O nauczaniu II Soboru Watyka艅skiego

Benedykt XVI
Ksi膮偶ka O nauczaniu II Soboru Watyka艅skiego
Ksi膮偶ka O nauczaniu II Soboru Watyka艅skiego
Popraw t臋 ksi膮偶k臋 | Dodaj inne wydanie

Opis

SPIS TRE艢CI Przedmowa Wykaz skr贸t贸w CZ臉艢膯 A W PRZEDEDNIU SOBORU My艣li przewodnie eucharystycznej odnowy XX wieku Zrozumienie istoty Eucharystii Zastosowania w pobo偶no艣ci eucharystycznej Perspektywa zrozumienia sensu sakrament贸w w og贸lno艣ci 艢wiatowy Kongres Eucharystyczny w zwierciadle krytyki Refleksja wst臋pna. Zaw臋偶enie przedmiotu Najwa偶niejsze podstawy krytyki Kongresu Problem masy Problem publiczno艣ci "Krzy偶 i brokat" Znaczenie i granice krytyki Teologia Kongresu Problem masy Kwestia publiczno艣ci Zako艅czenie Sob贸r a wsp贸艂czesny 艣wiat idei A. Dwie wst臋pne refleksje 1. Sob贸r a tera藕niejszo艣膰 2. Zmiany w sytuacji duchowej od Soboru Watyka艅skiego I B. Sob贸r a wsp贸艂czesny 艣wiat duchowy: Duchowa sytuacja ludzko艣ci w przeddzie艅 soboru 1. Do艣wiadczenie jedno艣ci ludzko艣ci 2. Do艣wiadczenie techniczne 3. Wiarygodno艣膰 nauki 4. Ideologie C. My艣li ko艅cowe Teologia soboru 1. Ko艣ci贸艂 powszechny a sob贸r 2. Sob贸r a episkopat 3. Sob贸r a prymat CZ臉艢膯 B WSP脫艁PRACA WSP脫艁PRACA W CZASIE PRZYGOTOWA艃 Introductio Szkic do wst臋pnej Konstytucji Wypowiedzi w j臋zyku 艂aci艅skim odno艣nie do schemat贸w soborowych przes艂anych przez kardyna艂a Cicognaniego Uzasadnienie propozycji zmian w I tomie schemat贸w Constitutionum et Decretorum (3 pa藕dziernika 1962) Uwagi do schematu De fontibus revelationis I. Pismo i Tradycja II. Natchnienie i bezb艂臋dno艣膰 Pisma Dodatek Stary Testament, Nowy Testament i historia 艣wiata WSP脫艁PRACA PRZY KONSTYTUCJI O OBJAWIENIU DEI VERBUM I. De voluntate Dei erga hominem / Stw贸rcza zbawcza wola Boga dla cz艂owieka [Szkic nowego schematu o objawieniu, pa藕dziernik 1962] II. De revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta / Objawienie Boga i cz艂owieka w Jezusie Chrystusie [Szkic nowego schematu o Objawieniu, wraz z Karlem Rahnerem, pa藕dziernik/listopad 1962] WSP脫艁PRACA PRZY KONSTYTUCJI O KO艢CIELE LUMEN GENTIUM De primatu et collegio episcoporum in regimine totius ecclesiae [Gustave Martelet / Karl Rahner / Joseph Ratzinger] Prymat i kolegium biskup贸w w kierowaniu ca艂ego Ko艣cio艂a WSP脫艁PRACA PRZY DEKRECIE AD GENTES Considerationes quoad fundamentum theologicum missionis Ecclesiae Rozwa偶ania nad teologiczn膮 podstaw膮 pos艂annictwa (misji) Ko艣cio艂a SZKICE DO SOBOROWYCH PRZEM脫WIE艃 KARDYNA艁A JOSEFA FRINGSA Jedno 藕r贸d艂o objawienia [Szkic do przem贸wienia na 19. Kongregacji Generalnej 14 listopada 1962 na temat schematu De fontibus revelationis (i do Dodatku przed 21. Kongregacj膮 Generaln膮 17 listopada 1962)] Im bardziej "katolicki", tym bardziej "ekumeniczny"! [Szkic do przem贸wienia na forum 33. Kongregacji Generalnej 4 grudnia 1962 r. odno艣nie do schematu De ecclesia] Schemat poprawiony - dobra podstawa do pracy [Szkic do przem贸wienia na 37. Kongregacji Generalnej 30 wrze艣nia 1963 r. na temat schematu De ecclesia Kolegialno艣膰 biskup贸w jako nauka tradycyjna [Szkic do przem贸wienia na 47. Kongregacji Generalnej 14 pa藕dziernika 1963 r. na temat schematu De ecclesia] Umocni膰 kolegium biskup贸w [Szkic przem贸wienia na 63. Kongregacji Generalnej 8 listopada 1963 r. na temat schematu De ecclesia] Rozdzia艂 po艣wi臋cony tematowi De Iudaeis powinien pozosta膰! [Szkic przem贸wienia na temat schematu De oecumenismo (IV rozdzia艂), druga sesja 1963] W艂asna deklaracja tak - nale偶y jednak powr贸ci膰 do poprzedniej wersji tekstu! [Szkic przem贸wienia na 89. Kongregacji Generalnej 28 wrze艣nia 1964 r. na temat deklaracji De Iudaeis et non christianis] Prawdziwy "post臋p" - wzrost wiary, nadziei i mi艂o艣ci [Szkic przem贸wienia na 110. Kongregacji Generalnej 27 pa藕dziernika 1964 r. na temat schematu XIII] Wolno艣膰 religijn膮 nale偶y uzasadnia膰 s艂owami i przyk艂adem Chrystusa! [Szkic przem贸wienia na 128. Kongregacji Generalnej 15 wrze艣nia 1965 r. na temat schematu De libertate religiosa] Nale偶y wyja艣ni膰 poj臋cia "lud Bo偶y" i "艣wiat"! [Szkic przem贸wienia na 135. Kongregacji Generalnej 24 wrze艣nia 1965 r. na temat schematu XIII] Misja nale偶y do istoty Ko艣cio艂a [Szkic przem贸wienia na 145. Kongregacji Generalnej 8 pa藕dziernika 1965 r. na temat schematu De missionibus] CZ臉艢膯 C SPRAWOZDANIE / UCZESTNICZENIE Etapy duchowego procesu [Przedmowa do Theological Highlights of Vatican II] Pierwsza sesja Soboru Watyka艅skiego II Retrospekcja Przedmowa Otwarcie soboru Wyb贸r komisji Obrady nad schematem liturgicznym Debata nad schematem o objawieniu Ostatnia faza pierwszej sesji soboru Refleksja ko艅cowa Sentire ecclesiam Kwestie teologiczne na Soborze Watyka艅skim II I. Teologia liturgii II. O teologii Objawienia III. Kwestie eklezjologii a. Kwestia istoty Ko艣cio艂a b. Kwestia cz艂onkostwa w Ko艣ciele c. Kwestia urz臋du biskupa IV. Problem mariologiczny Uwaga ko艅cowa Powr贸t do porz膮dku pierwotnego Ko艣cio艂a [Pa藕dziernik 1963] Konkretne formy kolegialno艣ci biskupiej (papie偶, patriarcha, biskup) [Listopad 1963] Sob贸r w drodze Spojrzenie wstecz na drug膮 sesj臋 Soboru Watyka艅skiego II Przedmowa Preludium 1. Papie偶 o reformie kurii 2. Nowe wydanie regulaminu soboru 3. Inauguracyjne przem贸wienie papie偶a Praca si臋 rozpoczyna Debata o Ko艣ciele 1. Tekst przedstawiony do dyskusji 2. Ko艣ci贸艂 a historia 3. Ko艣ci贸艂 jako znak 4. Kolegialno艣膰 biskup贸w 5. Diakon 6. Osoba 艣wiecka Kwestie praktyczne: konferencja biskup贸w, rada biskupia, reforma kurii Intermezzo: Kwestia mariologii Kwestia ekumeniczna 1. Tekst i debata 2. Stosunek do schematu o Ko艣ciele a) Zasadniczy stosunek obydwu tekst贸w b) Pozytywne wypowiedzi odno艣nie do kwestii ekumenizmu w schemacie o Ko艣ciele c) Ograniczenia schematu o Ko艣ciele 3. Rzeczowy zarys problemu 4. Tendencja soboru Osi膮gni臋cia 1. Konstytucja o 艣wi臋tej liturgii 2. Dekret o 艣rodkach spo艂ecznego przekazu 3. Formu艂a zatwierdzaj膮ca Epilog Rozw贸j schematu De Ecclesia Wyk艂ad dla niemieckoj臋zycznych publicyst贸w soborowych we wrze艣niu 1964 roku w Rzymie Kwestia cz艂onkostwa Ko艣cio艂a Urz膮d biskupa Osi膮gni臋cia i problemy trzeciej sesji Wprowadzenie Aktualny stan prac Soboru Watyka艅skiego II I. Diagnoza z perspektywy jesieni 1964 1. Problem kultu 2. Problem centralizmu 3. Problem ekumeniczny 4. Wolno艣膰 religijna 5. Wiara a historia 6. Wiara a 艣wiat II. Jakie jest miejsce soboru dzi艣? 1. Stan pracy 2. Papie偶 a sob贸r Problemy ekumeniczne doktryny kolegialno艣ci biskup贸w Wprowadzenie: problematyka I. Wypowiedzi tekstu soborowego o kolegialno艣ci biskup贸w II. Ekumeniczne pytania odno艣nie do nauki o kolegialno艣ci biskup贸w III. Doktryna kolegialno艣ci jako zadanie ekumeniczne 1. Podstawa idei kolegialno艣ci: struktura Ko艣cio艂a staro偶ytnego a. Zasada Ko艣cio艂a lokalnego b. Zasada kolegialna c. Stosunek do reali贸w Nowego Testamentu 2. Kwestia sakramentalno艣ci 艣wi臋ce艅 biskupich 3. Wnioski Refleksja ko艅cowa Dyskusje soborowe nad relacj膮 mi臋dzy Pismem i Tradycj膮 Chrze艣cijanin a 艣wiat wsp贸艂czesny Refleksje nad tak zwanym schematem XIII Soboru Watyka艅skiego II Chrze艣cijanin a 艣wiat wsp贸艂czesny Refleksje nad Konstytucj膮 duszpastersk膮 Soboru Watyka艅skiego II I. Co znaczy "艣wiat"? II. Cechy charakterystyczne wsp贸艂czesnego 艣wiata 1. Do艣wiadczenie jedno艣ci 艣wiata 2. Do艣wiadczenie wykonalno艣ci 艣wiata III. Chrze艣cijanin a 艣wiat wsp贸艂czesny Ostatnia sesja soboru Przedmowa Otwarcie soboru - Ustanowienie synodu biskup贸w Pierwszy temat dyskusji: wolno艣膰 religijna Walka o Schemat XIII 1. Prehistoria tekstu 2. Schemat na jesieni 1965 roku 3. Ostateczny tekst Konstytucji duszpasterskiej o Ko艣ciele w 艣wiecie wsp贸艂czesnym Dwie ostatnie dyskusje na soborze 1. G艂贸wny problem schematu misyjnego 2. Schemat o pos艂udze kap艂a艅skiej Ostatni odcinek drogi soboru Epilog CZ臉艢膯 D WSP脫艁PRACA Z KARDYNA艁EM JOSEFEM FRINGSEM Kardyna艂 Frings Na osiemdziesi膮te urodziny Sytuacja Ko艣cio艂a dzisiaj Nadzieje i zagro偶enia Uroczysty wyk艂ad na spotkaniu kap艂an贸w i przem贸wienie podczas mszy pontyfikalnej z okazji sze艣膰dziesi臋ciolecia kap艂a艅stwa kardyna艂a Josefa Fringsa Wst臋pna refleksja nad rozumieniem tematu I. G艂贸wne aspekty kryzysu II. Decyduj膮ce si艂y III. Diagnoza 1. Niebezpiecze艅stwa i nadzieje 2. Mi艂o艣膰 do Chrystusa - mi艂o艣膰 do Ko艣cio艂a 3. Krzy偶 i odkupienie Refleksja ko艅cowa G艂os zaufania Kardyna艂 Josef Frings na Soborze Watyka艅skim II Litera i duch Soboru Watyka艅skiego II w przem贸wieniach soborowych kardyna艂a Fringsa I. Problematyka II. Cztery typy soborowych przem贸wie艅 kolo艅skiego kardyna艂a 1. Przem贸wienia "progresywne" 2. Przem贸wienia umiarkowanie post臋powe i pastoralne 3. Krytyka soborowego "progresizmu" III. Duch soborowych przem贸wie艅 kardyna艂a Fringsa Przedmowa [Do Thomas Weiler, Volk Gottes - Leib Christi [Lud Bo偶y - Cia艂o Chrystusa], Mainz 1996]  
Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-214-3, 9788380612143
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Cykl: Opera Omnia
Seria: Opera Omnia
Kategoria: Religia i Teologia
Stron: 564
dodana przez: Mirko
Mamy 1 inne wydanie tej ksi膮偶ki

Gdzie kupi膰

Ksi臋garnie internetowe


Og艂oszenia

{}
Dodaj og艂oszenie
za darmo!
U偶ywane ksi膮偶ki maj膮 dusz臋. Zamiast kupowa膰 w sklepie, zajrzyj na nasz膮 stron臋 z og艂oszeniami. Ksi膮偶kowe zero-waste? Kupuj u偶ywane, sprzedawaj niechciane.

Moja Biblioteczka

Ju偶 przeczytana? Jak j膮 oceniasz?

Recenzje

Ksi膮偶ka O nauczaniu II Soboru Watyka艅skiego nie ma jeszcze recenzji. Znasz j膮? Mo偶e napiszesz kilka s艂贸w dla innych Kanapowicz贸w?
{}锔 Napisz pierwsz膮 recenzje

Moja opinia o ksi膮偶ce

Cytaty z ksi膮偶ki

O nie! Ksi膮偶ka O nauczaniu II Soboru Watyka艅skiego. czuje si臋 pomini臋ta, bo nikt nie doda艂 jeszcze do niej cytatu. Mo偶e jej pomo偶esz i dodasz jaki艣?
{} Dodaj

Ksi膮偶ki, recenzje, og艂oszenia, spo艂eczno艣膰!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje ka偶dy wielbiciel ksi膮偶ek. Za艂贸偶 konto i korzystaj w pe艂ni ze wszystkich mo偶liwo艣ci serwisu.
Zarejestruj si臋
{}