O nauczaniu II Soboru Watykańskiego

Joseph Ratzinger
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ A W PRZEDEDNIU SOBORU Myśli przewodnie eucharystycznej odnowy XX wieku Zrozumienie istoty Eucharystii Zastosowania w pobożności eucharystycznej Perspektywa zrozumienia sensu sakramentów w ogólności Światowy Kongres Eucharystyczny w zwierciadle krytyki Refleksja wstępna. Zawężenie przedmiotu Najważniejsze podstawy krytyki Kongresu Problem masy Problem publiczności "Krzyż i brokat" Znaczenie i granice krytyki Teologia Kongresu Problem masy Kwestia publiczności Zakończenie Sobór a współczesny świat idei A. Dwie wstępne refleksje 1. Sobór a teraźniejszość 2. Zmiany w sytuacji duchowej od Soboru Watykańskiego I B. Sobór a współczesny świat duchowy: Duchowa sytuacja ludzkości w przeddzień soboru 1. Doświadczenie jedności ludzkości 2. Doświadczenie techniczne 3. Wiarygodność nauki 4. Ideologie C. Myśli końcowe Teologia soboru 1. Kościół powszechny a sobór 2. Sobór a episkopat 3. Sobór a prymat CZĘŚĆ B WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA W CZASIE PRZYGOTOWAŃ Introductio Szkic do wstępnej Konstytucji Wypowiedzi w języku łacińskim odnośnie do schematów soborowych przesłanych przez kardynała Cicognaniego Uzasadnienie propozycji zmian w I tomie schematów Constitutionum et Decretorum (3 października 1962) Uwagi do schematu De fontibus revelationis I. Pismo i Tradycja II. Natchnienie i bezbłędność Pisma Dodatek Stary Testament, Nowy Testament i historia świata WSPÓŁPRACA PRZY KONSTYTUCJI O OBJAWIENIU DEI VERBUM I. De voluntate Dei erga hominem / Stwórcza zbawcza wola Boga dla człowieka [Szkic nowego schematu o objawieniu, październik 1962] II. De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta / Objawienie Boga i człowieka w Jezusie Chrystusie [Szkic nowego schematu o Objawieniu, wraz z Karlem Rahnerem, październik/listopad 1962] WSPÓŁPRACA PRZY KONSTYTUCJI O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM De primatu et collegio episcoporum in regimine totius ecclesiae [Gustave Martelet / Karl Rahner / Joseph Ratzinger] Prymat i kolegium biskupów w kierowaniu całego Kościoła WSPÓŁPRACA PRZY DEKRECIE AD GENTES Considerationes quoad fundamentum theologicum missionis Ecclesiae Rozważania nad teologiczną podstawą posłannictwa (misji) Kościoła SZKICE DO SOBOROWYCH PRZEMÓWIEŃ KARDYNAŁA JOSEFA FRINGSA Jedno źródło objawienia [Szkic do przemówienia na 19. Kongregacji Generalnej 14 listopada 1962 na temat schematu De fontibus revelationis (i do Dodatku przed 21. Kongregacją Generalną 17 listopada 1962)] Im bardziej "katolicki", tym bardziej "ekumeniczny"! [Szkic do przemówienia na forum 33. Kongregacji Generalnej 4 grudnia 1962 r. odnośnie do schematu De ecclesia] Schemat poprawiony - dobra podstawa do pracy [Szkic do przemówienia na 37. Kongregacji Generalnej 30 września 1963 r. na temat schematu De ecclesia Kolegialność biskupów jako nauka tradycyjna [Szkic do przemówienia na 47. Kongregacji Generalnej 14 października 1963 r. na temat schematu De ecclesia] Umocnić kolegium biskupów [Szkic przemówienia na 63. Kongregacji Generalnej 8 listopada 1963 r. na temat schematu De ecclesia] Rozdział poświęcony tematowi De Iudaeis powinien pozostać! [Szkic przemówienia na temat schematu De oecumenismo (IV rozdział), druga sesja 1963] Własna deklaracja tak - należy jednak powrócić do poprzedniej wersji tekstu! [Szkic przemówienia na 89. Kongregacji Generalnej 28 września 1964 r. na temat deklaracji De Iudaeis et non christianis] Prawdziwy "postęp" - wzrost wiary, nadziei i miłości [Szkic przemówienia na 110. Kongregacji Generalnej 27 października 1964 r. na temat schematu XIII] Wolność religijną należy uzasadniać słowami i przykładem Chrystusa! [Szkic przemówienia na 128. Kongregacji Generalnej 15 września 1965 r. na temat schematu De libertate religiosa] Należy wyjaśnić pojęcia "lud Boży" i "świat"! [Szkic przemówienia na 135. Kongregacji Generalnej 24 września 1965 r. na temat schematu XIII] Misja należy do istoty Kościoła [Szkic przemówienia na 145. Kongregacji Generalnej 8 października 1965 r. na temat schematu De missionibus] CZĘŚĆ C SPRAWOZDANIE / UCZESTNICZENIE Etapy duchowego procesu [Przedmowa do Theological Highlights of Vatican II] Pierwsza sesja Soboru Watykańskiego II Retrospekcja Przedmowa Otwarcie soboru Wybór komisji Obrady nad schematem liturgicznym Debata nad schematem o objawieniu Ostatnia faza pierwszej sesji soboru Refleksja końcowa Sentire ecclesiam Kwestie teologiczne na Soborze Watykańskim II I. Teologia liturgii II. O teologii Objawienia III. Kwestie eklezjologii a. Kwestia istoty Kościoła b. Kwestia członkostwa w Kościele c. Kwestia urzędu biskupa IV. Problem mariologiczny Uwaga końcowa Powrót do porządku pierwotnego Kościoła [Październik 1963] Konkretne formy kolegialności biskupiej (papież, patriarcha, biskup) [Listopad 1963] Sobór w drodze Spojrzenie wstecz na drugą sesję Soboru Watykańskiego II Przedmowa Preludium 1. Papież o reformie kurii 2. Nowe wydanie regulaminu soboru 3. Inauguracyjne przemówienie papieża Praca się rozpoczyna Debata o Kościele 1. Tekst przedstawiony do dyskusji 2. Kościół a historia 3. Kościół jako znak 4. Kolegialność biskupów 5. Diakon 6. Osoba świecka Kwestie praktyczne: konferencja biskupów, rada biskupia, reforma kurii Intermezzo: Kwestia mariologii Kwestia ekumeniczna 1. Tekst i debata 2. Stosunek do schematu o Kościele a) Zasadniczy stosunek obydwu tekstów b) Pozytywne wypowiedzi odnośnie do kwestii ekumenizmu w schemacie o Kościele c) Ograniczenia schematu o Kościele 3. Rzeczowy zarys problemu 4. Tendencja soboru Osiągnięcia 1. Konstytucja o świętej liturgii 2. Dekret o środkach społecznego przekazu 3. Formuła zatwierdzająca Epilog Rozwój schematu De Ecclesia Wykład dla niemieckojęzycznych publicystów soborowych we wrześniu 1964 roku w Rzymie Kwestia członkostwa Kościoła Urząd biskupa Osiągnięcia i problemy trzeciej sesji Wprowadzenie Aktualny stan prac Soboru Watykańskiego II I. Diagnoza z perspektywy jesieni 1964 1. Problem kultu 2. Problem centralizmu 3. Problem ekumeniczny 4. Wolność religijna 5. Wiara a historia 6. Wiara a świat II. Jakie jest miejsce soboru dziś? 1. Stan pracy 2. Papież a sobór Problemy ekumeniczne doktryny kolegialności biskupów Wprowadzenie: problematyka I. Wypowiedzi tekstu soborowego o kolegialności biskupów II. Ekumeniczne pytania odnośnie do nauki o kolegialności biskupów III. Doktryna kolegialności jako zadanie ekumeniczne 1. Podstawa idei kolegialności: struktura Kościoła starożytnego a. Zasada Kościoła lokalnego b. Zasada kolegialna c. Stosunek do realiów Nowego Testamentu 2. Kwestia sakramentalności święceń biskupich 3. Wnioski Refleksja końcowa Dyskusje soborowe nad relacją między Pismem i Tradycją Chrześcijanin a świat współczesny Refleksje nad tak zwanym schematem XIII Soboru Watykańskiego II Chrześcijanin a świat współczesny Refleksje nad Konstytucją duszpasterską Soboru Watykańskiego II I. Co znaczy "świat"? II. Cechy charakterystyczne współczesnego świata 1. Doświadczenie jedności świata 2. Doświadczenie wykonalności świata III. Chrześcijanin a świat współczesny Ostatnia sesja soboru Przedmowa Otwarcie soboru - Ustanowienie synodu biskupów Pierwszy temat dyskusji: wolność religijna Walka o Schemat XIII 1. Prehistoria tekstu 2. Schemat na jesieni 1965 roku 3. Ostateczny tekst Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Dwie ostatnie dyskusje na soborze 1. Główny problem schematu misyjnego 2. Schemat o posłudze kapłańskiej Ostatni odcinek drogi soboru Epilog CZĘŚĆ D WSPÓŁPRACA Z KARDYNAŁEM JOSEFEM FRINGSEM Kardynał Frings Na osiemdziesiąte urodziny Sytuacja Kościoła dzisiaj Nadzieje i zagrożenia Uroczysty wykład na spotkaniu kapłanów i przemówienie podczas mszy pontyfikalnej z okazji sześćdziesięciolecia kapłaństwa kardynała Josefa Fringsa Wstępna refleksja nad rozumieniem tematu I. Główne aspekty kryzysu II. Decydujące siły III. Diagnoza 1. Niebezpieczeństwa i nadzieje 2. Miłość do Chrystusa - miłość do Kościoła 3. Krzyż i odkupienie Refleksja końcowa Głos zaufania Kardynał Josef Frings na Soborze Watykańskim II Litera i duch Soboru Watykańskiego II w przemówieniach soborowych kardynała Fringsa I. Problematyka II. Cztery typy soborowych przemówień kolońskiego kardynała 1. Przemówienia "progresywne" 2. Przemówienia umiarkowanie postępowe i pastoralne 3. Krytyka soborowego "progresizmu" III. Duch soborowych przemówień kardynała Fringsa Przedmowa [Do Thomas Weiler, Volk Gottes - Leib Christi [Lud Boży - Ciało Chrystusa], Mainz 1996]  
Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-214-3, 9788380612143
Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL
Cykl: Opera Omnia, tom 7
Seria: Opera Omnia
Kategoria: Religia i Teologia
Stron: 564
dodana przez: Mirko
Mamy 1 inne wydanie tej książki

Autor

Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger
Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Niemczech (Marktl)
kard. Joseph Aloisius Ratzinger - Benedykt XVI Arcybiskup metropolita Monachium i Freising (1977–1982), kardynał prezbiter (1977–1993), kardynał biskup (1993–2005), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981–2005), dziekan Kolegium Kardynalskiego (2002–2...

Pozostałe książki:

Europa : jej podwaliny dzisiaj i jutro Bóg Jezusa Chrystusa Sól ziemi Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach Bóg Chrystusa
Wszystkie książki Joseph Ratzinger

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka O nauczaniu II Soboru Watykańskiego nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

Jezus z Nazaretu
Jezus z Nazaretu
Joseph Ratzinger
7.4/10
Nowe tłumaczenie trylogii Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Minęło już kilka lat od ukazania się trylo...
Kościół - znak wśród narodów
Kościół - znak wśród narodów
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ E ODZYSKIWANIE WIDZIALNEJ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA Jedność Kościoła - jedność ludzkości...
Wiara w piśmie i tradycji
Wiara w piśmie i tradycji
Joseph Ratzinger
SPIS TREŚCI Josepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter Hofmann Wykaz skrótów ...
W rozmowie z czasem
W rozmowie z czasem
Joseph Ratzinger
Tom XIII, składający się z trzech części, przygotowali redaktorzy polskiej edycji Opera Omnia, p. pr...
© 2007 - 2023 nakanapie.pl