Franz Kafka
Zostań fanem autora:
× 7

Franz Kafka

Autor, zmarł w 1924 (żył 40 lat) 808 czytelników
7.9 /10
416 ocen z 21 książek,
przez 346 kanapowiczów
Urodzony 3 lipca 1883 roku w Czechach (Praga)
Franz Kafka – niemieckojęzyczny pisarz pochodzenia żydowskiego, przez całe życie związany z Pragą. W swoich powieściach stworzył model sytuacji zwanej sytuacją kafkowską i określanej w języku niemieckim za pomocą przymiotnika "kafkaesk", którego istotą jest konflikt zniewolonej jednostki z anonimową, nadrzędną wobec niej instancją. Deformacja groteskowa, niejednoznaczne, paraboliczne obrazy oraz poczucie zagrożenia i niepewności składają się na panoramę literackiego świata Kafki. Pochodzenie i rodzina Kafka urodził się w Pradze należącej wówczas do monarchii austro-węgierskiej. Był synem Hermanna Kafki (1852-1931) i Julii Kafki, z domu Löwy (1856-1934). Pochodzący z prowincji ojciec prowadził sklep galanteryjny. Matka wywodziła się z bogatej rodziny osiadłej w Podiebradach. Obok dwóch braci, Georga i Heinricha, którzy zmarli niedługo po narodzinach, Franz Kafka miał jeszcze trzy siostry: Gabrielę znaną jako "Elli" (1889-1942), Valerię - "Valli" (1890-1942) i Ottilię - "Ottla" (1892-1943). Jego językiem ojczystym był niemiecki, którym w Pradze posługiwało się w tamtym okresie 10% ludności. Kafkowie byli Żydami, jednakże Franz Kafka, jak i zresztą pozostali członkowie rodziny, mówił i pisał prawie wyłącznie po niemiecku. Znał również bardzo dobrze język czeski, a języka hebrajskiego zaczął się uczyć dopiero pod koniec życia. Dzieciństwo i okres młodzieńczy Kafka w wieku pięciu lat W okresie od 1889 do 1893 Kafka uczęszczał do niemieckiej szkoły ludowej na Targu Mięsnym w Pradze. Dalej kształcił się w humanistycznym Altstädter Gymnasium (Gimnazjum Staromiejskim), gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. Już w wieku młodzieńczym Kafka zajmował się literaturą (jego wczesne dzieła uznaje się za zaginione, prawdopodobnie sam je zniszczył) oraz ideami socjalizmu i darwinizmu. Pozostawał pod wpływem literackiego pisma Der Kunstwart. Jego przyjaciółmi z tamtego okresu byli między innymi: pochodzący z Warszawy żydowski aktor teatralny Rudolf Illowy, Hugo Bergmann (późniejszy rektor Uniwersytetu Jerozolimskiego), Ewald Felix Pribram i Oskar Pollak. Wakacje spędzał chętnie u swojego wuja Zygfryda będącego lekarzem wiejskim w Třešti. Studia i praca W sierpniu 1901 podjął studia na Niemieckim Uniwersytecie w Pradze. Po dwutygodniowej przygodzie z chemią Kafka postanowił studiować prawo. Pomimo to potrafił wygospodarować czas, by przez semestr uczęszczać na wykłady z historii kultury i germanistyki. W międzyczasie odbył kilka podróży i chwilowo zastanawiał się nad studiami germanistycznymi w Monachium. Porzucił jednak ten zamysł, kontynuując studia prawnicze w Pradze. W 1906 został wypromowany na doktora nauk prawnych, po czym odbył staż w sądzie ziemskim i karnym. W 1902 poznał swojego najlepszego przyjaciela, dobrze wówczas znanego w praskim środowisku literackim pisarza, Maxa Broda. Wokół Maxa Broda istniała grupa kilku zaprzyjaźnionych pisarzy, których wspólnym mianownikiem było żydowskie i jednocześnie praskie pochodzenie. Oprócz Kafki, do kręgu tego należeli też Felix Weltsch i Oskar Baum. Od 1908 do 1922 Kafka pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Robotników od Wypadków Królestwa Czeskiego w Pradze, instytucji będącej kombinacją zakładu ubezpieczeń społecznych i inspekcji pracy. W ramach swoich obowiązków służbowych Kafka podróżował często po całych Czechach nadzorując warunki pracy w dziesiątkach zakładów przemysłowych. Wbrew temu, co sam pisał w swoich dziennikach, analiza opisów jego dokonań zawodowych robiona przez przełożonych wskazuje na to, że był on cenionym i sumiennym pracownikiem. Wskazuje też na to jego częste awansowanie. W momencie gdy musiał zrezygnować z pracy, piastował dobrze opłacane stanowisko nadinspektora. Oprócz tego, szwagier i ojciec Kafki wciągnęli go do współzarządzania fabryką azbestu pod Pragą, której sukces miał, w zamyśle ojca Kafki, stanowić przepustkę do elitarnego kręgu czeskich rodzin fabrykanckich. Inwestycja ta jednak skończyła się ostatecznie bankructwem Franz Kafka, według ówczesnych standardów, był raczej osobą dość zamożną. Jego zarobki wystarczały mu na prowadzenie w miarę dostatniego życia, typowego dla przedstawiciela praskiej, wyższej-średniej klasy. Między innymi stać go było na liczne podróże po Europie. Kilkanaście razy był w Berlinie i Wiedniu, kilka razy w Paryżu, raz we Włoszech. Franz Kafka, wbrew rozpowszechnionym stereotypom, był dość znany w środowisku praskich, niemieckojęzycznych głównie pochodzenia żydowskiego, elit intelektualnych. Był stałym członkiem kilku praskich salonów literackich, gdzie czytywał swoje opowiadania i uczestniczył w dyskusjach. Publikował w Prager Tagblatt i później w Berliner Tageblatt recenzje sztuk teatralnych i dzieł literackich. W 1909 zostały wydane jego pierwsze szkice prozy w monachijskim czasopiśmie literackim "Hyperion".

Książki

Proces
35 wydań
Proces
Franz Kafka
8.0/10
Seria: Kanon Literatury Światowej

„Proces” jest surrealistyczną powieścią Franza Kafki należącą do ścisłego kanonu literatury światowej. Opowiada o prokurencie bankowym Józefie K., który zostaje pewnego dnia aresztowany, mimo że nie p...

Zamek
12 wydań
Zamek
Franz Kafka
8/10

Franz Kafka (1883-1924) urodzony w Pradze niemiecki pisarz pochodzenia żydowskiego to bodaj - obok Jamesa Joyce'a najsłynniejszy z pisarzy XX wieku. Zamek – swoją ostatnią, niedokończoną ostatecznie ...

Przemiana
Przemiana
Franz Kafka
7.3/10

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej z...

Ameryka
8 wydań
Ameryka
Franz Kafka
7.3/10

W Dziennikach Kafki widnieje taki zapis: "Znowu zachęta. Znowu chwytam siebie, jak się chwyta spadające piłki. Jutro lub nawet dzisiaj rozpocznę większą pracę, która powinna rozwijać się swobodnie zgo...

Dociekania psa
3 wydania
Dociekania psa
Franz Kafka
7.3/10

Opowiedziana z perspektywy psa historia o naturze i granicach wiedzy. Niezmiennie aktualne dzieło Kafki o dociekaniu pojęcia spraw, które pozostają poza zainteresowaniem innych istot. Opowiadanie pow...

Listy do Mileny
3 wydania
Listy do Mileny
Franz Kafka
7.6/10

„Listy do Mileny” zrobiły w Europie zachodniej wielką karierę, karierę własną, niezależną od całej kafkowskiej problematyki. W epoce, w której literatura epistolarna nie istnieje, „Listy do Mileny” z...

Cztery opowiadania. List do ojca
Cztery opowiadania. List do ojca
Franz Kafka
8.5/10

W twórczości Franza Kafki, określanej mianem literackiej diagnozy XX wieku, opowiadania stanowią znakomite dopełnienie dorobku powieściowego. Wyrastają, tak jak Proces czy Zamek, z poczucia wyobcowani...

Gabinet figur woskowych. Opowieści niesamowite.
2 wydania
Gabinet figur woskowych. Opowieści niesamowite.
Franz Kafka, Gustav Meyrink, Bertolt Brecht, Georg von der Gabelentz ...
8/10

Zawartość zbioru: Isolde Kurz: "Słoneczna mara" Georg von der Gabelentz: "Goryl" Georg von der Gabelentz: "Biały zwierz" Gustav Meyrink: "Mózg, który wyparował" Gustav Meyrink: "Gabinet figur woskowyc...

Kolonia karna
Kolonia karna
Franz Kafka
7.3/10

Fragment: Jest to szczególny aparat – powiedział oficer do podróżnego-badacza i jak gdyby z pewnym zdumieniem spojrzał na dobrze mu przecież znany przyrząd. Zdawało się, że podróżny jedynie z grzeczn...

Wyrok
2 wydania
Wyrok
Franz Kafka
9/10
Cykl: Z Dzieł Franza Kafki, tom 5
Seria: Seria ze Słowikiem

Franz Kafka (3.7. 883 - 3.6.1924), pisarz austriacki, uważany jest za prekursora literatury nadrealistycznej. Za życia prawie zupełnie nieznany, zyskał pośmiertną sławę, gdy przyjaciel Kafki, Max Br...

Dzienniki 1910-1923
Dzienniki 1910-1923
Franz Kafka
10/10

Nieukończenie większości utworów Kafki nie jest sprawą przypadku. Kafka jakby porzucał to, co już go nie zadowalało, a więc było bezużyteczne i nie odpowiadało już jego potrzebom. Odrzucał nie ukończ...

Głodomór
2 wydania
Głodomór
Franz Kafka
7.5/10

Pokarm w dziełach Kafki spełnia rolę symbolu egzystencjalnego, bowiem bez pożywienia nie można żyć, a jego poszukiwanie to poszukiwanie sensu życia. Niewykluczone, że opowiadanie "Głodomór" to retros...

Opowieści i przypowieści
8 wydań
Opowieści i przypowieści
Franz Kafka ...
7/10
Seria: Proza Światowa

Najobszerniejszy oraz pierwszy w historii tom opowiadań i miniatur Franza Kafki w układzie chronologicznym. „Kafka należy do osobliwego typu pisarzy, których wysiłek skupia się na formułowaniu i kom...

Aforyzmy z Zürau
Aforyzmy z Zürau
Franz Kafka
7/10
Seria: Seria Czarna

Kafka nigdy, w żadnym ze swoich utworów nie posłużył się takim układem tekstu na stronie i taką kompozycją. I chociaż nie ma bezpośrednich ani pośrednich świadectw, że gdzieś napomykał o istnieniu tyc...

Erzählungen und andere ausgewählte Prosa
Erzählungen und andere ausgewählte Prosa
Franz Kafka
10/10

Herausgegeben von Roger Hermes. "Wunderbare Detektoren zur Erkundung des Verborgenen" hat Friedhelm Kemp diese "Erzählungen" genannt, die Kafka selbst zumeist nur als "Stücke", "Stückchen", bestenfall...

Franz Kafka. Przemiana i inne opowiadania/Die Verwandlung und andere Erzählungen. Adaptacja klasyki z ćwiczeniami
Franz Kafka. Przemiana i inne opowiadania/Die Verwandlung und andere Erzählungen. Adaptacja klasyki z ćwiczeniami
Franz Kafka
8/10

CZYTASZ WCIĄGAJĄCE OPOWIADANIA W ORYGINALE I UCZYSZ SIĘ NIEMIECKIEGO Franz Kafka to jeden z najwybitniejszych i najbardziej zagadkowych pisarzy XX wieku. Stworzył charakterystyczny dla si...

Kolonia karna. Raport dla Akademii
Kolonia karna. Raport dla Akademii
Franz Kafka
8/10

Jest to szczególny aparat – powiedział oficer do podróżnego-badacza i jak gdyby z pewnym zdumieniem spojrzał na dobrze mu przecież znany przyrząd. Zdawało się, że podróżny jedynie z grzeczności przyją...

Prozy utajone
Prozy utajone
Franz Kafka
10/10
Seria: Proza Światowa

Oto tom, jakiego dotąd nie było. Ułożony z trzech części. Po pierwsze wyimki z dzienników, stanowiące samoistne utwory fikcjonalne, ukryte niejako w dziennikowej narracji. Po drugie - tzw. Konvolut 19...

Spotkanie poza czasem. Antologia fantastycznej noweli austriackiej
Spotkanie poza czasem. Antologia fantastycznej noweli austriackiej
Ilse Aichinger, Franz Kafka, Gustav Meyrink, Peter Handke ...
5/10

Zawiera utwory autorów: Ilse Aichinger, Gerhard Amanhauser, Hans Carl Artmann, Ingeborg Bachmann, Heimito von Doderer, Herbert Eisenreich, Hans Flesch-Brunningen, Erich Fried, Peter Handke, Marlen Hau...

Stać się Indianinem
Stać się Indianinem
Franz Kafka, Raúl Guridi
10/10

Przedstawiamy miniaturę Franza Kafki w nowej, ilustrowanej odsłonie. Stać się Indianinem to sen Franza Kafki, a zarazem marzenie każdego, kto kiedykolwiek czuł pęd powietrza i radość lotu, nawet jeśli...

Ameryka, Nowele i miniatury, Wyrok
Ameryka, Nowele i miniatury, Wyrok
Franz Kafka
Seria: Dzieła Wybrane (Franz Kafka)

zawartość zbioru - Ameryka (przeł. Juliusz Kydryński) Nowele i miniatury: - Opis walki (przeł. Alfred Kowalkowski) - Olbrzymi kret (przeł. Alfred Kowalkowski) - Myśliwy Grakchus (przeł. Roman ...

Briefe an Milena. Erweiterte un Neugeordnete Ausgabe
Briefe an Milena. Erweiterte un Neugeordnete Ausgabe
Franz Kafka

»Briefe schreiben heißt sich vor den Gespenstern entblößen, worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Wege ausge-trunken . . .«...

Franz Kafka. Rysunki
Franz Kafka. Rysunki
Franz Kafka, Judith Butler, Pavel Schmidt ...

Pierwsza książka, w której opublikowano całość dorobku graficznego Franza Kafki, w tym ponad 100 nowo odkrytych rysunków Rok 2019 przyniósł sensacyjne odkrycie: setki rysunków pisarza Franza Kafk...

Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców
2 wydania
Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców
Franz Kafka

Nigdy dotąd w Polsce niepublikowane listy Franza Kafki. Wybrał, przełożył i komentarzem opatrzył Robert Urbański. Współpraca: Anna Urbańska. Czy Kafka pisał wiersze? Czy był zakochany w innych kobiet...

Nowele i miniatury
Nowele i miniatury
Franz Kafka

Opowiadania: - Opis walki - Olbrzymi kret - Myśliwy Grakchus - Budowa chińskiego muru - Odmowa - Stary kawaler Blumfeld - Małżonkowie - Schron - "Głodomór". Fragmenty - Przygotowania do ślubu na ws...

Osiem notatników
Osiem notatników
Franz Kafka

Osiem notatników to pierwsze polskie wydanie nie tlumaczonych dotad zapiskow Kafki, powstalych w latach 1917-1918. Tych osiem niewielkich zeszytow, odnalezionych po smierci, w istocie intymny dziennik...

Sierpniowy upał. Opowieści niesamowite
Sierpniowy upał. Opowieści niesamowite
Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Horacio Quiroga, Ambrose Gwinnett Bierce ...

Zbiór opowieści niesamowitych pióra kilku mistrzów horroru. Edgar Allan Poe CISZA Andrzej Sarwa IDĄC... Horacio Quiroga DRYFUJĄC Franz Kafka SĘP August Heat SIERPNIOWY UPAŁ Rainer Maria Rilke ZJA...

Wybór prozy
Wybór prozy
Franz Kafka ...
Seria: Biblioteka Narodowa: Seria II

Chociaż minione stulecie obfitowało w wielkich pisarzy, to właśnie twórczość Kafki najsilniej prowokowała do interpretacji. Jego proza należy do najczęściej dyskutowanych i omawianych dzieł w historii...

Cytaty

Pan chce widzieć sens, a dopuszcza się największego bezsensu. To doprawdy może przyprawić o rozpacz.
Ale na gardle jego spoczęły ręce jednego z panów, gdy drugi tymczasem wepchnął mu nóż w serce i dwa razy w nim obrócił. Gasnącymi oczyma widział jeszcze K., jak panowie blisko, przed jego twarzą, policzek przy policzku, śledzili ostateczne rozstrzygnięcie. "Jak pies!" - powiedział do siebie. Było tak, jak gdyby wstyd miał go przeżyć.
'' nie znając oskarżenia i jego możliwych następstw, należało odtworzyć sobie w pamięci całe życie oraz przedstawić je i z wszystkich stron rozpatrzyć w jego najdrobniejszych czynach i zdarzeniach. jakże smutna to była praca!''
„Ręka kobieca potrafi w cichości wiele zdziałać” .

Komentarze

© 2007 - 2024 nakanapie.pl