Nagroda Fundacji im. Kościelskich

Nagroda Fundacji im. Kościelskich (zwana także Nagrodą Kościelskich) – polska nagroda literacka, przyznawana od 1962 przez Fundację im. Kościelskich z siedzibą w Genewie. Fundacja im. Kościelskich powstała na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim (głównie pisarzom i krytykom literackim), którzy nie ukończyli 40. roku życia (w kilku wypadkach odstąpiono od tego wymogu), zamieszkałym w kraju lub na emigracji. Laureatów wybiera jury, powoływane przez Radę Fundacji, w której zasiadali m.in. Kajetan Dzierżykraj-Morawski, Konstanty Jeleński, Zygmunt Estreicher, Krzysztof Górski, Maria Danilewicz-Zielińska, Jan Błoński, Maciej Morawski, Andrzej Vincenz, Jacek Woźniakowski oraz przez krótki czas Jan Parandowski i Ludwik Hieronim Morstin, którzy ustąpili z funkcji ze względu na niemożność wyjazdu z Polski i uczestniczenia w jej obradach. W skład jury wchodzą członkowie Rady oraz znawcy polskiej literatury współczesnej. Wszystkie funkcje w Radzie Fundacji i jury są pełnione honorowo. Źródłem finansowania fundacji są pozostałości po dawnej fortunie Kościelskich. Wartość finansowa nagrody zmienia się co roku, zależnie od wysokości dochodów z papierów wartościowych oraz liczby laureatów. Fundacja kontynuuje tradycje mecenatu artystycznego, zapoczątkowane przez Władysława Kościelskiego (1819-1895), znanego jako Sefer Paşa, który dorobił się ogromnego majątku. Odziedziczył go przyszły teść założycielki fundacji, Józef (1845-1911), działacz polityczny, poeta i dramaturg. Był twórcą i długoletnim przewodniczącym Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w zaborze pruskim, prowadził też w szeroką działalność oświatowo-kulturalną. Jego syn, Władysław August (1886-1933), poeta, tłumacz i wydawca, również dał się poznać jako mecenas sztuki i literatury. Jedyny syn Władysława Augusta i Moniki Kościelskich, Wojciech, zmarł w młodym wieku (1947), będąc ostatnim przedstawicielem tej linii rodziny. Fundacja Kościelskich jest instytucją bardzo zasłużoną dla kultury polskiej. Przyznawane przez nią wyróżnienie stanowi najwyższą poza granicami kraju, stałą, polską nagrodę literacką. Do ponad stuosobowego grona jej laureatów należą najwybitniejsi polscy prozaicy, poeci i krytycy literaccy. Do 1989 uroczystość wręczenia nagrody odbywała się w Genewie, a później na przemian w Warszawie i Krakowie oraz w wielkopolskim Miłosławiu (w pałacu, będącym dawną własnością Kościelskich). Obecnie w skład jury m.in. wchodzą: François Rosset (przewodniczący), Anna Estreicher, Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Jacek Sygnarski, Tomasz Różycki, Ewa Zając i Jan Zieliński.

2023

2022

2021

2020

2019

Aldona Kopkiewicz

Aldona Kopkiewicz

Zwycięzca

2018

Joanna Czeczott

Joanna Czeczott

Zwycięzca

2017

2016

Maciej Płaza

Maciej Płaza

Zwycięzca

2015

Szczepan Twardoch

Zwycięzca

2014

Krzysztof Siwczyk

Krzysztof Siwczyk

Zwycięzca

2013

Krystyna Dąbrowska

Krystyna Dąbrowska

Zwycięzca

2012

Andrzej Dybczak

Andrzej Dybczak

Zwycięzca

2011

Andrzej Franaszek

Andrzej Franaszek

Zwycięzca

2010

Marcin Kurek

Marcin Kurek

Zwycięzca

2009

Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski

Zwycięzca

2008

Jacek Dukaj

Jacek Dukaj

Zwycięzca

2007

Mikołaj Łoziński

Mikołaj Łoziński

Zwycięzca

2006

Jolanta Stefko

Jolanta Stefko

Zwycięzca

2005

Jacek Dehnel

Jacek Dehnel

Zwycięzca

2004

Tomasz Różycki

Tomasz Różycki

Zwycięzca

2003

Dawid Bieńkowski

Dawid Bieńkowski

Zwycięzca

2002

Olga Stanisławska

Olga Stanisławska

Zwycięzca

2001

Jerzy Sosnowski

Jerzy Sosnowski

Zwycięzca

2000

Wojciech Wencel

Wojciech Wencel

Zwycięzca

Michał Markowski

Zwycięzca

1999

Arkadiusz Pacholski

Arkadiusz Pacholski

Zwycięzca
Adam Wiedemann

Adam Wiedemann

Zwycięzca

1998

Jacek Podsiadło

Jacek Podsiadło

Zwycięzca

1997

Andrzej Sosnowski

Andrzej Sosnowski

Zwycięzca
Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk

Zwycięzca

1996

Marcin Świetlicki

Marcin Świetlicki

Zwycięzca
Jacek Baczak

Jacek Baczak

Zwycięzca

1995

Andrzej Stasiuk

Andrzej Stasiuk

Zwycięzca
Magdalena Tulli

Magdalena Tulli

Zwycięzca

1994

Marek Wojdyło

Zwycięzca
Maciej Niemiec

Maciej Niemiec

Zwycięzca

1993

Artur Szlosarek

Artur Szlosarek

Zwycięzca

1992

1991

Marian Stala

Marian Stala

Zwycięzca
Andrzej Bart

Andrzej Bart

Zwycięzca

1990

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska

Zwycięzca

Marek Zaleski

Zwycięzca

Grzegorz Musiał

Zwycięzca

1989

Krzysztof Rutkowski

Krzysztof Rutkowski

Zwycięzca
Jerzy Pilch

Jerzy Pilch

Zwycięzca

1988

Piotr Sommer

Piotr Sommer

Zwycięzca

Paweł Huelle

Zwycięzca

1986

Leszek Szaruga

Zwycięzca
Adam Michnik

Adam Michnik

Zwycięzca
Tomasz Jastrun

Tomasz Jastrun

Zwycięzca

1985

Jerzy Jarzębski

Zwycięzca

1984

Bronisław Maj

Bronisław Maj

Zwycięzca

1983

Stanisław Rosiek

Stanisław Rosiek

Zwycięzca
Jan Polkowski

Jan Polkowski

Zwycięzca
Antoni Pawlak

Antoni Pawlak

Zwycięzca
Stefan Chwin

Stefan Chwin

Zwycięzca

1981

Jan Komolka

Jan Komolka

Zwycięzca
Anna Frajlich

Anna Frajlich

Zwycięzca
Krzysztof Dybciak

Krzysztof Dybciak

Zwycięzca
Janusz Anderman

Janusz Anderman

Zwycięzca

1980

Janusz Węgiełek

Janusz Węgiełek

Zwycięzca
Jerzy Pluta

Jerzy Pluta

Zwycięzca
Józef Baran

Józef Baran

Zwycięzca

1979

"Jerzy Mirewicz"

Zwycięzca

1978

Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

Zwycięzca

1977

Bolesław Taborski

Bolesław Taborski

Zwycięzca
Wojciech Skalmowski

Wojciech Skalmowski

Zwycięzca
Ewa Bieńkowska

Ewa Bieńkowska

Zwycięzca

1976

Joanna Pollakówna

Joanna Pollakówna

Zwycięzca
Bogdan Madej

Bogdan Madej

Zwycięzca
Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki

Zwycięzca

1975

Paweł Łysek

Paweł Łysek

Zwycięzca
Marcin Król

Marcin Król

Zwycięzca
Julian Kornhauser

Julian Kornhauser

Zwycięzca
Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

Zwycięzca

1974

Alicja Iwańska

Alicja Iwańska

Zwycięzca
Edward Redliński

Edward Redliński

Nominacja

1973

Alicja Lisiecka

Alicja Lisiecka

Zwycięzca
Tomasz Burek

Tomasz Burek

Zwycięzca
Ewa Lipska

Ewa Lipska

Zwycięzca

1972

Edward Stachura

Edward Stachura

Zwycięzca
Bonifacy Miązek

Bonifacy Miązek

Zwycięzca

1971

Zbigniew Żakiewicz

Zbigniew Żakiewicz

Zwycięzca
Wacław Iwaniuk

Wacław Iwaniuk

Zwycięzca
Zygmunt Haupt

Zygmunt Haupt

Zwycięzca
Jerzy Harasymowicz

Jerzy Harasymowicz

Zwycięzca
Adam Czerniawski

Adam Czerniawski

Zwycięzca
Bohdan Cywiński

Bohdan Cywiński

Zwycięzca

1970

Kazimierz Orłoś

Kazimierz Orłoś

Zwycięzca

"Janina Kowalska"

Zwycięzca

Jerzy Gierałtowski

Zwycięzca

1969

Alina Witkowska

Alina Witkowska

Zwycięzca
Jerzy Kwiatkowski

Jerzy Kwiatkowski

Zwycięzca
Urszula Kozioł

Urszula Kozioł

Zwycięzca
Jan Darowski

Jan Darowski

Zwycięzca

1968

Marek Skwarnicki

Marek Skwarnicki

Zwycięzca
Ryszard Przybylski

Ryszard Przybylski

Zwycięzca
Marek Nowakowski

Marek Nowakowski

Zwycięzca
Jan Błoński

Jan Błoński

Zwycięzca

1967

Tadeusz Nowak

Tadeusz Nowak

Zwycięzca

1966

Henryk Grynberg

Henryk Grynberg

Zwycięzca

1965

Wiktor Woroszylski

Wiktor Woroszylski

Zwycięzca
Andrzej Kijowski

Andrzej Kijowski

Zwycięzca
Tadeusz Chabrowski

Tadeusz Chabrowski

Zwycięzca

1964

Bogdan Wojdowski

Bogdan Wojdowski

Zwycięzca
Zofia Romanowiczowa

Zofia Romanowiczowa

Zwycięzca
Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki

Zwycięzca
Wiesław Dymny

Wiesław Dymny

Zwycięzca
Bogdan Czaykowski

Bogdan Czaykowski

Zwycięzca

1963

Jan Winczakiewicz

Jan Winczakiewicz

Zwycięzca
Zygmunt Kubiak

Zygmunt Kubiak

Zwycięzca
Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Zwycięzca

1962

Jan Rostworowski

Jan Rostworowski

Zwycięzca

Sławomir Mrożek

Zwycięzca
Andrzej Busza

Andrzej Busza

Zwycięzca
Andrzej Brycht

Andrzej Brycht

Zwycięzca
© 2007 - 2024 nakanapie.pl