Jezus z Nazaretu

Joseph Ratzinger
7.4 /10
Ocena 7.4 na 10 możliwych
Na podstawie 5 ocen kanapowiczów
Jezus z Nazaretu
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie
7.4 /10
Ocena 7.4 na 10 możliwych
Na podstawie 5 ocen kanapowiczów

Opis

Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylogii Jezus z Nazaretu (2007-2012) Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, która stała się prawdziwym światowym bestsellerem i zarazem wielkim świadectwem fundamentów chrześcijaństwa w naszym coraz bardziej bezbożnym świecie. Może właśnie i dlatego obecny Papa Emeritus podzielił się z nami tą wielką medytacją nad prawdą Boga, który w Jezusie stał się Człowiekiem dla tego świata. I choć wydaje się, że tenże świat w zasadzie "nasycony" jest przekazaną treścią, to życie coraz bardziej wskazuje, że tej treści on do końca nie zrozumiał. Dlatego proponujemy nowe tłumaczenie owej "znanej" trylogii Jezusa z Nazaretu. Chcemy spróbować dotrzeć do pierwotnego charakteru tego tekstu, który rozumiemy właśnie jako medytację, jako pytanie o Jezusa i patrzenie na Jego oblicze. Tekst ten nie jest bowiem zwykłym opowiadaniem o przeszłości, o ziemskim życiu Jezusa, ale jest właśnie medytacją nad tym, co sprawiło, i dalej wciąż sprawia, w naszym świecie Wcielenie, Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Najważniejsze jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus dla naszego świata, dla mnie, dla moich bliskich i dalekich, dla wszystkich. Chodzi zatem o "teraz" tej historycznej rzeczywistości, która nam się jawi nie jako przeszła, lecz jako wszechobecna, teraźniejsza. Jak zatem doświadczyć tej dynamiki Bożego "teraz"? ks. prof. Krzysztof Góźdź redaktor edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera SPIS TREŚCI CZĘŚĆ B PATRZEĆ NA PRZEBITEGO. TAJEMNICA PASCHALNA CHRYSTUSA Ukrzyżowany, zmarły i pogrzebany. Wielki Piątek Chrystocentryzm w przepowiadaniu? 1. Podstawowy sens chrystocentryzmu 2. Chrystocentryzm i teocentryzm 3. Konkretne punkty wyjścia chrystocentryzmu 4. Słowo Boga i słowo człowieka a) Pismo i dogmat b) Historiozbawcza struktura przepowiadania 5. Uwaga końcowa: prawda i prawdomówność Chrystus. Tezy do chrystologii Tajemnica wielkanocna - najgłębsza treść i podstawa kultu Serca Jezusowego I. Kryzys kultu Serca Jezusowego w okresie reformy liturgicznej II. Elementy nowego uzasadnienia kultu Serca Jezusowego w nawiązaniu do encykliki "Haurietis aquas" 1. Uzasadnienie w teologii wcielenia 2. Znaczenie zmysłów i uczucia dla pobożności 3. Antropologia i teologia serca w Biblii i u Ojców Chrystologiczne punkty orientacyjne Od liturgii do chrystologii Romano Guardiniego podstawowe założenia teologiczne i siła ich wyrazu I. Przełom liturgiczny i jego miejsce w historii filozofii II. Podstawowa opcja teologiczna III. Podstawowe kategorie myśli Guardiniego - jedność liturgii, chrystologii i rozumienia filozoficznego 1. Myśl i byt 2. Przeciwieństwo i żywy konkret. Od liturgii do chrystologii i pobożności ludowej IV. Epilog. Guardini a niemiecki uniwersytet Patrzeć na Chrystusa. Postać Chrystusa w świetle historii kuszenia Refleksja wstępna nad trwałym sensem Roku Jubileuszowego 2000 Historia kuszenia Jezusa w świetle Jego postaci Pierwsza pokusa - chleb i zbawienie Druga pokusa: wystawianie Boga na próbę? Trzecia pokusa: Chrystus i Antychryst Refleksja końcowa: Wybierz życie! "Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca" (J 14,9). Oblicze Chrystusa w Piśmie Świętym Wizja Jezusa w Ewangelii Jana Szukanie Bożego oblicza w Starym Testamencie Mojżesz i Chrystus Patrzeć na Chrystusa w chrześcijańskiej egzystencji Perspektywy: Religie świata a wiara Zraniony strzałą Piękna. Krzyż i nowa "estetyka" wiary CZĘŚĆ C MESJASZ I SYN BOŻY. TAJEMNICA OSOBY JEZUSA Jezus Chrystus Descendit de caelis - zstąpił z nieba 1. Zwierzęta i Syn Człowieczy u Daniela 7 2. Zstąpienie jako wydarzenie duchowe "... i stał się człowiekiem" 1. Dzieciństwo Jezusa 2. Nazaret 3. Życie publiczne i ukryte 4. Śmierć i zmartwychwstanie Współistotny Ojcu Zmartwychwstał zgodnie z Pismem Chrystologia w polu sporów egzegezy starochrześcijańskiej i nowożytnej interpretacji Biblii I. Współczesna aporetyka syntezy starochrześcijańskiej II. Hermeneutyczny horyzont współczesnej egzegezy III. Aporetyzm współczesnej egzegezy Prawomocność dogmatu chrystologicznego I. Podstawy biblijne 1. Syn Boży 2. Syn II. Dogmat chrystologiczny Tajemnica Wielkanocy Wniebowstąpienie Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1960] Wniebowstąpienie Chrystusa Wniebowstąpienie Chrystusa [artykuł w leksykonie, 1968] Co Jezus Chrystus znaczy dla mnie? "Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine..." Z okazji siedemsetlecia świętego domku w Loreto w marcu 1995 roku 1. Gramatyka i treść w twierdzeniu wyznania wiary 2. Biblijne tło tego twierdzenia 2.1 Mt 1,18-25 2.2 Łk 1,26-38 2.3 Prolog Jana 3. Ślady stóp Boga Prezentacja Deklaracji Dominus Iesus w sali prasowej Stolicy Świętej 5 września 2000 roku Dziewicze narodzenie i pusty grób Wyjaśnienie odnośnie do ukierunkowania "Akademii dla teologii ludu Bożego" prowadzonej przez teologów Zintegrowanej Gminy Katolickiej CZĘŚĆ D ZBAWIENIE, ODKUPIENIE, WYZWOLENIE: ZAGADNIENIA SOTERIOLOGII Zbawienie [artykuł w leksykonie, 1960] Pośrednik [artykuł w leksykonie, 1962] Zastępstwo [artykuł w leksykonie, 1963] Zadośćuczynienie [artykuł w leksykonie, 1964] Kwestie wstępne teologii odkupienia Odkupienie - coś więcej niż frazes? Wiara jako zaufanie i radość - Ewangelia Jezus Chrystus dzisiaj 1. Refleksja wstępna: Dzisiaj, wczoraj i wieczność 2. Chrystus - Droga: exodus i wyzwolenie 3. Chrystus - Prawda: prawda, wolność i ubóstwo 4. Chrystus - Życie: proegzystencja i miłość Chrystus - Odkupiciel wszystkich ludzi. Jedyność i powszechność Chrystusa oraz Jego Kościoła Kościół wyznaje wiarę w Jezusa jako Pana Obrazy "historycznego Jezusa" i ich pochodzenie Wiara i naśladowanie jako dostęp do rzeczywistego Jezusa Prawo do misji? Miejsce Chrystusowej wiary w historii religii i w historii ducha Chrystus i Kościół Święty Rok odkupienia Wywiad z Josephem kard. Ratzingerem na temat sensu Roku Świętego CZĘŚĆ E RECENZJE, PRZEDMOWY, WPROWADZENIA Rec. do: Alois Grillmeier / Heinrich Bacht, Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart [Sobór chalcedoński. Historia i teraźniejszość] Tom 3, Würzburg 1954 Chrześcijaństwo Pawłowe? Rec. do: Georg Schneider, Kernprobleme des Christentums. Eine Studie zu Paulus, Evangelium und Paulinismus [Zasadnicze problemy chrześcijaństwa. Studium dotyczące Pawła, Ewangelii i paulinizmu] Stuttgart 1959 Rec. do: Eugen Biser, Das Licht des Lammes. Hinblicke auf den Erhöhten [Światło Baranka. Spojrzenia na Wywyższonego] München 1958 Rec. do: Johannes Brinktrine, Die Lehre von der Menschwerdung und Erlösung [Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu], Paderborn 1959 Rec. do: Engelbert Gutwenger, Bewusstsein und Wissen Christi. Eine dogmatische Studie [Świadomość i wiedza Chrystusa. Studium dogmatyczne], Innsbruck 1960 Hans Urs von Balthasar - Chrześcijański uniwersalizm Rec. do: Jacob Kremer, Das älteste Zeugnis von der Auferstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor 15,1-11 (= SBS 17) [Najstarsze świadectwo zmartwychwstania Chrystusa. Studium biblijno-teologiczne odnośnie do wypowiedzi i znaczenia 1 Kor 15,1-11], Stuttgart 1966 Rec. do: Alois Grillmeier, Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Pespektiven [Z Nim i w Nim. Badania i perspektywy chrystologiczne], Freiburg 1975 Wprowadzenie do: Romano Guardini, The Lord [Pan], Washington 1996 Przedmowa do: Michel Schooyans, L'Évangile face au désordre mondial [Ewangelia wobec bezładu świata], Paris 1997 Wprowadzenie do: Franz Mußner, Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht? [Co nowego Jezus przyniósł światu?] Stuttgart 2001 Przedmowa do: Unterwegs zu Jesus Christus [W drodze do Jezusa Chrystusa] Prezentacja książki Unterwegs zu Jesus Christus [W drodze do Jezusa Chrystusa] Wydarzenie uprzedzające ich myślenie i chcenie Przedmowa do: Heinrich Schlier, Sulla resurrezione di Gesù Cristo [O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa], Brescia 20055 CZĘŚĆ F MEDYTACJE, KAZANIA I KATECHEZY Wielki Piątek Pierwsza medytacja Druga medytacja Modlitwa Modlitwa wiernych Wielka Sobota Pierwsza medytacja Druga medytacja Trzecia medytacja Modlitwa Chrystus Wyzwoliciel. Szukajmy tego, co w górze (Kol 3,1) Drzewo genealogiczne Jezusa Trzy rozważania na Boże Narodzenie Bóg po tej stronie naszych granic Światło w ciemności Chrystus, Zbawca, jest tu "Oglądaliśmy Jego chwałę" Boże Narodzenie, 1977 Bóg ukrywa się w dziecku Pasterka, 1980 Radość Abrahama Do J 8,51-59 "Ja sam swoje owce poprowadzę na pastwisko i pozwolę im odpocząć" Na uroczystość Serca Jezusowego, 2004 Dlaczego Jezus nie wie wszystkiego, skoro jest Bogiem? Odnośnie do pytania o postać Zmartwychwstałego Jak należy objaśnić eucharystyczną obecność Chrystusa? DODATEK Od wydawcy I. Uwagi do Opera omnia II. Uwagi do VI tomu Część A: Jezus z Nazaretu Część B: Patrzeć na Przebitego. Tajemnica Paschy Chrystusa Część C: Mesjasz i Syn Boży. Tajemnica Osoby Jezusa Część D: Zbawienie, odkupienie, wyzwolenie: zagadnienia soteriologii Część E: Recenzje, przedmowy, wstępy Część F: Medytacje, kazania i katechezy Uwagi bibliograficzne Wykaz literatury Cytaty z Pisma Stary Testament Nowy Testament Indeks osobowy  
Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-8061-139-9, 9788380611399
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Cykl: Opera Omnia, tom 6
Seria: Opera Omnia
Stron: 608
dodana przez: Mirko
Mamy 6 innych wydań tej książki

Autor

Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger
Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Niemczech (Marktl)
kard. Joseph Aloisius Ratzinger - Benedykt XVI Arcybiskup metropolita Monachium i Freising(1977–1982), kardynał prezbiter (1977–1993), kardynał biskup (1993–2005), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981–2005), dziekan Kolegium Kardynalskiego (2002–20...

Pozostałe książki:

Jezus z Nazaretu Bóg Jezusa Chrystusa Sól ziemi Błogosławieństwo Bożego Narodzenia Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach
Wszystkie książki Joseph Ratzinger

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Czy ja dobrze widzę, że znasz książkę Jezus z Nazaretu? Koniecznie daj znać, co o niej myślisz w recenzji!
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Opinie

@Renax
2020-09-06
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 8 /10
Przeczytane Religia

Gdzieś słyszałam, że styl Benedykta XVI jest trudny i hermetyczny. Ktoś Mu wielką krzywdę zrobił! Spodziewałam się, że będę to czytać ze słownikiem wyrazów obcych, jak 'Ziele na kraterze' w podstawówce. A okazało się, że książka jest napisana językiem prostym, układ treści wzorowy. Nie ma tutaj wielosłowia, ani zbędnych wątków. Treściowo, moim zdaniem, jest przejrzyste, aczkolwiek czyta się długo, ze względu na mnogość treści. Chylę czoła przed erudycją Benedykta XVI i Jego znajomością oryginalnych języków Biblii.
Jest w książce taki obraz symboliczny, zaczerpnięty z jakiegoś traktatu teologicznego, że szatan jest doktorem teologii. To przy okazji omówienia kuszenia Chrystusa. Coś w tym jest, a literacko przywodzi na myśl literaturę rosyjską.
Jeśli ktoś - tak jak ja - uwielbia 'Braci Karamazow', to w niniejszej książce Benedykt XVI do końca wyjaśnia dylematy Kuszenia Chrystusa.
Polecam tę spore dzieło.

{}× 9 | link |
@rimland
2021-12-28
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 5 /10
Przeczytane Religijna/MistycyzmChrześcijański
@melkart002
2020-09-07
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 6 /10
Przeczytane
@jaro82
2017-04-24
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 8 /10
Przeczytane
@kasandra
2011-08-23
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
{} 10 /10
Przeczytane Posiadam

Cytaty z książki

“[...] co wyrosło nad miarę, musi wrócić do prostoty i ubóstwa samego Pana”
{}× 1
#
{} Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
O nauczaniu II Soboru Watyk...
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM Wprowadzenie [...
Kościół - znak wśród narodów
Kościół - znak wśród narodów
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA Jedność Kościoła - jedność ludzkości...
Wiara w piśmie i tradycji
Wiara w piśmie i tradycji
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI Josepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter Hofmann Wykaz skrótów ...
W rozmowie z czasem
W rozmowie z czasem
Joseph Ratzinger
Tom XIII, składający się z trzech części, przygotowali redaktorzy polskiej edycji Opera Omnia, p. pr...
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl