. Joseph Conrad-Korzeniowski Literary Award) – nagroda literacka przyznawana co ...

Nagroda im. Beaty Pawlak

Nagroda im. Beaty Pawlak – polska nagroda literacka przyznawana od 2003 autorom publikującym teksty w języku polskim traktujące o innych religiach, kulturach i cywilizacjach. Nagroda została ustanowio...

Nagroda im. Karla Dedeciusa

Nagroda im. Karla Dedeciusa – nagroda dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej na język polski i polskiej na język niemiecki, przyznawana do 2019 r. co dwa lata przez Fundację im. Roberta Boscha ora...

Nagroda IANICIUS im. Klemensa Janickiego

Nagroda IANICIUS im. Klemensa Janickiego – polska nagroda literacka i artystyczna. Nagroda im. Klemensa Janickiego powstała z inicjatywy Jana Góreca-Rosińskiego na początku lat dziewięćdziesiątych XX ...

Nagroda Sfinks

Nagroda Sfinks – przyznawana od 1995 r. nagroda czytelników kwartalnika SFinks oraz klientów księgarni „Verbum 2” za twórczość literacką w dziedzinie fantastyki. Ceremonia przyznawania nagrody ma miej...

Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego

Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego – nagroda ufundowana w roku 1985 z inicjatywy Komitetu Kultury Niezależnej. Początkowo nagrodę tę przyznawało niezależne jury, w którym uczestniczyli: Jacek Bocheński,...

Nagroda Literacka i Historyczna Identitas

Nagroda Literacka i Historyczna Identitas – polskie wyróżnienie dla monografii historycznych oraz prac z zakresu humanistyki i literatury pięknej. Przyznawane jest w dwóch kategoriach jako Nagroda His...

Nagroda Literacka Miasta Radomia

Nagroda Literacka Miasta Radomia - nagroda przyznawana w cyklu dwurocznym autorom książek związanych z Radomiem i regionem radomskim poprzez poruszaną w nich tematykę lub osobę twórcy bądź twórców. Po...

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej – doroczna międzynarodowa nagroda literacka, przyznawana przez Fundację Wisławy Szymborskiej, za książkę poetycką wydaną po polsku w roku poprzedzającym jej p...

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki – polska coroczna nagroda literacka przyznawana od 2010 roku, ustanowiona przez władze Warszawy i przy wsparciu Gazety Wyborczej. Nagroda przy...

Nagroda Wielkiego Kalibru

Nagroda Wielkiego Kalibru – nagroda literacka, przyznawana od 2004 przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji „Trup w szafie” oraz Instytut Książki za najlepszą polskojęzyczną powieść krymin...

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku „Orfeusz” – polska nagroda literacka utworzona w 2011 i wręczana od 2012. Inicjatorem jej utworzenia był Wojciech Kass, d...

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza (Nagroda Gombrowicza) – polska nagroda literacka ustanowiona przez Radę Miejską w Radomiu, przyznawana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka a...

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego – nagroda literacka utworzona w 2008 z inicjatywy Andrzeja Zimniaka i pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przyznawana autorom najlepszych polskich ...

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa – polska nagroda literacka przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe, translatorskie i popularyzatorskie związane z kulturą włoską. Nagroda Literacka i...

Nagroda Literacka „Nike”

Nagroda Literacka „Nike” (NL „Nike”) – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. F...

O

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji”

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” (od 2016 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza) – konkurs na najlepszy poetycki debiut książkowy roku, organizowany od 2005 roku w ramach...

Orle Pióro

Orle Pióro – nagroda dla najpopularniejszego autora literatury młodzieżowej, przyznawana przez czytelników w dorocznym plebiscycie, organizowanym od roku 1965 przez czasopismo „Płomyk”. Jej laureatami...

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla, wcześniej Nagroda Literacka im. Georga Trakla – nagroda literacka przyznawana za twórczość poetycką w języku polskim. Nagroda Literacka im. Georga Trak...

P

Paszport „Polityki”

Paszport „Polityki” – nagroda kulturalna ustanowiona w 1993 roku przez tygodnik „Polityka”, przyznawana twórcom w siedmiu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, plastyka (sztuki wizualn...

Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych

Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych – odbywająca się co kwartał w historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu prezentacja nowych publikacji książkowych pod postacią wystawy, połączona z ...

Przecinek i Kropka

To jeden z najbardziej prestiżowych i cenionych polskich konkursów dotyczących literatury dla najmłodszych. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszej i najpiękniej wydanej książki dla dzieci. P...

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” – nagroda literacka ustanowiona w 2018 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Nawiązując do tradycji takich nagród jak Nagroda Artusa czy Nagroda Pro Li...

Poznańska Nagroda Literacka

Poznańska Nagroda Literacka – nagroda literacka fundowana od 2015 roku przez Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Gala wręczenia odbywa się w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Autorem id...

Ś

Śląski Wawrzyn Literacki

Śląski Wawrzyn Literacki – nagroda literacka zainicjowana przez Bibliotekę Śląską w Katowicach w 1999 r., przyznawana przez jej czytelników, za najlepszą książkę poprzedniego roku kalendarzowego. Pocz...

Śląkfa

Śląkfa – polska nagroda fantastyczna. Przyznawana jest od 1984 przez Śląski Klub Fantastyki, najstarszy z działających w Polsce klubów fantastyki. Laureatów (w trzech kategoriach: Twórca, Wydawca, Fan...

S

Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię

Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię – ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii do wierszy lub napisanie krótkiego tekstu poetyckiego odnoszące...

Srebrny Glob

Srebrny Glob – polska nagroda literacka, była przyznawana w latach 1999-2001 przez Asocjację Polskich Pisarzy Fantastycznych, do której należeli pisarze fantastyki, a której twórcą jest Eugeniusz Dęb...

T

Tygodnik Kulturalny

Tygodnik Kulturalny – tygodnik ogólnopolski; wysokonakładowy tytuł kulturalno-literacki wydawany w latach 1961–1990, będący przetworzoną przez red. Stanisława Adamczyka kontynuacją związanego ze Zjedn...

W

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius – polska nagroda literacka, przyznawana w dziedzinie poezji od 2008, od 2016 wręczana podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius . Nagroda fundowana jest p...

Warszawska Premiera Literacka

Nagroda Warszawska Premiera Literacka została zapoczątkowana w 1985 roku przez warszawskich księgarzy i bibliotekarzy. Jest to comiesięczna nagroda ufundowana przez Miasto Stołeczne Warszawę. Z dwunas...

Wawrzyn Akademicki

Wawrzyn Akademicki – polskie odznaczenie ustanowione w 1934 r., w okresie II Rzeczypospolitej przyznawane corocznie osobom zasłużonym dla literatury na wniosek Polskiej Akademii Literatury. Odznaczen...

Z

Złota Sepulka

Złota Sepulka - druga pod względem wieku polska literacka nagroda w dziedzinie twórczości fantastycznej. Nazwą nawiązuje do znanych z twórczości Stanisława Lema - sepulek. Została ustanowiona przez Po...

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl